Hyppää pääsisältöön

NuoriLääkäriPäivien 2022 luennot -koulutuskok

Keskuskatu 6 E
00100
Helsinki

Kustannus Oy Duodecimin Oppiporttipalvelussa julkaistu koulutuskokonaisuus sisältää hybriditapahtumana 30.9.–1.10 järjestetyn NuoriLääkäriPäivät 2022 -tapahtuman luentotallenteita 18 kappaletta. NuoriLääkäriPäivät 2022 järjestettiin Messukeskus Siivessä ja verkossa Helsingissä 30.9.–1.10. Luennoista on koottu koulutuskokonaisuus, ja jokaisen luennon lopussa on osaamisen arvioimiseksi lopputesti luentojen aiheista.

Tilaisuuden ohjelma

NuoriLääkäriPäivien 2022 luennot -Koulutuskokonaisuus Oppiportissa
Kesto: yhteensä n. 13 tuntia

Otsikko: Päänsä lyönyt päivystyksessä
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Teemu Luoto, LT, Neurokirurgian erikoislääkäri, Tays
Esittely: Jälleen yksi päänsä kolauttanut päivystyksessä – mitä tällä kertaa tekisin? Luennolla saat avaimia päänsä lyöneen päivystyspotilaan tutkimiseen ja kuvantamistarpeen arviointiin sekä antikoagulaatiohoidon ja päihtymistilan kaltaisten erityistilanteiden huomiointiin. Opit myös, miten aivovammapotilaan siirto jatkohoitoon toteutetaan turvallisesti.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää miten toimia päivystystilanteissa päänsä lyöneen potilaan kanssa.
Kohderyhmä: Avohoidon yleislääkäri- tai traumapäivystystä tekevät lääkärit, traumapotilaita hoitavat sairaalapäivystäjät

Otsikko: Ahdistunut ja uneton nuori - Nuorisopsykiatrinen näkökulma
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Max Karukivi, LT, Nuorisopsykiatrian dosentti, Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Psykoterapeutti, Tyks, Turun yliopisto
Esittely: Nuori on vetäytynyt, nukkuu huonosti, ei juuri vastaa kysymyksiin ja selaa mieluiten puhelintaan. Onko taustalla jotain vakavaa, johon tulisi puuttua? Luennolla esitellään alaikäisten nuorten ahdistuneisuuteen ja nukkumiseen liittyvien haasteiden tunnistamista sekä niiden erotusdiagnostiikkaa. Lisäksi pohditaan perusterveydenhuollon keinoja tällaisen nuoren kohtaamiseen ja hoitoon.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja tunnistaa alaikäisen ahdistuneisuuden ja unettomuuden, sekä omaa keinoja hoitaa näitä.
Kohderyhmä: Nuoria työssään kohtaavat lääkärit

Otsikko: Pientrauma päivystyksessä - Miten tunnistan leikattavan murtuman?
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Tim Söderlund, LT Akuuttilääketieteen ja Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, HUS
Esittely: Tule luennolle kuulemaan ranteen, olkapään, nikamien ja nilkan murtumista. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan yleisimpien murtumatyyppien operatiivisesti hoidettavat vammat ja valitsemaan potilaan hoitopaikka oikein.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa arvioida, mitkä asiat vaikuttavat murtuman hoitolinjan valintaan eri potilailla.
Kohderyhmä: Avohoidon yleislääkäri- tai traumapäivystystä tekevät lääkärit, traumapotilaita hoitavat sairaalapäivystäjät

Otsikko: Murtumakontrollit
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Minna Halinen, Yleislääketieteen erikoislääkäri, HUS
Esittely: Kipsi 4 vkoa, rtg + ktrl 2 + 4 vko omassa tk:ssa – eli mitä? Luennolla käsitellään yleisimpien konservatiivisesti hoidettavien murtumien keskeiset asiat väli- ja loppukontrolleissa. Lisäksi perehdytään tilanteisiin, joissa murtuma-asento pettää kontrollikuvissa.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja taitaa yleisimpien konservatiivisesti hoidettavien murtumien kontrolloimisen.
Kohderyhmä: Murtumapoleilla työskentelevät lääkärit ja perusterveydenhuollon lääkärit

Otsikko: Onko tämä normaalia? Lastenneuvolan pelätyt kysymykset
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Iida Humalamäki, Yleislääketieteen erikoislääkäri, Neuvola- & perhepalveluiden ylilääkäri, Essote
Esittely: Normaalivaihtelun piiriin kuuluvia löydöksiä voi olla haastavaa erottaa kehityksen häiriöistä ja sairauksista varsinkin silloin, kun mukana on vanhempien huolta ja kinkkisiä kysymyksiä. Tämän luennon jälkeen lastenneuvolassa työskentely sujuu helpommin.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja omaa valmiuden vastata lastenneuvolassa tyypillisimmin esiin tuleviin kysymyksiin.
Kohderyhmä: Lastenneuvolaa tekevät lääkärit

