Hyppää pääsisältöön

Turku Interdisciplinary Meeting on Orthogeria

Osmo Järvi Luentosali, Medisiina C, Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Koulutustilaisuudessa perehdytään lonkkamurtumapotilaiden ja muiden iäkkäiden osteoporoottisten murtumapotilaiden monialaiseen -ja ammatilliseen
akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja sekundaariprerventioon kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden johdolla.

Tilaisuuden ohjelma

Turku Interdisciplinary Meeting on Orthogeriatrics and Fragility Fractures 2.9.2022
Ortogeriatria ja Osteoporoottiset murtumat, Turku 2.9.2022
University of Turku, Faculty of Medicine, Medisiina C , Osmo Järvi Lecture Hall, Kiinamyllynkatu 10

8.00-8.30 Registration and coffee
Messages from experts of the Fragility Fracture Network (FFN) and the International Osteoporosis Foundation (IOF)
Chair Maria Nuotio, Professor of Geriatric Medicine, University of Turku
8.30-8.40 Opening of the meeting
8.40-9.00 Global call to improve the care of patients with fragility fractures, David Marsh
Emeritus Professor of Orthopaedics, University College of London, UK
9.00-9.20 Orthogeriatrics - view of the geriatrician, Anette Hylen Ranhoff,
Professor of Geriatric Medicine, University of Bergen and Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, Norway
9.20-9.40 Orthogeriatric - view of the orthopaedic surgeon. Frede Frihagen,
Orthopaedic Surgeon, Oslo University Hospital and University of Oslo, Norway
9.40-9.50 Break
9.50-10.10 Holistic care of patients with fragility fractures - a nursing perspective, Karen Hertz
Orthopaedic Nurse, Royal Stoke University Hospital, University Hospitals of Midlands
Stoke-on-Trent, UK
10.10-10.30 Physiotherapy after hip fracture Morten Tange Kristensen, Professor and Doctor of Physical Therapy, Department of Physical and Occupational Therapy, Copenhagen University Hospital Bispebjerg and Frederiksberg and Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, , Denmark
10.30-10.50 Introduction to the Global Orthogeriatrics Survey (GOS), Elias Panagiotopoulos, Orthopaedic Surgeon, Emeritus Professor of Patras University, Greece, European Deputy Chair, FFN, Regionalisation Committee
10.50-11.10 Challenges of treatment of osteoporosis in Europe. Results of Scope 2021. Virtual presentation.
Speaker from the IOF.
11.10-11.30 Discussion with the speakers
11.30-12.30 Lunch
Murtumapotilaiden hoitopolut hyvinvointialueiden kynnyksellä (In Finnish)
Puheenjohtajat Maria Nuotio, geriatrian professori, Turun yliopisto ja Eija Lönnroos, geriatrian professori, Itä-Suomen yliopisto
Akuuttihoito ja kuntoutus
12.30-12.50 Traumaortopedin kokemuksia ja näkemyksiä ortogeriatrisesta yhteistyöstä iäkkään lonkkamurtumapotilaan hoidossa, Markus Hongisto, LT, osastonylilääkäri,Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ortopedian ja traumatologian toimintayksikkö
12.50-13.10 Geriatrin kokemuksia ja tutkimusnäyttöä ortogeriatrisesta yhteistyöstä Suomessa, Hanna Pajulammi, LT, geriatrian ylilääkäri, Sairaala Nova, Jyväskylä
13.10-13.30 Lonkkamurtumapotilaan leikkauksenjälkeinen kuntoutus, Tiina Huusko, LT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Lonkkamurtuman Käypä hoito-työryhmän puheenjohtaja, Luustoliiton puheenjohtaja
13.30-13.50 Keskustelu
13.50-14.10 Kahvitauko
Sekundaaripreventio
14.10-14.30 Kaatumisten ehkäisyn tutkimusnäyttö Eija Lönnroos LT, geriatrian professori, Itä-Suomen yliopisto
14.30-14.50 Kaatumisriskiä lisäävät lääkkeet, Sirpa Hartikainen, LT, geriatrisen lääkehoidon professori
Itä-Suomen yliopisto
14.50-15.10 Miten implementoida kaatumisten ehkäisyn tutkimusnäyttö käytäntöön? Maarit Piirtola, FT, dosentti, vanhempi tutkija, UKK-Instituutti
15.10-15.20 Keskustelu
15.20-15.40 Iäkkään murtumapotilaan osteoporoosin Käypä hoito pähkinänkuoressa, Maria Nuotio, LT, geriatrian professori, Turun yliopisto
15.40-16.00 Murtumat kuriin! Potilasnäkökulma Ansa Holm, Toiminnanjohtaja, Luustoliitto
16.00-16.10 Keskustelu ja koulutuspäivän päätös

Järjestäjä
Turun yliopisto, geriatrian oppiaine
Luustoliitto
Yhteyshenkilön nimi
Maria Nuotio
Yhteyshenkilön sähköposti
maria.nuotio@utu.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358504768105