Hyppää pääsisältöön

Alueellinen nuorisopsykiatrian ja perustason

Puijonlaaksontie 2
70210
Kuopio

Kohderyhmä: Perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, koulu- ja opiskelijater-veydenhuollossa sekä oppilashuollossa nuorten mielenterveysongelmien parissa työskentelevät ammattilaiset. Tavoitteet: Lisätä tietoa nuorten päihdehäiriöiden erityispiirteistä. Osata tunnistaa ja arvioida nuoruusiän päihteiden käyttöä ja liitännäisongelmia. Osata aloittaa oikea-aikainen ja tavoitteellinen päihdehäiriön ja liitännäisongelmien hoito yhdessä nuoren verkostojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötaho-jen kanssa.

Tilaisuuden ohjelma

Alueellinen nuorisopsykiatrian ja perustason yhteistyöpäivä
Nuoruusikä & Päihteet

Aika Torstai 21.01.2021 klo 8.30–15.00

Paikka Auditorio, KYS, rakennus M, 1. kerros?

Kohderyhmä Perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, koulu- ja opiskelijater-veydenhuollossa sekä oppilashuollossa nuorten mielenterveysongelmien parissa työskentelevät ammattilaiset.

Tavoitteet Lisätä tietoa nuorten päihdehäiriöiden erityispiirteistä. Osata tunnistaa ja arvioida nuoruusiän päihteiden käyttöä ja liitännäisongelmia. Osata aloittaa oikea-aikainen ja tavoitteellinen päihdehäiriön ja liitännäisongelmien hoito yhdessä nuoren verkostojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötaho-jen kanssa.

Järjestäjä Nuorisopsykiatrian palvelulinja, KYS

Ohjelma

08.30 Koulutustilaisuuden avaus

08.30–09.20 Nuorten päihdehäiriöiden hoitopolku ja ASSIST
Professori, ylilääkäri Tommi Tolmunen, KYS & UEF

09.20–10.00 Miksi nuoret käyttävät päihteitä ja miksi päihteet erityisen vaarallisia nuoril-le?
Erikoislääkäri Outi Kaarre, Niuvanniemen sairaala

10.00–10.15 Keskustelu

10.15–10.45 Nuorten päihdekäyttö viittoineen – mitä tehhään ja missä?
Erikoislääkäri Pinne Väänänen, KYS

10.45–11.00 Keskustelu

11.00–12.00 Lounas (omakustanteinen)

12.00–12.30 Juha Korhonen, rikoskomisario, Itä-Suomen poliisilaitos

12.30–12.45 Keskustelu

12.45–13.15 Tapausesimerkit verkostoyhteistyöstä
Sosiaalityöntekijä Saara Karttunen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö

13.15–13.45 Tauko

13.45–14.15 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

14.15–15.00 Päivän koonti ja keskustelua

Järjestäjä
Kuopion yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian palvelulinja
Yhteyshenkilön nimi
Virve Kekkonen
Yhteyshenkilön sähköposti
virve.kekkonen@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 447179335