Otsikko: Onko tämä vaarallista? - Äitiysneuvolan pelätyt kysymykset
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Suvi Björn-Antila, Yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, äitiysneuvoloista vastaava lääkäri, Espoon kaupunki
Yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkäriohjaaja ja -kouluttaja, äitiysneuvoloista vastaava lääkäri, apulaisylilääkäri
Esittely: Ei ole helppoa erottaa raskauteen liittyviä vaarattomia muutoksia patologisista tiloista varsinkaan, kun mukana on tulevien vanhempien huolta ja kinkkisiä kysymyksiä. Tämän luennon jälkeen äitiysneuvolassa työskentely sujuu helpommin.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja omaa valmiuden vastata äitiysneuvolassa tyypillisimmin esiin tuleviin kysymyksiin.
Kohderyhmä: Äitiysneuvolaa tekevät lääkärit

Otsikko: Vatsakipu raskauden aikana
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Hilkka Nikkinen, LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Oys
Esittely: Ennenaikainen synnytys vai pre-eklampsia? Kenties appendisiitti tai pyelonefriitti? Vai onko kyseessä vain ilmavaivat? Luennolla käsitellään raskaana olevan vatsakivun syitä sekä miten raskaus muuttaa erotusdiagnostisten vaihtoehtojen oirekuvaa. Saat myös keinoja erottaa “tavalliset” vaivat hälyttävistä.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa toimintamallit vatsakipuisen raskaana olevan potilaan hoidossa.
Kohderyhmä: Raskaana olevia työssään kohtaavat lääkärit
Käytännön taidot: Vastaanoton ajanhallinta
Kesto: 18 min + lopputesti
Kouluttaja: Ville Miettinen, Yleislääketieteen erikoislääkäri, Koulutusylilääkäri, Essote
Oletko jatkuvasti aikataulusta myöhässä poliklinikalla tai osastokierrolla? Luennolla nuorten lääkärien työn hallintaa helpotetaan lyhyen ajanhallintaan liittyvän tietoiskun avulla.
Tavoite: Luennon jälkeen polikliininen työ, päivystystyö ja osastotyö on sujuvampaa ja systemaattisempaa.
Kohderyhmä: Polikliinista, päivystystyötä ja osastotyötä tekevät lääkärit

Käytännön taidot: potilas päivystyksestä osastolle
Kesto: 16 min + lopputesti
Kouluttaja: Arja Kobylin, Yleislääketieteen erikoislääkäri, Osastonylilääkäri, HUS
Tuottaako potilaan siirto päivystyksestä osastolle harmaita hiuksia? Luennolla nuorten lääkärien työn hallintaa helpotetaan lyhyen tietoiskun avulla.
Tavoite: Luennon jälkeen polikliininen työ, päivystystyö ja osastotyö on sujuvampaa ja systemaattisempaa.
Kohderyhmä: Polikliinista, päivystystyötä ja osastotyötä tekevät lääkärit

Käytännön taidot: systemaattinen osastokierto
Kesto: 15 min + lopputesti
Kouluttaja: Iina Yliaska, Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, vs. hallinnollinen apulaisylilääkäri, Oys
Luennolla nuorten lääkärien työn hallintaa helpotetaan lyhyen tietoiskun avulla.
Tavoite: Luennon jälkeen polikliininen työ, päivystystyö ja osastotyö on sujuvampaa ja systemaattisempaa.
Kohderyhmä: Polikliinista, päivystystyötä ja osastotyötä tekevät lääkärit
Otsikko: Ylivertainen suoritus valtimotaudin primaaripreventiossa
Kesto: 45 min + lopputesti
Kouluttaja: Ari Palomäki, Akuuttilääketieteen professori, Sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri, KHSHP
Esittely: Yleislääkäri kohtaa vastaanotollaan jatkuvasti hieman koholla olevia kolesteroliarvoja. Milloin mittaustuloksiin kannattaa reagoida? Luennolla käydään käytännönläheisesti läpi valtimotaudin primaariprevention perusteet ja hyödyt.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa työikäisen väestön valtimotaudin primaariprevention keskeiset tavoitteet.
Kohderyhmä: Kaikki sydän- ja verisuonisairauksia hoitavat lääkärit

Otsikko: Kansansairauksien preventio vanhusväestössä – onko koskaan lupa luovuttaa?
Kesto: 45 min + lopputesti
Kouluttaja: Esa Jämsen, Geriatrian professori, Geriatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
Esittely:Hoidon menetelmät ja tavoitteet eroavat, kun hoidetaan vanhusta tai merkittävän sairasta potilasta. Mikä on prevention merkitys ja arvo vanhusväestöä hoitaessa? Luennolla opitaan, milloin tuloksiin saa olla tyytyväinen, ja milloin on lupa hellittää tavoitteista.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa iäkkäiden potilaiden primaariprevention periaatteet ja ymmärtää, milloin tavoitteita voi höllentää tai luopua niistä kokonaan.
Kohderyhmä: Kaikki iäkkäitä sydän- ja verisuonisairaita hoitavat lääkärit

