Hyppää pääsisältöön

NuoriLääkäriPäivien 2023 luennot -koulutuskok

Keskuskatu 6 E
00101
Helsinki

Kustannus Oy Duodecimin Oppiporttipalvelussa julkaistu koulutuskokonaisuus sisältää hybriditapahtumana 6.–7.10.2023 järjestetyn NuoriLääkäriPäivät 2023 -tapahtuman luentotallenteita 19 kappaletta. Luennoista on koottu Oppiporttiin koulutuskokonaisuus, ja jokaisen yksittäisen luennon lopussa on osaamisen arvioimiseksi lopputesti luentojen aiheista.

Tilaisuuden ohjelma

NLP Luennot 2023 - Kehittyvä nuori lääkäri

19 luentoa, joissa jokaisessa lopputesti

Kesto yhteensä n.13 tuntia

Kognitiivinen ergonomia – Sari Käpykangas - 28 min

Sari Käpykangas, Sosiaalipsykologi, YTM, Työterveyslaitos

Esittely: Uuvuttaako aivotyö? Luennolta saat konkreettisia vinkkejä työn kognitiivisen ergonomian parantamiseksi, tarpeettoman aivokuorman vähentämiseksi ja työn sujuvoittamiseksi.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää mitä on kognitiivinen ergonomia, ja kuinka sitä voisi lääkärin työssä ja työyhteisöissä kehittää.

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Kognitiivinen empatia – Sampsa Suomi – 27 min

Sampsa Suomi, Työnohjaaja ja prosessikonsultti, kriisityön asiantuntija, ensihoidon kenttäjohtaja, Pellervo Consulting, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Esittely: Miten kohdata potilas empaattisesti, mutta samalla säilyttää riittävä ammatillinen etäisyys? Mitkä asiat johtavat kyynistymiseen ja miten sitä voi ehkäistä? Luennolla opit, mitä kognitiivinen empatia tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää lääkärintyössä. Opit myös, mikä merkitys työnohjauksella on työssäjaksamisen kannalta.

Tavoite: Oppia hyödyntämään kognitiivista empatiaa käytännön työssä ja ehkäistä uupumusta sekä kyynistymistä työelämässä

Kohderyhmä: Kaikki kliinistä työtä tekevät lääkärit

Vaihdevuosien hormonihoidon käytännöt – Eeva Pohjonen – - 36 min

Eeva Pohjonen, Naistentautien ja synnytysten el, kliininen opettaja, Tays, Tampereen yliopisto

Esittely: Syklinen vai jatkuva, riittääkö pelkkä estrogeeni? Luennolla opit milloin vaihdevuosien hormonihoito on syytä aloittaa, ja milloin ei. Luennolla opit myös, miten hoito ja seuranta käytännössä toteutetaan. Luennolla käydään läpi myös vaihdevuosien hormonihoidon mahdollisia ongelmatilanteita ja konsultoinnin aiheet.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää vaihdevuosien hormonihoidon toteuttamisen perusperiaatteet.

Kohderyhmä: Menopaussin ohittaneita työssään hoitavat lääkärit

Vulvallisten vaivoja – Riikka Vuorinen – 47 min

Riikka Vuorinen, LT, Naistentautien ja synnytysten el, kliininen opettaja, Tays, Tampereen yliopisto

Esittely: Luennolla käydään läpi yleisimpiä terveyskeskuksen gynekologisia vaivoja. Luennolla opit miten fertiili-ikäisen vuotohäiriöissä toimitaan ja kuinka vuotoja siirretään. Lisäksi paneudutaan mm. pitkittyneeseen kutinakierteeseen.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja tunnistaa vulvallisten vaivoja ja osaa aloittaa niiden hoidon.

Kohderyhmä: Vulvallisten vaivoja työssään hoitavat lääkärit

Migreenin hoidon uudet tuulet – Marja-Liisa Sumelahti – 52 min

Marja-Liisa Sumelahti, LT, dosentti, neurologian el, Tampereen yliopisto, Duodecim

Esittely: Luennolla tutustutaan migreenin hoidon nykysuosituksiin ja kuullaan uusinta tietoa päivittyvästä migreenin Käypä hoito -suosituksesta. Luennolla käydään läpi migreenin hoitovaihtoehdot aikuis- ja lapsipotilailla perusterveydenhuollossa, ja erikoissairaanhoitoon lähettämisen indikaatiot.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja taitaa migreenin hoidon uusimpien suositusten mukaisesti.

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Vanhuksen delirium päivystyksessä – Tiia Raitmaa – 39 min

Tiia Raitmaa, Geriatrian el, akuuttilääketieteen evl, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esittely: Sekava vanhus päivystyksessä – virtsatieinfektioko taas syynä? Luennolla opit mikä on delirium ja miten deliriumin voi tunnistaa vanhuspotilaalla sekä hoidon periaatteet. Keskitymme luennolla myös deliriumin ehkäisyyn sekä oireiden hoitoon päivystyspoliklinikalla.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa tunnistaa deliriumin ja aloittaa hoidon päivystyksessä

Kohderyhmä: Päivystyksen lääkärit, vuodeosastotyötä tekevät lääkärit, myös avohoidon päivystäjät

Paljonko laitetaan? - Sairauspoissaolojen arviointi käytännössä – Kari-Pekka Martimo – 49 min

Kari-Pekka Martimo, LT, Dosentti, työterveyshuollon ja työlääketieteen el, Ilmarinen

Esittely: Paljonko laitetaan? – Sairauspoissaolojen arviointi käytännössä. Luennolla syvennetään osaamista toiminta- ja työkyvyn arvioinnista. Mikä on työterveyshuollon rooli sairauspoissaoloissa?

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa syvemmin arvioida sairauspoissaolon tarvetta ja ymmärtää työterveyshuollon roolin sairauspoissaoloissa.

Kohderyhmä: Kaikki sairauspoissaoloja arvioivat lääkärit.

Sukupuolisensitiivisyys vastaanotolla – Anna Keski-Rahkonen – 29 min

Anna Keski-Rahkonen, LT, professori, psykiatrian el, työterveyshuollon el, FM, seksuaaliterapeutti, Helsingin yliopisto

Esittely: Luennolla pääset kuulemaan ja pohtimaan, miten sukupuolen, seksuaalisuuksien ja suhteiden moninaisuus huomioidaan vastaanotolla ja terveydenhuollon kirjauksissa. Luennolla saat myös päivityksen moninaisuuden yleisyydestä ja sen ajankohtaisesta käsitteistöstä.

Tavoite: Ymmärrät essentialistisen ja konstruktivistisen sukupuolikäsityksen eron ja saat uusia käsitteitä ja uutta ymmärrystä sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen ja kirjaamiseen erilaisissa terveydenhuollon kohtaamisissa.

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Päivystyksen kummat pulmat – Jussi Sarin –37 min

Jussi Sarin, Yleislääketieteen el, akuuttilääketieteen evl, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Esittely: Päivystykseen saapuu potilaita milloin minkäkinlaisten ongelmien suhteen – sähköiskut, paleltumat, hellehalvaus, allerginen reaktio, puuduttelu pistely ja näitähän riittää! Luennolla opit potilasesimerkkien avulla mitä näissä harvoin vastaantulevissa ongelmissa pitäisi toimia.

Tavoite: Luennolta saat avaimia oudoimpienkin tilanteiden kohtaamiseen ja ratkaisemiseen.

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit, jotka toimivat päivystävässä yksikössä tai hoitavat akuutteja ongelmia.

Lihavuus: Up to date ja lääkehoito – Kirsi Pietiläinen - 56 min

Kirsi Pietiläinen, Professori, sisätautien el, HUS, Helsingin yliopisto

Esittely: Tietämyksemme lihavuuden syistä ja hoidosta on tarkentunut viimeisten vuosien aikana. Luennolla saat tuoreimman tiedon lihavuuden taustatekijöistä ja lääkehoidosta. Opit myös hoidon porrastuksesta ESH:n ja PTH:n välillä sekä mahdollisista tulevaisuuden hoitokeinoista.

