Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Erikoistumissuunnitelma on enemmän kuin pelkkä opiskelusuunnitelma. Se on erikoistuvan lääkärin valitsema reitti kohti geriatrian asiantuntijuutta. Henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma jäsentää oppimista ja ohjaa kulkua kohti erikoistumiskoulutuksen yleisiä ja erikoistuvan lääkärin itselleen asettamia tavoitteita. Erikoistumiskoulutuksen aikana suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia erikoistumisen edetessä.

Geriatria
Kuopio
290.00€

Tämän yksipäiväisen koulutuksen tarkoituksena on antaa erikoistuville lääkäreille sekä teoreettista että henkilökohtaista käytännön opetusta ultraäänitutkimuksen käytöstä keskeisten sairauksien diagnostisena apuvälineenä

Akuuttilääketiede
Gastroenterologia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Liikuntalääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Laparoskopiataitojen peruskurssi, teoriaa ja kädentaitoharjoituksia yhdistävä kaksipäiväinen kurssi

Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Yleiskirurgia
Tampere

Symposiumi on tarkoitettu kaikille skitsofreniapotilaiden hoidon ammattilaisille, järjestöjen edustajille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Koulutuksen tavoite on tarjota käytännönläheistä tietoa skitsofreniapotilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta, hoitojärjestelmästä ja lainsäädännöstä.

Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Pori

Teorialuentoja ja kädentaitoharjoittelua yhdistävä kaksipäiväinen koulutus gynekologiaan erikoistuville lääkäreille, jotka ovat vasta-alkajia laparoskopiassa.

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere

Teorialuentoja ja kädentaitoharjoittelua yhdistävä kaksipäiväinen koulutus gynekologiaan erikoistuville lääkäreille, jotka ovat jo päässeet leikkaamaan laparoskooppisesti.

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere
0.00€

Keskushermostosymposiumi on perinteikäs ja laadukkaasti koostettu tapahtuma, joka tarjoaa tutkimusperusteista lääketieteellistä koulutusta neurotieteiden kentältä. Koulutus kattaa etenkin neurologian ja psykiatrian alojen kannalta ajankohtaisia aihepiirejä.

Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Helsinki

Valtakunnallinen traumatologian ja traumakirurgian koulutus, jossa tänä vuonna painotuksena erityisesti iäkkäiden potilaiden vammat, sekä urheiluvammat.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Kirurgia / runkokoulutus
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Liikuntalääketiede
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Turku

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää lääkäreille Onnistu ohjaajana -ohjauskoulutuksen syyskuussa 2024 alkaen. Koulutus on kohdennettu kaikkien erikoisalojen erikoislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyvaksin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan lähitapaamisina ja itsenäisenä opiskeluna hyödyntäen Oppiportin Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa verkkokurssikokonaisuutta.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Reumatologia
Silmätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Terveydenhuolto (EHL)
Jyväskylä

Koulutus soveltuu hengitysvajepotilaita työssään hoitaville lääkäreille kokonaiskuvan saamiseksi hengitysvajeen diagnostiikasta ja hoidosta. Koulutus koostuu kolmesta päivästä 15.-16.2.2024 ja 19.9.2024. Jokaiseen koulutuspäivään ilmoittaudutaan erikseen.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen neurofysiologia
Lastenneurologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleislääketiede
Turku