Hyppää pääsisältöön

TUTKIMUSTULOKSIA POTILAS- JA ASIAKASTURVAL

Hietalahdenkatu 2-4
65130
Vaasa

Seminaarisarjassa perehdytään Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet potilasturvallisuutta vahvistaviin menettelyihin tai vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Tilaisuuden ohjelma

NO HARM BOTHNIA WEBINAARISARJA/WEBINARSERIE/WEBINARS II

Kevät/Vår/Sprig 2021

TUTKIMUSTULOKSIA POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDESTA SUOMESSA
FORSKNINGSRÖN OM PATIENT- OCH KLIENTSÄKERHET I FINLAND
RESULTS OF PATIENT AND CLIENT SAFETY RESEARCH IN FINLAND

Seminaarisarjassa perehdytään Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet potilasturvallisuutta vahvistaviin menettelyihin tai vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Paikka ja aika: Vaasan keskussairaalan auditorio Merihanhi/Teams, torstaisin 12.00–15.30
Plats och tid: Vasa Centralsjukhus, Audotrium Grågås/Teams, torsdagar kl. 12.00-15.30
Location and time: Vaasa Central Hospital Auditorium Merihanhi/Teams, Thursday at 12.00–15.30

Koulutuksen vastuuhenkilö: LT, erikoislääkäri Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori Turun Yliopisto

Kohderyhmä: erikoistuvat lääkärit, potilas- ja asiakasturvallisuudesta kiinnostuneet tutkijat, tohtorikoulutettavat, opinnäytetyön tekijät ja kehittäjät.

Seminaarit ovat maksuttomia

Utbildningsansvarig: Tuija Ikonen, Professor i patientsäkerhet, Åbo Universitet
Målgrupp: Läkare under specialistutbildning, forskare, doktorander, studerande som genomför lärdomsprov och utvecklare intresserade av patient- och klientsäkerhet.
Seminarierna är avgiftsfria

Professor in charge: Tuija Ikonen, Professor of patient safety, University of Turku
Focus group: Specialist trainees in medicine, researchers, doctoral candidates, postgraduate students and developers interested in patient and client safety.
Seminars are free of charge

ALUSTAVA OHJELMA / PRELIMINÄRT PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAMME
Svensk översättning för FINALT PROGRAM
English translation for FINAL PROGRAMME
21.1.2021 Seminaaripäivä I: Henkilöstön kuormituksen ja johtamisen merkitys potilasturvallisuudelle
Luennoitsijat: Lisbeth Fagerström / Marina Kinnunen, Jaana K. Junttila/Maiju Welling
Puheenjohtaja: Tuija Ikonen

18.2.2021 Seminaaripäivä II: Ammatillinen kasvu ja turvallisuusosaamisen varmistaminen
Luennoitsijat: Sami Sneck 2016, Nevalainen Maarit 2014, Pyykönen Aura 2017

18.3.2021 Seminaaripäivä III: Vaaratapahtumat ja potilasvahingot tiedon lähteenä
Luennoitsijat: Holmström Anna-Riia 2017, Laatikainen Outi 2020, Härkänen Marja 2014

25.3.2021 Seminaaripäivä IV: Turvallinen lääkehoito ja lääkitysturvallisuusstrategiat
Luennoitsijat: Karttunen Markus 2019, Toivo Terhi 2020, Suvikas-Peltonen Eeva 2017

15.4.2021 Seminaaripäivä V: Turvallisuuden varmistaminen erikoissairaanhoidossa
Luennoitsijat: Helmiö Päivi 2015, Westman Marjut 2019, Raku Hautamäki

29.4.2021 Seminaaripäivä VI: Tiedon hallinta, tietoteknologia ja automaatio - riskit ja hyödyt
Luennoitsijat: Jylhä Virpi 2017, Palojoki Sari 2017, Sinnemäki Juha 2020 / Koivisto Simo-Pekka

6.5.2021 Seminaaripäivä VII: Turvallisuuskulttuuri ja potilasnäkökulma
Luennoitsijat: Merja Sahlström 2018, Inacio Pedro,2018, Sari West/Tanja Jaakola

27.5.2021 Loppuseminaari VIII: Systeeminäkökulma potilasturvallisuuden tutkimuksessa Luennoitsijat: Kanerva Anne 2015, Tella Susanna 2015, Schepel Lotta 2018
Puheenjohtaja: Tuija Ikonen

Seminaari-iltapäivien aikataulu:
12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12.15–13.00 Ensimmäinen puhuja
13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
13.10–13.30 Kahvitauko ja verkostoituminen
13.30–14.15 Toinen puhuja
14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
14.30–15.15 Kolmas puhuja
15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
15.25–15.30 Yhteenveto

Tidtabell för seminarieeftermiddagarna:
12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation
12.15–13.00 Första föreläsaren
13.00–13.10 Kommentarinlägg och diskussion
13.10–13.30 Kaffepaus och nätverksbildning
13.30–14.15 Andra föreläsaren
14.15–14.25 Kommentarinlägg och diskussion
14.30–15.15 Tredje föreläsaren
15.15–15.25 Kommentarinlägg och diskussion
15.25–15.30 Sammanfattning

Timetable for seminar afternoons:
12.00–12.15 Welcome and presentation
12.15–13.00 First speaker
13.00–13.10 Comments and discussion
13.10–13.30 Coffee och networking
13.30–14.15 Second speaker
14.15–14.25 Comments and discussion
14.30–15.15 Third speaker
15.15–15.25 Comments and discussion
15.25–15.30 Conclusions

Järjestäjä
LT, terveydenhuollon erikoislääkäri Tuija Ikonen, potilasturvallisuuden professori, Turun Yliopisto
Yhteyshenkilön nimi
Tuija Ikonen
Yhteyshenkilön sähköposti
tuija.ikonen@utu.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 40 579 5482