Hyppää pääsisältöön

Vaikuttavaa vuorovaikutusta - ammatillinen lä

Koulutus järjestetään etänä ZOOMin välityksellä, etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse
etäkoulutus
Pori

Hyvä vuorovaikutus on tärkeä osa yleislääkärin työtä potilaan hyvää hoitoa koordinoitaessa, vaikka potilaan ja lääkärin tavoitteet eivät kohtaisi. Koulutuksen avulla pyritään tunnistamaan vuorovaikutukseen liittyviä haasteita ja käsittelemään niitä rakentavasti.

Tilaisuuden ohjelma

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari
Vaikuttavaa vuorovaikutusta - ammatillinen läsnäolo

Aika: Torstai 21.1.2021 klo 13-16
Paikka: Koulutus tapahtuu etänä zoomin välityksellä, etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse
Kohderyhmä: Yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit.
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on ennakkotehtävien suorittaminen, aktiivinen osallistuminen ja palaute koulutuksesta.
Kouluttaja: Jenny Paananen, FT, suomen kieli, TY
Tellervo Seppälä, LT, yleislääketiede TY, VSSHP perusterveydenhuollon yks.
Tausta: Yleislääkärin toimenkuvaan sisältyy potilaan hoidon koordinointi potilaslähtöisesti yhdessä hänen kanssaan. Hyvä vuorovaikutus on tärkeä osa tätä työtä. Toisinaan potilaan ja lääkärin tavoitteet eivät kohtaa.
Tavoite: Oppia tunnistamaan vuorovaikutuksen mahdolliset haasteet ja saada keinoja selviytyä haastavista vuorovaikutustilanteista arjen työtilanteissa.

Aikataulu
13:00 Avaus ja esittäytyminen
13:15-14:15 1. video on diabetesta sairastavasta potilaasta, jonka hoidon tarpeet eivät kohtaa hoitavan lääkärin hyvän hoidon kriteereinä pitämien tarpeiden kanssa. Tapauksen purku videon ja omien kokemusten herättämien ajatusten pohjalta.
14:15-14:30 Biopaussi työskentelyn lomassa
14:30-15:45 2. video on verenpainepotilaan kontrollikäynnistä, jonka sisältö muuttuu
potilasta kohdanneen akuutin henkilökohtaisen kriisin vuoksi. Tapauksen purku videon pohjalta, pohdintaa käytettävissä olevista keinoista.
15:45-16:00 Päätös

Menetelmät: Ennakkotehtävä, tietoiskut, videoidut tapaukset, ryhmätyöt ja ohjattu keskustelu. Palaute.

Järjestäjä
Turun yliopisto, yleislääketieteen oppiala
Yhteyshenkilön nimi
Tellervo Seppälä
Yhteyshenkilön sähköposti
tellervo.seppala@porinperusturva.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358443200057