Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Opinnoissa tarkastellaan elämänkaaren alkuosan ravitsemuksen ja varhaisten elintapojen merkitystä ihmisen terveyteen eliniän aikana. Varhaisten tekijöiden tarkastelu ulottuu syntymättömästä lapsesta nuoruusikään. Opinnoissa opiskelevat Turun lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuvat lääkärit, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat.

Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku
25.00€

Koulutuksessa keskitytään Sydänliiton elintapaohjauksen työvälineisiin, joiden avulla tuetaan motivoivaa, voimavaralähtöistä ja vahvuuskeskeistä elintapaohjausta eri ikäisten asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku
0.00€

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yleislääketieteen erikoislääkärikuulusteluun osallistuville

Yleislääketiede
Turku
0.00€

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen Uniseminaareissa käsitellään unitutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja unilääketieteellisiä kysymyksiä.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Psykiatria / runkokoulutus
Nuorisopsykiatria
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastenpsykiatria
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Geriatria
Endokrinologia
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Suunnattu erikoistuville anestesialääkäreille sekä erikoislääkäreille, jotka hoitavat työssään synnyttäjiä

Anestesiologia ja tehohoito
Naistentaudit ja synnytykset
Oulu
470.00€

17. valtakunnalliset Traumapäivät. Traumapotilaiden hoidosta vastaavien tahojen moniammatillinen pääkoulutustapahtuma.

Akuuttilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Lieksa

Sydänanestesiologit (SSAY) ja Suomen Thoraxkirurgiyhdistys (STKY) järjestävät koulutustilaisuuden mitraaliläppäleikkauspotilaan hoidosta. Koulutuksessa käsitellään eri mitraaläppäviat, näiden diagnostiikka, seuranta sekä perioperatiivinen hoito. Koulutus on sunnattu sydänkirurgiaan tai kardiologiaan erikoistuville lääkäreille, sydänanestesian lisäkoulutuksessa oleville lääkäreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille erikoistuville lääkäreille ja erikoislääkäreille

Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Vihti

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämä alueellinen koulutuspäivä, jossa aiheena ikääntyneen henkilön psykiatriset ongelmat, vanhuspsykiatrinen avohoito, iäkkään henkilön persoonan tukeminen sekä muistisairaan henkilön saattohoito.

Geriatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Jyväskylä

Koulutuspäivässä annetaan eväitä käsitellä kroonisesta kivusta ja fibromyalgiasta kärsivien potilaiden hoitoa. Lisäksi esitellään Terveyskylän mahdollisuuksia.

Akuuttilääketiede
Lastentaudit
Terveydenhuolto (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Ortopedia ja traumatologia
Nuorisopsykiatria
Neurologia
Nefrologia
Liikuntalääketiede
Käsikirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen neurofysiologia
Kliininen hematologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Ihotaudit ja allergologia
Geriatria
Fysiatria
Endokrinologia
Yleiskirurgia
Turku
0.00€

Monipuolinen ja laadukas endokrinologian, siihen liittyvien alojen sekä endokrinologisen tutkimuksen koulutustilaisuus

Endokrinologia
Gastroenterologinen kirurgia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Neurokirurgia
Patologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Helsinki