Hyppää pääsisältöön

Kliinisen tutkimuksen perusteet

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot kliinisestä tutkimuksesta.

Tilaisuuden ohjelma

Kliinisen tutkimuksen perusteet

Tutkimusetiikka, lainsäädäntö, luvat ja lausunnot
Tiistaina 5.3.2024
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
15.15–16.00 Terveystieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita, prof. Veikko Launis, TY
16.00–16.15 Tauko
16.15–16.45 Helsingin julistus ja Hyvä kliininen tutkimustapa, ylil., dos., Eettisen toimikunnan pj. Sirkku Jyrkkiö, Varha
16.45–17.30 Terveystieteellisen tutkimuksen lainsäädäntö, tutkimuslakimies Tom Edelman, Varha

Tutkimussuunnitelma ja tutkimustyyppejä
Tiistaina 12.3.2024
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
15.15–16.00 Tutkimussuunnitelman sisältövaatimukset, ylil., apulaisprof. Aleksi Tornio Varha, TY
16.00–16.30 Kliiniset lääketutkimukset, tutkimuspäällikkö Susanna Laurén, Varha
16.30–16.45 Tauko
16.45–17.15 Sähköinen potilaskertomus – miten tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa? tietopalvelujohtaja, tietopalvelujohtaja, dos. Arho Virkki, Varha, TY
17.15–17.45 Biopankkitutkimukset, projektipäällikkö Merja Perälä, Auria biopankki
17.45–18.15 Kysely- ja haastattelutiedot kliinisissä tutkimuksissa, prof.(emer.) Sakari Suominen, TY

Tutkimusasetelma, tiedonhallinta, tilastollinen analyysi ja otoskoko
Tiistaina 19.3.2024
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
Biostatistikot Eliisa Löyttyniemi ja Tero Vahlberg, TY
15.15–15.45 Otoskoko
15.45–16.15 Aineiston keruun suunnittelu ja toteutus.
16.15–16.30 Tauko
16.30–17.30 Tutkimusasetelmien valinta ja satunnaistaminen. Tutkimuksen tavoitteiden yhteys statistisiin hypoteeseihin; statistiikan suunnittelu tutkimussuunnitelmassa. Tutkimusdatan keruu sähköisesti REDCap-järjestelmällä.

Tutkijan vastuut, tutkimusrahoitus ja julkaiseminen
Tiistaina 26.3.2024
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
15.15–15.45 Julkaisun laatiminen, ylil., apulaisprof., Peter Boström, Varha,
15.45-16.15 Tutkijan vastuut tutkijalähtöisessä tutkimuksessa, ylil., apulaisprof. Aleksi Tornio Varha, TY
16.15-16.30 Tauko
16.30-17.15 Tutkimusrahoitus, PET-keskuksen johtaja prof. Juhani Knuuti, Varha,
Rahoituksen eri muodot; Miten rahoittajat tekevät päätökset; Miten teen hyvän apurahahakemuksen
17.15-17.30 Rahoittajan vaatimukset hakuihin liittyen, hankekoordinaattori Niina Hedborg, Varha
17.30-17.45 Tutkimusprojektien hyvä taloudenpito, taloussuunnittelija Heidi Hilke-Hemminki, Varha

Järjestäjä
Turun kliininen tohtoriohjelma
Yhteyshenkilön nimi
Turku CRC
Yhteyshenkilön sähköposti
turkucrc@varha.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+35823130000