Hyppää pääsisältöön

Kliinisen tutkimuksen perusteet

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma järjestävät yhteistyössä koulutustilaisuuksien sarjan, jonka tavoitteena on antaa perustiedot kliinisestä tutkimuksesta.

Tilaisuuden ohjelma

Kliinisen tutkimuksen perusteet

Tutkimusetiikka, lainsäädäntö, luvat ja lausunnot
Tiistaina 2.3.2021
Säätiö- sali
15.15–16.00 Terveystieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita, prof. Veikko Launis, TY
16.00–16.15 Tauko
16.15–16.45 Helsingin julistus ja Hyvä kliininen tutkimustapa, tutkimuspäällikkö Susanna Laurèn, TurkuCRC
16.45–17.30 Terveystieteellisen tutkimuksen lainsäädäntö, tutkimuslakimies Katariina Sirèn, VSSHP

Tutkimussuunnitelma ja tutkimustyyppejä
Tiistaina 9.3.2021
Säätiö- sali
15.15–16.00 Tutkimussuunnitelman sisältövaatimukset, prof.(emer.) Mika Scheinin, TY
16.00–16.30 Interventiotutkimukset, prof.(emer.) Mika Scheinin, TY
16.30–16.45 Tauko
16.45–17.15 Sähköinen potilaskertomus – miten tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa?
NN
17.15–17.45 Biopankkitutkimukset, projektipäällikkö Merja Perälä, Auria biopankki
17.45–18.15 Kysely- ja haastattelutiedot kliinisissä tutkimuksissa, dos. Sakari Suominen, TY

Tutkimusasetelma, tiedonhallinta, tilastollinen analyysi ja otoskoko
Tiistaina 16.3.2021
Säätiö- Sali
Biostatistikot Eliisa Löyttyniemi ja Tero Vahlberg, TY
15.15–15.45 Otoskoko
15.45–16.15 Datan keruun suunnittelu ja toteutus. Tutkimusdatan keruu sähköisesti REDCap- järjestelmällä
16.15–16.30 Tauko
16.30–17.00 Tutkimusasetelmien valinta ja satunnaistaminen
17.00–17.30 Tutkimuksen tavoitteiden yhteys statistisiin hypoteeseihin; statistiikan suunnittelu tutkimussuunnitelmassa

Tutkijan vastuut, tutkimusrahoitus ja julkaiseminen
Tiistaina 23.3.2021
Säätiö- Sali
15.15–16.00 Tutkimusrahoitus, PET-keskuksen johtaja prof. Juhani Knuuti, VSSHP, TY
Rahoituksen eri muodot; Miten rahoittajat tekevät päätökset; Miten teen hyvän apurahahakemuksen
16.00-16.15 Rahoittajan vaatimukset hakuihin liittyen, hankekoordinaattori Niina Hedborg, VSSHP
16.15–16.30 Tauko
16.30–17.00 Tutkijan vastuut tutkijalähtöisessä tutkimuksessa, dos., kliininen opettaja Petri Vainio, TY
17.00-17.30 Julkaisun laatiminen, NN

Järjestäjä
Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC
Yhteyshenkilön nimi
TurkuCRC
Yhteyshenkilön sähköposti
turkucrc@tyks.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 50 463 9336