Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Kuinka omavalvonta toimii asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamisessa?

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Foniatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Liikuntalääketiede
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Vaasa
0.00€

Koulutuspäivä yleisimmistä lastentauteihin liittyvistä sairauksista ja vaivoista

Akuuttilääketiede
Gastroenterologinen kirurgia
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Nuorisopsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Vaasa
850.00€

Kyseessä on kadaaverikurssi, jossa teoria ja hands-on-opetus limittyvät kattavaksi kokonaisuudeksi. Kurssin kouluttajat tarjoavat intensiivistä ja yksilöllistä pienryhmäopetusta.

Anestesiologia ja tehohoito
Tampere

Keski-Suomen työterveyslääkärit eyr viettää 50 vuotisjuhlaa ja järjestää juhlasymposiumin työterveyslääkäreiden sivistämiseksi puuteollisuuden altisteista, keuhkosairauksista ja johtamisesta. Luentokoulutuksen lisäksi tutustumme työpaikkaan, jossa puusta jalostetaan uusia tuotteita.

Työterveyshuolto
Jyväskylä

Koulutusta keskeisistä yleislääketieteellisistä aiheista Lapin hyvinvointialueen terveyskeskuslääkäreille.

Yleislääketiede
Rovaniemi
250.00€

laparoskooppisen tyräkirurgian leikkausdemonstraatioita ja luentoja

Gastroenterologinen kirurgia
Yleiskirurgia
Tampere

Nuorten lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien perehdyttäminen Hyvaksin tule-hoitokäytänteisiin

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Jyväskylä

Koulutuksen ensimmäinen osa käsitteli sitä, miten tunnistaa potilas, jolla on riippuvuussairaus. Koulutuksen itsenäinen jälkimäinen osa 24.5.2024 keskittyy riippuvuussairauksien psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja potilaan sekä hänen läheistensä kohtaamiseen.

Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki
0.00€

Jalkakirurgian valtakunnallinen koulutuspäivä (Suojalan jäsenille). Aihe: Jalkakirurgia x Neurologia

Kirurgia / runkokoulutus
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Yleiskirurgia
Kuopio

Kirurgisen ja mikrokirurgisen tekniikan kurssi kirurgiaan erikoistuville lääkäreille.
Kurssin tavoitteena on antaa mahdollisuus kirurgiaan erikoistuville harjoitella sekä makro- että mikrokirurgista tekniikkaa koe-eläimillä.
Harjoittelut pyritään tekemään joustaviksi räätälintyönä kutakin opiskelijaa varten ottaen huomioon hänen aikaisemmat kokemuksensa kirurgiassa. Erityisesti pyritään opettamaan sellaista pehmytosakirurgiaan liittyvää tekniikkaa, mitä tulee eteen päivystysleikkauksissa, joihin toimenpiteisiin he eivät yleensä nykyisen
erikoistuvan lääkärin koulutuksen puitteissa saa kokemusta sairaalatyössä. Mikrokirurgiassa harjoitellaan verisuonianastomoosin
ja neurorrafian tekoa. Lisäksi harjoitellaan erilaisia jänneompelutekniikoita.

Kirurgia / runkokoulutus
Kuopio