Hyppää pääsisältöön

Tule- ja MT -sairaudet työterveyshuollon näkö

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, PL 100
33014
Tampere

Mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimpiä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kurssin tavoitteena syventää työterveyslääkärin ymmärrystä näistä sairausryhmistä työlääketieteen näkökulmasta. Kurssin alussa perehdytään sairauksien yleisyyteen työkyvyttömyyden aiheuttajana sekä sairauksien yhteiskunnalliseen merkitykseen. Kurssin edetessä sairausryhmiä tarkastellaan mm. ennaltaehkäisyn, työkyvyn tukitoimien ja kuntoutuksen näkökulmista ja lopuksi käydään läpi sairausryhmien yhteyksiä toisiinsa. Kurssin hyväksytysti suorittamalla saa 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Tilaisuuden ohjelma

Työterveyshuollon kansantaudit -johdanto
1. Tule- ja MT -sairaudet | Tilastotietoa ja taustaa
2. Tule -sairauksien ennaltaehkäisy
3. Mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisy
4. Tules | Toiminta- ja työkyvyn arviointi
5. Mielenterveyden häiriöt | toiminta- ja työkyvyn arviointi
6. Tules ja työkyvyn tukitoimet
7. Mielenterveys ja työkyvyn tukitoimet
8. Mielenterveyden häiriöiden ja tule-sairauksien yhteydet toisiinsa
Palaute
Tentti

Järjestäjä
Tampereen yliopisto, MET.
Yhteyshenkilön nimi
Virpi Liukkonen
Yhteyshenkilön sähköposti
virpi.liukkonen@tuni.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358504211072