Tavoite: Päivittää tietoa lihavuuden syistä ja lääkkeiden roolista lihavuuden hoidossa

Kohderyhmä: Kaikki lihavuutta kohtaavat ja hoitavat lääkärit

Lihavuuden puheeksiotto ja hoitokeinot – Lapset ja nuoret – Paula Häkkänen - 24 min

Paula Häkkänen, LT, nuorisolääkäri, HUS

Esittely: Lapsen lihavuuden taustalla vaikuttavat kasvuympäristön haasteet vaativat lihavuuden hoidolta laaja-alaisuutta. Miten lapsen lihavuutta tulisi lähestyä? Lähestynkö vanhempaa, lasta vai koko perhettä? Luennolla opit, mikä on neuvolan ja koulu-/opiskelijaterveydenhuollon rooli lihavuuden hoidossa, ja mikä siellä toimivan lääkärin rooli hoitoketjussa on. Lisäksi saat vinkkejä, kuinka painosta puhutaan ikätaso ja perhe huomioiden.

Tavoite: Ymmärtää ylipainon ja lihavuuden puheeksioton ja hoidon erityispiirteet alaikäisiä potilaita hoidettaessa

Kohderyhmä: Lapsia ja nuoria kohtaavat lääkärit, neuvolalääkärit

Lihavuuden puheeksiotto ja lääkkeettömät hoitokeinot – Aikuiset – Anette Palssa – 25 min

Anette Palssa, Laillistettu ravitsemusterapeutti, TTM, yrittäjä

Esittely: Painosta puhuminen ei ole aina helppoa, jos potilas ei itse tuo asiaa esille. Kuinka lähestyä lihavuutta, kun se on tarpeen muun hoidon tukemiseksi? Saako laihduttamisesta puhua? Eroaako puhuminen 20-vuotiaalle ja 20 vuotta laihduttaneelle? Luennolla opit konkreettisia vinkkejä painosta puhumiseen vastaanotolla. Lisäksi opit, mikä lääkkeettömien hoitokeinojen merkitys on osana onnistunutta elintapamuutosta.

Tavoite: Ymmärtää ja oppia vuorovaikutukselliset keinot lihavuudesta puhuttaessa sekä elintapojen merkitys osana lihavuuden hoitoa

Kohderyhmä: Kaikki aikuispotilaita tapaavat lääkärit

Syömishäiriö lihavuuden taustalla - tunnistaminen, puheeksiotto ja hoito – Milla Linna – 26 min

Milla Linna, Psykiatrian el, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Esittely: Merkittävällä osalla lihavuutta on aiheuttamassa tai ylläpitämässä ahmintahäiriö (BED). Aihe voi olla arka ja vaikea tunnistaa. Luennolla opit tunnistamaan ahmintahäiriön, hoitojärjestyksen syömishäiriötä ja lihavuutta hoidettaessa sekä hoitokeinoja ahmintahäiriön hoitoon.

Tavoite: Tunnistaa ahmintahäiriö lihavuuden taustalla ja oppia sen hoitokeinot

Kohderyhmä: PTH, TTH, sisätaudit ja muut lihavuutta hoitavat alat

Keuhkoembolian diagnostiikka ja hoito – Markus Sane – 38 min

Markus Sane, Kardiologian el, HUS

Esittely: Keuhkoembolian ilmaantuvuus on viime vuosina lisääntynyt parantuneen diagnostiikan ja lisääntyneiden riskitekijöiden myötä, samalla myös tarpeettomien kuvantamistutkimusten määrä on lisääntynyt. Luennolla opit arvioimaan keuhkoembolian ennakkotodennäköisyyttä, kohdistamaan kuvantamistutkimukset oikein sekä arvioimaan myös potilaan ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Luennolla opit myös, ketkä hyötyvät keuhkoembolian toimenpidehoidosta.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää keuhkoembolian diagnosoinnin periaatteet sekä hoidon perusteet

Kohderyhmä: kaikki avohoidon ja sairaalan konservatiivisen linjan päivystävät lääkärit.

Polvivamman diagnostiikka ja hoito – Raine Sihvonen – 28 min ja Erkki Nilkku - 20 min

Raine Sihvonen, LT, ortopedian ja traumatologian el, Pihlajalinna

Erkki Nilkku, Fysioterapeutti, Pihlajalinna

Esittely: Polvensa vääntänyt potilas vastaanotolla – miten tutkin? Milloin potilas on syytä lähettää kirurgille? Jos epäilen kierukkavammaa, miten potilasta kuuluisi nykytiedon valossa hoitaa? Olisiko oikea osoite fysioterapeutti ja kuntoutus? Luennolla on tarkoitus oppia mitä polvivamman diagnostiikassa on syytä selvittää ja milloin potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoidon puolelle ja miten fysioterapeutti lähtee polvea kuntouttamaan.

