Hyppää pääsisältöön

Nuorisopsykiatrian päivät, Nuoruus jumissa –

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13
00180
Helsinki

Nuoruusikä kehitysvaiheena on tärkeä aikuisuuden psyykkisen tasapainon kannalta. Kun lapsen ruumis muuttuu sukupuolisesti kypsäksi, myllertää se myös mielen. Miten muutoksessa elävä nuori kohdataan?
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää nuoruusiän kehityksestä kolmen luentosarjan koulutuskokonaisuuden. Sarjan ensimmäisessä osassa (syksy 2021) tarkasteltiin normatiivista nuoruusiän psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja sen merkitystä. Toinen osa (kevät 2022) keskittyi itsenäistymiskehitykseen ja autonomian vaatimiin haasteisiin myöhäisnuoruusiän aikana.
Tämänkertaisilla koulutuspäivillä käsittelemme nuoruusiän kehitysesteitä ja häiriöitä sekä niiden kohtaamista hoitojärjestelmän eri tasoilla. Miten nuoret voivat Suomessa vuonna 2022? Kuinka perusterveydenhuollossa vastataan nuorten psyykkiseen oireiluun ja kuinka tunnistetaan ne nuoret, jotka tarvitsevat akuutisti erikoissairaanhoidon palveluita? Millaiset tekijät nuoren hoidossa tulisi aina huomioida? Koulutuspäivien aikana näitä kysymyksiä avaa laaja joukko nuorisopsykiatrian alan ammattilaisia tutkimuksen, käytännön kokemuksen, palvelujärjestelmän kuvauksen ja tapausesimerkkien perusteella.

Tilaisuuden ohjelma

TO 10.11.2022
8.00–8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
8.30–8.45 Koulutuspäivien avaus
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n puheenjohtaja
8.45–9.45 Mikä sairastuttaa nuoria nyky-yhteiskunnassa?
Riittakerttu Kaltiala, nuorisopsykiatrian professori, Tampereen yliopisto
9.45–10.15 Kahvi
Mitä on hyvä perusterveydenhoito nuorille?
10.15–11.00 Nuorisoikäisten psykososiaaliset interventiot perustason palveluissa / Terapiat Etulinjaan -toimintamalli
Viivi Mondolin, kehittämispäällikkö, psykologi, Terapiat etulinjaan -hanke

11.00–11.45 Nuorisoaseman palvelut
Hannele Österman, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys
11.45–12.00 Keskustelu
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.15 Erikoissairaanhoitoon ohjaamisen perusteet, diagnostisen arvioinnin tekeminen ja
sen haasteet
Elina Santti, ylilääkäri HUS
14.15–14.45 Kahvi
14.45–16.00 Diagnostisen arvioinnin merkityksestä: nuorten psykoosien tunnistamisen sudenkuopat teoriassa ja käytännössä
Outi Kaarre, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja Liisa Eloranta, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Niuvanniemen alaikäisten osasto eli NEVA

Pe 11.11.2022
8.30–9.45 DSA-tapausjäsennys psykiatrisessa arvioinnissa: Hoidetaanko oireita vai ratkotaanko yksilöllisiä toimijuuden esteitä?
Enikö Savander, LT, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Päijät-Sote, PESO Psykiatrian pkl 1
9.45–10.15 Kahvi
10.15–11.30 Mikä nuorisopsykiatriassa koukuttaa? Mikä tekee nuoren kanssa työskentelyn mielekkääksi – vuorovaikutuksen ja jatkuvuuden merkitys
Krista Linnus, LT, nuorisopsykiatri, psykoterapeutti, osaston ylilääkäri, HUS aivokeskus
11.30–12.30 Lounas
12.30–13.45 Ajan kanssa - kuvaus ajan merkityksestä vaikeasti traumatisoituneen nuoruusikäisen pojan psykoterapiassa
Hanna Laukkarinen, FM, musiikkiterapeutti, lasten ja nuorten psykoterapeutti
13.45–14.15 Kahvi
14.15–15.30 Nuorissa on tulevaisuus – mutta millainen?
Otto Tähkäpää, tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja, Lasten ja nuorten säätiö

Järjestäjä
Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
Yhteyshenkilön nimi
Leena Jaakkola
Yhteyshenkilön sähköposti
leena.jaakkola@plusterveys.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 40 5815958