Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Opinnoissa tarkastellaan elämänkaaren alkuosan ravitsemuksen ja varhaisten elintapojen merkitystä ihmisen terveyteen eliniän aikana. Varhaisten tekijöiden tarkastelu ulottuu syntymättömästä lapsesta nuoruusikään. Opinnoissa opiskelevat Turun lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuvat lääkärit, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat.

Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku
25.00€

Koulutuksessa keskitytään Sydänliiton elintapaohjauksen työvälineisiin, joiden avulla tuetaan motivoivaa, voimavaralähtöistä ja vahvuuskeskeistä elintapaohjausta eri ikäisten asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku
0.00€

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen Uniseminaareissa käsitellään unitutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja unilääketieteellisiä kysymyksiä.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Psykiatria / runkokoulutus
Nuorisopsykiatria
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastenpsykiatria
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Geriatria
Endokrinologia
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Sydänanestesiologit (SSAY) ja Suomen Thoraxkirurgiyhdistys (STKY) järjestävät koulutustilaisuuden mitraaliläppäleikkauspotilaan hoidosta. Koulutuksessa käsitellään eri mitraaläppäviat, näiden diagnostiikka, seuranta sekä perioperatiivinen hoito. Koulutus on sunnattu sydänkirurgiaan tai kardiologiaan erikoistuville lääkäreille, sydänanestesian lisäkoulutuksessa oleville lääkäreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille erikoistuville lääkäreille ja erikoislääkäreille

Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Vihti

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämä alueellinen koulutuspäivä, jossa aiheena ikääntyneen henkilön psykiatriset ongelmat, vanhuspsykiatrinen avohoito, iäkkään henkilön persoonan tukeminen sekä muistisairaan henkilön saattohoito.

Geriatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Jyväskylä

Antaa teoriapohjan ja kädentaidot hoitaa yleisimmän kasvovammat ja liitännäisvammat. Kurssi on pienryhmäkurssi ja se on tarkoitettu käytännön koulutustilaisuudeksi korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä suu- ja leukakirurgiaan erikoistumassa oleville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

Seminaarissa esitellään menetelmiä päihteiden ja rahapelaamisen puheeksiottoon sekä varhaiseen puuttumiseen. Päihteiden riskikäyttö ja haitallinen rahapelaaminen tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain. Mini-interventio on tutkitusti vaikuttava ja kustannustehokas työmenetelmä . Systemaattinen kirjaaminen antaa tietoa ongelmien laajuudesta ja tukee palveluiden kehittämistä.

Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku