Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Yleislääketieteen oppialan järjestämä teoriakoulutus, jonka osaamisalueena on vuorovaikutustaidot. Yleislääkärin toimenkuvaan sisältyy potilaan hoidon koordinointi potilaslähtöisesti yhdessä hänen kanssaan. Hyvä vuorovaikutus on tärkeä osa tätä työtä. Toisinaan potilaan ja lääkärin tavoitteet eivät kohtaa.

Yleislääketiede
Turku

Palliatiivisen hoidon syventävä koulutus ajankohtaisista aiheista. Osallistuminen on mahdollista myös Teams-yhteydellä. Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu Siun soten Onni-koulutuskalenterin kautta. Linkki koulutukseen lähetetään osallistujille koulutusta edeltävänä päivänä sähköpostitse.

Akuuttilääketiede
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenneurologia
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleislääketiede
Joensuu

Kuvaus: Yleislääketieteen erikoislääkärikuulusteluun valmentava koulutustilaisuus

Oppimistavoitteet: Oppimistavoitteena on käsitellä ja lisätä osaamista yleislääkärille tyypillisistä ongelmaratkaisutaidoista. Koulutuksessa tarjotaan viime hetken vinkkejä erikoislääkärikuulusteluun, mm. vanhoja tenttikysymyksiä käsittelemällä ja antamalla vinkkejä tenttiaineiston lukemista varten.

Kohderyhmä: Yleislääketieteen erikoislääkärikuulusteluun osallistuvat, mutta myös tenttiä suunnittelevat tai tietojensa päivittämistä kaipaavat ovat tervetulleita.

Toteutus: TUNI, UEF ja UTU järjestävät kolme kertaa vuodessa ongelmanratkaisuseminaarin etäkoulutuksena noin kaksi viikkoa ennen valtakunnallista erikoislääkärikuulustelua.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yleislääketieteen erikoislääkärikuulusteluun osallistuville, mutta myös tenttiä suunnittelevat tai tietojensa päivittämistä kaipaavat ovat tervetulleita. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeus voi olla missä tahansa yliopistossa. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota viime hetken vinkkejä erikoislääkärikuulusteluun mm. vanhoja tenttikysymyksiä käsittelemällä ja antamalla vinkkejä tenttiaineiston lukemista varten.

Järjestäjätaho lähettää ohjeet, mahdollisen ennakkotehtävän sekä osallistumislinkin (Zoom) ilmoittautuneille noin viikkoa ennen koulutusajankohtaa. Ongelmatilanteissa ja peruutuksissa ole yhteydessä yhteyshenkilöön.

Tilaisuudesta hyväksytään 4h yliopiston yleislääketieteen oppialan järjestämää teoriakoulutusta. Ongelmanratkaisuseminaariin voi osallistua useita kertoja, mutta teoriatunnit saa vain kerran.

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella viimeistään 3.4.2023.

Lisätietoja erikoislääkärikuulustelusta: https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoislaak…

Yleislääketiede
Kuopio

Omituisten oireiden ja kokemusten ymmärtäminen on usein vaikeaa nuorisopsykiatrian alan ammattilaisillekin. Kevään 2023 koulutuspäivien keskiössä ovat erikoisten oirekuvien taustalla vaikuttavat tekijät, kuten traumat, kiintymyssuhdehäiriöt, psykoosit ja dissosiaatio. Koulutuspäivien aikana käsitellään häiriöiden tunnistamista ja erotusdiagnostiikkaa, oireiden taustasyitä ja psykodynamiikkaa sekä resilienssin merkitystä ja hoidon uusimpia askeleita. Teemoja avaa laaja joukko nuorisopsykiatrian alan eturivin asiantuntijoita tutkimuksen, käytännön kokemuksen ja tapausesimerkkien perusteella.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Yleislääketiede
Helsinki

Kaksipäiväinen koulutus sisältää laajan asiantuntijajoukon luentoja, paneelikeskustelun sekä keskustelua autismikirjon häiriön tunnistamisesta, diagnostiikasta ja kuntoutuksen periaatteista. Koulutuspäivät rakentuvat alkuvuonna 2023 julkaistavan Käypä hoito -suosituksen esittelyn ympärille.
Koulutus on tarkoitettu lääkäreiden lisäksi kaikille työssään autismikirjon häiriöitä kohtaaville terveydenhuollon työntekijöille sekä muille aiheista kiinnostuneille.

Foniatria
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Yleislääketiede
Helsinki

Nuoren raskauden ehkäisyä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Miten valitaan hormonaalinen ehkäisy ja milloin sitä voidaan käyttää myös lääkkeenä. Miten migreeni tulee ottaa huomioon ehkäisyä suunnitellessa. Käsitellään tapauksia, kun mikään ehkäisy ei tunnu sopivan. Saadaan tietoa, kuinka maksutonta ehkäisyä on toteutettu. Pohditaan kulttuurellisia näkökulmia ja kuinka ehkäisy otetaan puheeksi.

Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Espoo

Neuroanestesiologian ja neurotehohoidon yhteiswebinaari

Anestesiologia ja tehohoito
Turku

alueellinen koulutus

Akuuttilääketiede
Neurologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Yleislääketiede
Yleiskirurgia
Verisuonikirurgia
Urologia
Terveydenhuolto (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Radiologia
Plastiikkakirurgia
Perinnöllisyyslääketiede
Patologia
Ortopedia ja traumatologia
Neurokirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Endokrinologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Nefrologia
Kliininen kemia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastentaudit
Terveydenhuolto (EHL)
Kuopio

Koulutuksessa käsitellään viime vuosina nopeasti käytössä yleistynyttä lääkeaineryhmää, SGLT2-estäjiä, ja niiden eri käyttöaiheita sekä huomioitavia asioita niin endokrinologisesta, nefrologisesta kuin kardiologisesta näkökulmasta. Koulutus on suunnattu lääkäreille, jotka työssään kohtaavat potilaita, joilla on SGLT2-estäjä käytössä tai jotka hyötyisivät ko. lääkkeen aloituksesta. Erikoistumispisteitä haetaan myönnettäväksi yleislääketieteen, työterveyshuollon, sisätautien, kardiologian, nefrologian ja endokrinologian erikoistumisaloille. Tarkoituksena on kevään aikana järjestää kaksi erillistä koulutusiltaa, toinen suunnattuna esh:ssa työskenteleville lääkäreille (19.4) ja toinen pth:ssa / tth:ssa työskenteleville lääkäreille (3.5).

Endokrinologia
Kardiologia
Nefrologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Oulu

Huippu- ja kilpaurheilun terveydenhuollon verkoston koulutus, jossa katsotaan valmennuksen rajapinnalle terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Urheilulääketieteen ohella perehdymme urheiluravitsemukseen, -psykologiaan ja -fysioterapiaan sekä alan etiikkaan ja juridiikkaan ja yhtenä asiantuntijajoukkueena toimimiseen.

Fysiatria
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Nuorisopsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Psykiatria
Yleislääketiede
Helsinki