Otsikko: Matkalla raastupaan - yhteistyö poliisin ja oikeusistuinten kanssa – POIS poliisi
Kesto: 34 min + lopputesti
Kouluttaja: Lasse Pakanen, LT, Oikeuslääketieteen erikoislääkäri, THL
Esittely: Miten tehdä käyttökelpoinen lausunto poliisin tai oikeusistuimen pyynnöstä esimerkiksi pahoinpitelystä? Oikeuslääkäri puolestaan valottaa oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten maailmaa – kuka sen pyytää ja missä tilanteissa?
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa tunnistaa oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tarpeen ja toimia tällaisessa tilanteessa.
Kohderyhmä: Kaikki päivystävät lääkärit ja lääkärit, jotka työssään voivat tehdä yhteistyötä poliisin tai oikeusistuimien kanssa

Otsikko: Puhetta peräaukosta
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Birgitta Niemi, LT, Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, Tays
Sisältö: Tulosyy: peräaukon verenvuoto – kuinka etenen? Luennolla käydään läpi perusperiaatteet peräaukon sairauksista ja oireista. Perusterveydenhuollossa hoidettavien proktologisten potilastapausten lisäksi käsitellään erikoissairaanhoitoon kuuluvat tapaukset sekä opitaan yleisimmät erheet.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa diagnosoida ja hoitaa yleisimmät pth-tasoiset proktologiset tapaukset.
Kohderyhmä: Proktologisia potilaita kohtaavat lääkärit

Otsikko: Krea koholla
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Jussi Pohjonen, Sisätautien erikoislääkäri, Tays, Tampereen yliopisto
Esittely: Viime vuoden kontrollissa Krea 107, tänään 135. Munuaisten vajaatoiminnan paheneminen tuntuu helposti sivujuonteelta labralehden sekamelskassa. Monet meistä epäröivät tilanteen vaikeusasteen ja vakavuuden arvioinnissa. Voiko Krean nousua seurata vai tuleeko lääkkeitä redusoida pikimmiten? Luennolla käydään läpi, miten kreatiniinin kohoamiseen tulisi reagoida kussakin tilanteessa ja milloin nefrologille kannattaa soittaa.
Tavoite:Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää kohonneen kreatiiniarvon tulkinnan perusteet ja mahdollisesti tarvittavien jatkotoimenpiteiden indikaatiot.
Kohderyhmä: Vuosikontrolleja tekevät lääkärit ja sisätautisesti orientoituneet lääkärit

Otsikko: Endokrinologisia potilastapauksia
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Eeva Ryhänen, LT, Endokrinologian erikoislääkäri, HUS
Esittely: Testo matalalla, TSH korkealla ja lisämunuaiset lamassa. Luennolla käydään läpi yleisiä endokrinologisia tiloja potilastapausten kautta. Tavoitteena on keskittyä tapauksiin, joita yleislääkäri voi kohdata ja hoitaa. Luennolla ei käsitellä diabetesta.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa tunnistaa endokrinologisten sairauksien ominaispiirteitä ja miettiä potilaalle sopivan jatkohoidon.
Kohderyhmä: Perus- ja työterveyshuollossa työskentelevät lääkäri ja sisätautisesti orientoituneet lääkärit

Otsikko: Kuoleeko kipu huutamalla - kivun hoito päivystyksessä
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Tapani Heikkilä, Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, Kliininen opettaja, Tays, Tampereen yliopisto
Sisältö: Akuuttia kipua on monenlaista, ja sen hoitokeinot vaihtelevat kivun tyypin sekä vaikeuden mukaan. Luento tarjoaa periaatteita ja käytännön vinkkejä akuutin kivun hoitoon erilaisiin päivystyksellisiin tilanteisiin. Luennolla opitaan myös, miten ottaa tilanteissa huomioon potilaan ominaisuudet, esimerkiksi ikä.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa hoitaa akuuttia kipua päivystystilanteissa.
Kohderyhmä: Päivystävät lääkärit

Otsikko: Kipukroonikon hoito
Kesto: 60 min + lopputesti
Kouluttaja: Anita Saariaho, LT, Anestesiologian erikoislääkäri, Psykoterapeutti, Raahen sairaala
Sisältö: Kroonisen kivun hoito koetaan usein haastavaksi ja turhauttavaksi. Luento tarjoaa periaatteita kroonisen kivun hoidosta, vinkkejä lääkehoitoon ja käytännön ohjeita hoidon toteutukseen. Lisäksi luennolla käydään läpi, milloin potilas kannattaa lähettää kipupolille.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa tarjota oikeanlaista apua kroonisesta kivusta kärsiville potilaille.
Kohderyhmä: Aikuispotilaita työssään kohtaavat lääkärit

Järjestäjä
Kustannus Oy Duodecim Oppiportti
Yhteyshenkilön nimi
Heini Radi
Yhteyshenkilön sähköposti
Heini.radi@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358407647561