Hyppää pääsisältöön

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari - Kuin

Zoom
20521
Turku

Kuinka laadin hyvän lääkärinlausunnon? Erilaisissa lausunnoissa huomioonotettavia asioita.

Tilaisuuden ohjelma

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari
Osaamisalue: yhteistyötaidot
Kuinka laadin hyvän lääkärinlausunnon? Erilaisissa lausunnoissa huomioonotettavia asioita.

Aika: 16.9.2021 klo 13-16
Paikka: Koulutus tapahtuu etänä Zoomin välityksellä, yhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostin välityksellä

Kohderyhmä: Yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit + YEK.
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on mahdollinen ennakkotehtävä aiheeseen orientoitumiseksi, aktiivinen osallistuminen koulutukseen ja palaute siitä.

Kouluttaja: Niklas Höglund, yleislääketieteen el, Mehiläinen
Tiina Vuorio, yleislääketieteen el, koulutusylilääkäri, VSSHP PTH-yksikkö

Tausta: Yleislääkäri joutuu laatimaan mitä erilaisimpia lausuntoja koskien vastaanotoilla käyvien potilaiden sairauksia, lääkityksiä, kuntoutustoimia tai heidän elämäntilanteisiinsa liittyviä etuisuuksia. Usein näiden lausuntojen tekeminen koetaan työlääksi ja haastavaksi, on vaikea koota ja konkretisoida se, mitä lausunnolla tavoitellaan.

Tavoite: Koulutuksen avulla pyritään löytämään keinoja, joita hyväksi käyttäen lausunnon laatiminen helpottuisi.

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/F0B246B2D52FB660

OHJELMA (alustava)
13.00 – 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen
13.15 – 14.00 Lausunnot. Ennakkotehtävän purku.
14.00 – 14.15 Tauko
14.15 – 15.30 Ryhmätehtäviä lausuntojen parissa
15.30 – 16.00 Ajankohtaisia asioita erikoislääkärikoulutuksesta

Ennakkotehtävä: Lähetetään ilmoittautuneille n 2vko ennen seminaaria.
1. Artikkeli
2. Malli lausunto.
Ennakkotehtävän palautus 14.9.2021 mennessä: johanna.segerroos@porinperusturva.fi

Tervetuloa!

Järjestäjä
VSSHP PTH-yksikkö ja TY, yleislääketieteen oppiala
Yhteyshenkilön nimi
Tiina Vuorio
Yhteyshenkilön sähköposti
tjtikk@utu.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358504703608