Hyppää pääsisältöön

Lupa leikata -laparoskooppisen adnex -toimenp

Hoitajantie 3
40620
Jyväskylä

Yksilölliseen tahtiin aloitettavasssa laajassa koulutusohjelmassa on tavoite saada riittävät perustiedot ja -taidot suorittaa koulutussairaalan valvovissa olosuhteissa gynekologian runkokoulutukseen kuuluvia perustason tähystyskirurgisia toimenpiteitä. Koulutusohjelma koostuu viidestä eri vaiheesta, joita ovat itsenäinen teorian opiskelu, itsenäinen harjoittelu eoSim-laparoskopiasalkulla ja näyttökoe, itsenäinen simulaattoriharjoittelu ennalta määrätyn ohjelman mukaan ja näyttökoe, hands-on koulutus Laparoskooppinen kohdunpoisto ja leikkaussaliharjoittelu ja näyttökoe.

Tilaisuuden ohjelma

Koulutusohjelman vaiheet:

Vaihe I / Itsenäinen teorian opiskelu
Itsenäisen teorian opiskelun vaiheeseen kuuluu tyypillisten adnex-toimenpiteiden leikkausindikaatioiden, - tekniikoiden ja ultraäänilöydösten opiskelu. Teoria opiskellaan Duodecimin Oppiportin 1) Gynekologisen laparoskopian ABC, 2) Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot ja 3) Gynekologisen laparoskopian leikkausvaiheet ja -menetelmät–verkkokurssien avulla. Verkkokurssien päätteeksi suoritetaan verkkotentit, joiden todistukset tulostetaan ja näytetään ohjaajalle merkkinä teoriaopiskelun hyväksytystä suorittamisesta.

Vaihe II / Itsenäinen harjoittelu eoSim-laparoskopiasalkulla ja näyttökoe
Harjoitusohjelman mukainen itsenäinen harjoittelu eoSim-laparoskopiasalkulla. Salkun avulla harjoitellaan erityisesti teknisiä laparoskopiataitoja ja instrumenttien käsittelyä sekä ergonomiaan liittyviä näkökohtia. Koulutettavat täyttävät harjoittelun aikana sähköistä oppimispäiväkirjaa (Excel, käytetään Google Docsin kautta). Kun koulutettava arvioi taitonsa annetun arviointiasteikon mukaan riittäviksi, sopii hän itsenäisesti ajan kouluttajan kanssa näyttökokeen suorittamiseksi. Sekä näyttökokeen vastaanottaja että erikoistuva arvioivat koulutettavan taidot strukturoidulla arviointilomakkeella (Lomakkeella Näyttökoe laparoskopiasalkku). Näyttökokeen tulos ja arviointi käydään keskustellen läpi kouluttajan kanssa. Salkkuharjoitteluun sisältyy lisäksi itsearviointi pre ja post-kyselyiden avulla. Salkkunäyttökoe olisi hyvä tehdä ennen ensimmäisen leikkaussalijakson alkamista.

Vaihe III / Itsenäinen simulaattoriharjoittelu ja näyttökoe
Teknisen perehdytyksen simulaattorin käyttöön ja tunnukset saa teknisiltä asiantuntijoilta. Harjoitteiden sisällöllisestä perehdytyksestä ja näyttökokeiden vastaanottamisesta vastaavat nimetyt kouluttajat. Perehdytyksen jälkeen erikoistuva aloittaa itsenäisen harjoittelun simulaattorilla ennalta määrätyn ohjelman mukaan. Simulaattoriharjoittelun päätteeksi suoritetaan kouluttajan valvoma simulaattorinäyttökoe. Näyttökoe arvioidaan ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti (Lomakkeella Näyttökoe simulaattorilla). Näyttökokeen päätteeksi koulutettava arvioi itsekin oman osaamisensa em. lomakkeella. Näyttökokeen tulos ja arviointi käydään keskustellen läpi kouluttajan kanssa.

Vaihe IV / Hands-on koulutus Laparoskooppinen kohdunpoisto 4 tuntia
Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista, oppimistehtävän laatimisesta ja esittelystä sekä kädentaitojen harjoittelusta. Koulutuksen kädentaito-osuus sisältää laparoskooppisten kädentaitojen harjoittelua simulaation avulla boksiharjoitteluna oikeilla instrumenteilla ja laparoskopiatornilla. Koulutus järjestetään kerran vuodessa.

Vaihe V / Leikkaussaliharjoittelu ja näyttökoe
Leikkaussaliharjoittelu alkaa assisteeraamisella. Päivämäärät ja suoritettavat toimenpiteet sovitaan itsenäisesti kouluttajien kanssa oman yksilöllisen erikoistumiskoulutuksessa etenemisen mukaan. Kaikista leikkaussalissa suoritetuista leikkauksista erikoistuva ja leikkauksen ohjaaja täyttävät yhdessä OSATS-leikkaustaitojen arviointikaavakkeen. Kun osaaminen on riittävällä tasolla, sovitaan kouluttajan kanssa näyttökoe potilaalla. Myös tästä näyttökokeesta täytetään OSATS-arviointilomake. Näyttökokeen tulos ja arviointi käydään keskustellen läpi kouluttajan kanssa. Koulutusohjelman hyväksytty suorittaminen edellyttää, että erikoistuva saa opetusleikkaussalissa suoritetusta laparoskooppisesta toimenpiteestä OSATS-kaavakkeen mukaisesti arvioituna vähintään 20 pistettä (max. 30).

Järjestäjä
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön nimi
Koulutussuunnittelija Eerika Rosqvist
Yhteyshenkilön sähköposti
eerika.rosqvist@ksshp.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 50 316 1165