Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ohjattu verkkokoulutus.

Työterveyshuolto
Oulu
50.00€

Kyseessä on Akuuttilääketieteen erikoisalan vuotuinen pääkoulutustapahtuma. Covid19-pandemiasta johtuen se järjestetään tänä vuonna etäopiskeluna

Akuuttilääketiede
Gastroenterologinen kirurgia
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Terveydenhuolto (EL)
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Hämeenlinna
0.00€

Luentosarja, joka sopii virologiasta kiinnostuneille opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja asiantuntijoille lääketieteen ja luonnontieteen alalla.

Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen mikrobiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Neurologia
Patologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Yleislääketiede
Turku

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lihavuuteen. Jaksolla käsitellään lihavuuden vaikutusta elimistön toimintaan, lihavuutta yksilön kokemuksena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä lihavuuden hoitomuotoja mukaan lukien elintapamuutoksia ja laihduttamista.

Endokrinologia
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Psykiatria
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku

Työterveyshuollon itseopiskeluverkkokurssi. Kurssilla paneudutaan työn fyysisen, psykososiaalisen kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja riskinarviointiin. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään fyysisen ja psykososiaalisen kuormittumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja löytää tapoja arvioida sekä vähentää kuormitusta ja sen vaikutuksia työkykyyn ja terveydelle. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere

Seminaarisarjassa perehdytään Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet potilasturvallisuutta vahvistaviin menettelyihin tai vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Kirurgia / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Terveydenhuolto (EHL)
Vaasa
0.00€

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen Uniseminaareissa käsitellään unitutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja unilääketieteellisiä kysymyksiä. Koulutus hyväksytään erikseen mainituille erikoisaloille ja unilääketieteen erityispätevyyttä varten.

Anestesiologia ja tehohoito
Psykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Psykiatria / runkokoulutus
Nuorisopsykiatria
Endokrinologia
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit
Lastenpsykiatria
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Päijät-Hämeen lääkäriseura ry jatkaa viime vuonna käynnistettyä Päijät-Hämeen lääkäripäivää v. 2021 etämuodossa koronarajoitusten vuoksi.

Tammikuussa 2020 järjestettyyn lääkäripäivään ilmoittautui enimmäiskuuntelijamäärän mukainen 154 henkilöä, joista paikan päälle tuli 139 kuuntelijaa. Lisäksi mukana oli 8 luennoitsijaa ja 21 näyttelypaikan myötä n. 40 esittelijää. Tapahtuman jälkeen kerättiin erittäin myönteinen palaute sekä vierailta että näytteilleasettajilta.

Lääkäripäivä 2021 järjestetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2021 klo 17 - 21 MS Teams -kokouksena. Koulutukseen on mahdollista ottaa mukaan 150 - 200 kuuntelijaa eri erikoisalojen osaajista.

Koulutus sisältää 4 luentoa ja koulutuksen jälkeisen etäruokailun, joka on järjestetty Wolt-ruokatilaussovelluksen kautta. Koulutus järjestetään ilta-aikaan, jotta mahdollisimman moni alueen kollega pääsee paikalle. Tilaisuuden yhteydessä lanseerataan ”Arno Forsius” –palkinto, joka jaetaan alueen ansioituneelle kollegalle. Palkinnonsaaja päätetään syksyllä 2020 jäsenten ehdotusten perusteella.

Aloitus klo 17.00 Puheenjohtajan puheenvuoro
17.10 Arno Forsius -palkinnon jakaminen
17.25 1. luento: ”Resilienssi”, LT Teemu Rissanen, nuorisopsykiatri
18.00 2. luento: ”Lastenneurologisia knoppeja”, LT Heli Sätilä, lastenneurologi
18.35 Tauko 25 min
19.00 3. luento: ”Krooninen laryngiitti”, LT Petri Reijonen, knk-lääkäri
19.35 4. luento: ”Suonikohjutaudin nykyaikainen hoito” LT Sari Vähäaho, verisuonikirurgi
20.10 Ruokailu
21.00 Tilaisuuden päätös ja loppusanat

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Silmätaudit
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Urologia
Patologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Perinnöllisyyslääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Foniatria
Kliininen neurofysiologia
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Oikeuspsykiatria
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Terveydenhuolto (EHL)
Lahti
200.00€

Geriatripäivät ovat vuosittainen koulutustapahtuma geriatreille, geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja muille iäkkäiden potilaiden hoidosta kiinnostuneille lääkäreille. Tänä vuonna tapahtuma toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Koulutusaiheina ovat koronavirusinfektio iäkkäillä, iäkkään potilaan tehohoito ja ennakoiva hoitosuunnitelma, itsemääräämisoikeus, muistisairauksien diagnostiset haasteet ja geriatrin työkuva ja erikoislääkärikoulutus.

Geriatria
Tampere

Vuotuiset kirurgian runkokoulutuspäivät kirugiaan erikoistuville. Teemana ”Hoitaja soittaa klo 01.00 – päivystykselliset ongelmatilanteet”

Kirurgia / runkokoulutus
Helsinki