Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lihavuuteen. Jaksolla käsitellään lihavuuden vaikutusta elimistön toimintaan, lihavuutta yksilön kokemuksena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä lihavuuden hoitomuotoja mukaan lukien elintapamuutoksia ja laihduttamista.

Endokrinologia
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Psykiatria
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku

Työterveyshuollon itseopiskeluverkkokurssi. Kurssilla paneudutaan työn fyysisen, psykososiaalisen kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja riskinarviointiin. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään fyysisen ja psykososiaalisen kuormittumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja löytää tapoja arvioida sekä vähentää kuormitusta ja sen vaikutuksia työkykyyn ja terveydelle. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere

Seminaarisarjassa perehdytään Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet potilasturvallisuutta vahvistaviin menettelyihin tai vaaratapahtumista ja poikkeamista oppimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Soveltuu erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Kirurgia / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Terveydenhuolto (EHL)
Vaasa

Tässä kuuden (6) webinaarin sarjassa on tavoitteena lisätä osaamista pelastusalan erityispiirteistä ja niihin perustuvista hyvistä käytännöistä terveyden ja toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä. Työterveystoiminnan käytäntöihin syvennytään Pelastushenkilöstön työterveysseuranta –yhteistyö ja käytännöt -oppaan (2020) kirjoittajien johdolla

Työterveyshuolto
Helsinki

Verkkokurssi on tarkoitettu erikoislääkäreille (lastentaudit, kardiologia) ja erikoistuville lääkäreille, jotka työssään hoitavat sydänsairaita lapsia ja nuoria. Kurssille otetaan 12 osallistujaa motivaatiokirjeiden ja alueellisen valinnan (valtakunnallinen kattavuus) mukaisesti.

Kardiologia
Lastentaudit
Oulu
0.00€

Neljän webinaarin sarja, jotka käsittelevät silmätauteja neljän eri sairausryhmän taholta (glaukooma, luomitulehdukset, uveiiti ja kuivat silmät).

Silmätaudit
Turku

YEK-vaiheessa pakollinen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvaan perehdyttävä teoriakoulutus

Foniatria
Naistentaudit ja synnytykset
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Radiologia
Psykiatria / runkokoulutus
Perinnöllisyyslääketiede
Patologia
Oikeuspsykiatria
Neurologia
Neurokirurgia
Liikuntalääketiede
Fysiatria
Lastentaudit
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen kemia
Kliininen hematologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Ihotaudit ja allergologia
Geriatria
Yleislääketiede
Turku

Koulutus on kohdennettu lääkäreille, hoitajille ja muulle sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, joiden työtehtäviin koulutuksen aihealueet liittyvät. Koulutuksen sisältö painottuu aikuispotilaan ravitsemushoitoon.

Anestesiologia ja tehohoito
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Oulu

Ajankohtaista tietoa diabeteksen hoidosta.

Endokrinologia
Lastentaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Yleislääketiede
Kuopio

Diabetekseen ja sen hoitoon liittyvien tietojen ja taitojen päivittäminen ja osaamisen parantaminen ja kehittäminen. Koulutus tapahtuu Teams-ohjelmistoa käyttäen.

Endokrinologia
Gastroenterologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere