Hyppää pääsisältöön

Lääkäri ja tietokantojen osaava käyttö -verkk

Verkkokurssi
Verkkokurssi
Helsinki

Osallistuja oppii tuntemaan keskeiset lääketieteelliset tietokannat, niiden rakenteen, käyttöperiaatteet ja hakutekniikan sekä uuden tiedon keskeiset seurantamenetelmät tietokantojen ja syötteiden avulla.
Osallistuja omaksuu keskeisten lääketieteellisten tietokantojen käytössä EBM-tietolähteiden hyödyntämisen, EBM-tiedonhaun periaatteet, uutuusvalvonnan tekniikan sekä käytännön hakutaidot Terveysportin, Cochrane-kirjaston ja PubMed/MEDLINE-tietokannan osalta.

Tilaisuuden ohjelma

I. Kurssin aloitus

verkkotyöskentelyyn tutustuminen, esittelyvideo kurssialueella
Tietokantaosan alkutestin suoritus ja oman verkko-opiskelusuunnitelman laatiminen

II. Lyhytluennot

Kurssi on kahtena kurssialueena Moodlessa ja opiskeltavana on (I) tietokantaosassa runsaat 20 videomuotoista lyhytluentoa (yhteensä n 70 minuuttia) sekä (II) uutuusvalvontaosassa 15 videoluentoa ja –demoa uutuusvalvontaosassa.

III. Harjoitukset

Lyhytluentoihin sisältyy 8 +4 harjoitustehtävää. Tehtävistä kurssilainen saa välittömän suoritepalautteen, johon tutustuminen on huomioitu aikaresurssia määritettäessä.

IV Loppukoe ja kurssipalautteen antaminen

Suoritusaikaa on kaksi kuukautta. Kurssin harjoitusten toteuttamista varten kurssilainen saa pääsyn Kustannus Duodecimin Terveysportin tietokantoihin määräaikaisen koulutustunnuksen avulla. Tällöin tietokannat ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, eivätkä ole sidottuja esimerkiksi työnantajan Terveyportti –käyttölisensseihin.

Järjestäjä
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Medupro Oy
Yhteyshenkilön nimi
Laura Teikko
Yhteyshenkilön sähköposti
koulutus@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358961885213