Tavoite: Luennolla on tarkoitus oppia mitä polvivamman diagnostiikassa on syytä selvittää ja milloin potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoidon puolelle ja miten fysioterapeutti lähtee polvea kuntouttamaan.

Kohderyhmä: Avohoidon päivystystä tekevät yleislääkärit tai sairaalan traumapotilaita hoitavat lääkärit

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja farmakogenetiikka – keinot vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia – Aleksi Tornio – 47 min

Aleksi Tornio, apulaisprofessori ja ylilääkäri, kliininen farmakologia ja lääkehoito, Turun yliopisto ja TYKS

Esittely: Antikoaguloidulle potilaalle ei tulehduskipulääkettä, mutta entäs SSRI-lääkkeet vuotoriskin lisääjinä? Luennolla palataan käytännön kautta farmakologian pariin ja käydään läpi haitallisia tai jopa vaarallisia lääkeyhdistelmiä, joita kuitenkin yllättävän usein päätyy potilaiden lääkelistalle. Lisäksi saamme katsauksen siitä, miten tulevaisuudessa geenitestit liittyvät yhä enemmän myös potilaille määrättäviin lääkkeisiin.

Tavoite: Haitallisten lääkeyhdistelmien tunnistaminen erityisesti riskipotilailla

Kohderyhmä: Kaikki potilaita kohtaavat lääkärit

Antibioottihoidon uudet tuulet – Annika Luukkainen – 37 min

Annika Luukkainen, LT, infektiosairauksien el, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Esittely: Yhä useammassa infektiossa lyhyemmät antibioottikuurit ovat yhtä tehokkaita kuin pidemmät ja niihin liittyy olennaisesti vähemmän haittavaikutuksia kuin pidemmissä kuureissa. Luennolla pureudutaankin tuoreimpaan tietoon antibioottikuurien pituuksiin liittyen sivuten myös lisääntyvää mikrobilääkeresistenssiä, ja mitä nuoren lääkärin täytyisi muistaa huomioida.

Tavoite: Päivittää tietämystä antibioottikuurien pituuksista.

Kohderyhmä: Avohoidon lääkärit, esh:ssa erityisesti konservatiivinen linja, mutta myös operatiiviset alat.

Valtimotaudin harvinaisemmat ilmentymät – Ellinoora Aro – 50 min

Ellinoora Aro, LT, Verisuonikirurgian el, HUS

Esittely: Sepelvaltimotauti ja ASO-tauti ovat tuttuja diagnooseja potilaita hoitaessa. Valtimotauti pesiytyy kuitenkin myös muualle suonistoon, kuin sydämeen ja alaraajoihin. Koska tulisi epäillä, ja miten hoitaa mesenteriaalisuonten-, kaula- ja munuaisvaltimoiden tautia tai milloin tulisi epäillä ateroskleroosia erektiohäiriön syynä?

Tavoite: Osata epäillä ja hoitaa valtimotautia kokonaisuutena - ei pelkästään yhden elimen vaivana.

Kohderyhmä: Kaikki potilaita hoitavat lääkärit.

Paise – Minna Halinen – 48 min

Minna Halinen, Yleislääketieteen el, HUS

Esittely: Avata vai ei, piikillä vai puukolla? Luennolla opit miten paise tunnistetaan, ja kuinka paiseen hoito ja jälkihoito käytännössä toteutetaan. Luennolla opit myös mitä paiseita ei tule avata, ja milloin olisi syytä konsultoida.

Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää paiseen hoidon perusperiaatteet.

Kohderyhmä: Kaikki lääkärit, erityisesti päivystyksissä työskentelevät

Järjestäjä
Kustannus Oy Duodecim Oppiportti
Yhteyshenkilön nimi
Heini Radi
Yhteyshenkilön sähköposti
heini.radi@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358407647561