Hyppää pääsisältöön

Angio-PCI peruskurssi 2021

OYS, luentosali 6, Kajaaninkatu 50
90220
Oulu

Kyseessä on hands-on kurssi, jolle otetaan maksimissaan 20 osallistujaa.Kurssin käytyään osallistujat ymmärtävät sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja PCI:n käytännön suorittamisen perusteet ja turvalliset tekniikat.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden tarkempi ohjelma löytyy Suomen Kardiologisen Seuran internetsivuilta www.fincardio.fi

Torstai 9.12.2021

Sessio I: osa I
Puheenjohtaja ja moderoija Heidi Lehtola, kardiologian el, OYS
Asiantuntijat Jarkko Piuhola, sisätautien ja kardiologian el, OYS ja
Hannu Romppanen, kardiologian el, KYS Sydänkeskus

09.30-10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00-10.15 Alkusanat ja kurssin ohjelma sekä tavoitteet

10.15-11.00 Angiografiaan ja PCI:hin valmistautuminen.
Käydään läpi, mitä tulee tietää ennen toimenpidesaliin astumista

11.00-12.00 Angiografia käytännössä I.
Käydään systemaattisesti läpi angiografian käytännön suoritus puudutuksesta salista poistumiseen. Apuna käytetään potilastapauksia ja live-
in-a-box tapauksia

12.00-12.45 Lounas

Sessio I, osa II
Puheenjohtaja ja moderoija Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
Asiantuntijat Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS ja
Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin keskussairaala, Sydänpaja

12.45-13.30 Angiografia käytännössä II.

13.30-14.30 Live case I, elektiivinen angio, painevaijeri ja mahdollinen PCI.

14.30-15.00 Kahvi

Sessio I, osa III
Puheenjohtaja Jarkko Piuhola, sisätautien ja kardiologian el, OYS
Asiantuntijat kaikki luennoitsijat

15.00-15.30 PCI välineet. Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS

15.30-17.30 Hands-on harjoittelu ja angiolaboratorioon tutustuminen (3 pienryhmää).
PCI välineiden käsittely 40min x3. Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
UÄ-punktio 40min x3. Heidi Lehtola, kardiologian el, OYS
Angiolaite ja sädeturvallisuus 40min x3.
Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin keskussairaala, Sydänpaja


Perjantai 10.12.2021

Sessio II: osa I
Puheenjohtaja ja moderoija Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin keskussairaala, Sydänpaja
Asiantuntijat Hannu Romppanen, kardiologian el, KYS Sydänkeskus,
Jarkko Piuhola, sisätautien ja kardiologian el, OYS ja Heidi Lehtola, kardiologian el, OYS

08.00-08.30 Kahvi

08.30-09.00 PCI käytännössä.

Käydään päivän aikana systemaattisesti läpi järjestyksessä PCI:n suorittaminen välineiden valinnasta lääkityksen suunnitteluun ja jatkohoito-ohjeisiin. Apuna potilastapaukset, live caset ja live-in-a box tapaukset
Ensimmäisessä sessiossa käydään läpi PCI:n riskit.

09.00-10.45 Live case II, elektiivinen PCI, nivusreitti.

10.45-11.30 Lounas

11.30-13.00 Live case III, akuuttipotilas (todennäköinen ad hoc PCI).

13.00-13.30 Kahvi

Sessio II, osa II
Puheenjohtaja Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS
Asiantuntijat Jarkko Piuhola, sisätautien ja kardiologian el, OYS, Hanna Tormilainen,
kardiologian el, Lapin keskussairaala, Sydänpaja ja Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS

13.30-14.00 Kuvantaminen: Milloin OCT tai IVUS ja miksi?
Jarkko Piuhola, sisätautien ja kardiologian el, OYS

14.00-14.30 Erikoistekniikat PCI:ssä (rotablaatio, litotripsy, CTO PCI).
Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin keskussairaala, Sydänpaja

14.30-15.15 Komplikaatiot sepelvaltimotoimenpiteissä.
Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS

15.15-15.30 Keskustelua ja loppusanat

Järjestäjä
Suomen Kardiologinen Seura, invasiivisen kardiologian jaos
Yhteyshenkilön nimi
Koulutuskoordinaattori Jaana Kemppainen
Yhteyshenkilön sähköposti
jaana.kemppainen@fincardio.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358505921847