Hyppää pääsisältöön

NUORISOPSYKIATRIAN JA PERUSTASON YHTEISTYÖPÄI

auditorio 1, KYS Pääsairaala, rak. M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio
70029
Kuopio

Nuorisopsykiatrian ja perustason alueellinen yhteistyöpäivä järjestetään vuosittain KYS nuorisopsykiatrian koulutustyöryhmän toimesta. Kyseessä on yksittäinen koulutuspäivä, johon pyritään nostamaan ajankohtainen ja keskeinen teema nuorten mielenterveyden ongelmien parissa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyn ja osaamisen kehittämisen tueksi. Koulutus- ja yhteistyöpäivän tarkoituksena on tiedon antamisen lisäksi edistää nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kohtaamista ja yhteistyötä perusterveydenhuollon eri yksiköissä ja erikoissairaanhoidossa.

Tilaisuuden ohjelma

NUORISOPSYKIATRIAN JA PERUSTASON YHTEISTYÖPÄIVÄ
Käpylehmät vaihtuivat kännykkäpeleihin – jäivätkö nuoret jalkoihin vai putosivatko aikuiset kärryiltä?

Aika torstai 26.1.2023 klo 9.00–15.30

Paikka auditorio 1, KYS Pääsairaala, rak. M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio
Koulutukseen voi osallistua myös Team-etäyhteydellä.

Kohderyhmä Perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, koulu- ja opiske-lijaterveydenhuollossa sekä oppilashuollossa nuorten mielenter-veysongelmien parissa työskentelevät ammattilaiset

Tavoite Lisätä tietoa digitaalisten pelien aiheuttamien haittojen tunnistami-sesta, riippuvuudesta ja peliongelmissa auttamisesta.

Järjestäjä Nuorisopsykiatrian palvelulinja, KYS

Ohjelma

09.00–09.10 Koulutustilaisuuden avaus
- professori, ylilääkäri Tommi Tolmunen, KYS & UEF

09.10–09.45 Riippuvuuksien neurobiologia (etäluento)
- LT, kliininen opettaja Jonna Levola, Helsingin yliopisto

09.45–10.30 Mikä peleissä ja väkivaltaviihteessä on lapsille haitallista?
- psykologian lisensiaatti, erityisasiantuntija Hanna Happo,
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

10.30–11.00 Tauko

11.00–11.45 Aiheuttavatko videopelit riippuvuutta? (etäluento)
- leikki- ja pelitutkimuksen dosentti Veli-Matti Karhulahti, Jyväskylän yliopisto

11.45–12.45 Lounastauko (omakustanteinen)

12.45–13.30 Milloin lapsi pelaa liikaa? (etäluento)
- tutkijatohtori Mikko Meriläinen, Tampereen yliopisto, Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö

13.30–14.00 Tauko

14.00–14.45 Peliongelmissa auttaminen
- projektipäällikkö Sanni Nuutinen, Restart-hanke, Peluuri

14.45–15.30 Päivän koonti ja keskustelua
Kustannukset Koulutus on osallistujille maksuton. Tervetuloa!

Pysäköinti Pysäköintitalossa (maksullinen) on paikkoja rajoitetusti. Pyydämme käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Erikoistumiskoulutus Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiede-kunnasta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teo-reettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Nuorisopsykiatria (5 h), Lastenpsykiatria (5 h), Psykiatria (5 h), Yleis-lääketiede (3 h).

Etäyhteys Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Etäyh-teydellä osallistumiseen tarvittava liittymislinkki lähetetään sähkö-postitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2023:
https://q.surveypal.com/Nuorisopsykiatrian-ja-perustason-yhteistyopaiva…

Lisätietoja Sisältö: erikoislääkäri Virve Kekkonen puh. 044 717 9335, virve.kekkonen@kuh.fi

Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Kati Vesterinen, puh. 044 717 6058, kati.vesterinen@kuh.fi

Järjestäjä
Nuorisopsykiatrian palvelulinja, KYS
Yhteyshenkilön nimi
Virve Kekkonen
Yhteyshenkilön sähköposti
virve.kekkonen@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358447179335