Hyppää pääsisältöön

Lasten sydämen ultraäänitutkimuksen peruskurs

PL 874
00101
Helsinki

Kurssilla käsitellään synnynnäisten sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa vastasyntyneisyyskaudesta myöhempään lapsuuteen. Kurssilla käydään läpi ultraäänitutkimuksen perusnäkymiä, kriittisen sydänvian ultraäänidiagnostiikkaa sekä muiden merkittävien sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa. Kurssi antaa hyvän perustan lasten sydämen ultraäänitutkimuksen laadukkaaseen tekemiseen sekä ultraääninäkymien tulkintaan.

Tilaisuuden ohjelma

Alkusanat
Sydänultraäänitutkimuksen alkeet
• UÄ-laitteet, tutkimusolosuhteet, kuvan muodostuminen, kuvan optimointi ja lausunto
• Lasten 2D ultraäänen perusnäkymät
Kriittiset sydänviat
• Johdatus kriittisen sydänvikaepäilyn arviointiin
• Syanoottiset kriittiset sydänviat
• Systeemiverenkiertoa rajoittavat kriittiset sydänviat
• Suurten suonten transpositio (TGA)
Muut merkittävät viat
• Läppäahtaumat
• Aortan koarktaatio (COA)
• Konotrunkaaliviat (Fallot Tetralogia)
Oikovirtausviat
• Milloin epäilen oikovirtausvikaa, oikovirtausvian arviointi
• Eteisväliseinäaukko (ASD)
• Kammioväliseinäaukko (VSD)
• Eteis-kammioväliseinäaukko (AVSD)
• Avoin valtimotiehyt (PDA)
Sydämen toiminnan ja läppävuotojen arvio
• Sydämen toiminnan arvio 2D ultraäänellä
• Läppävuotojen arviointi
• Perikardiumnesteen arviointi
Loppusanat

Järjestäjä
Kustannus Oy Duodecimin Oppiportti -palvelu
Yhteyshenkilön nimi
Petra Kupari
Yhteyshenkilön sähköposti
petra.kupari@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358504084901