Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

200.00€

Lääkäripäivät 2022 - Lääkärien suurin valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma.

Endokrinologia
Kardiologia
Naistentaudit ja synnytykset
Syöpätaudit
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Lääkäripäivät 2022 - Lääkärien suurin valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma.

Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Yleislääketiede
Helsinki

Lääkäripäivät 2022 - Lääkärien suurin valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma.

Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki

Lääkäripäivät 2022 - Lääkärien suurin valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma.

Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki

Lääkäripäivät 2022 - Lääkärien suurin valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma.

Fysiatria
Liikuntalääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki
45.00€

Lääkäripäivät 2022 - Lääkärien suurin valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma.

Fysiatria
Kirurgia / runkokoulutus
Liikuntalääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Reumatologia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

ISPS Suomi ry. ja FinFami ry. järjestävät Psykoosi 2022 -symposiumin 1-2.2.2022 Dipolissa. Se on jatkoa aikaisemmille Psykoosi 2019 ja 2020 symposiumille. Tavoitteena on antaa käytännön työvälineitä psykoosien ja muiden vakavien mielenterveyden häiriöiden psykososiaaliseen hoitoon.
Symposiumin ensimmäisen päivän teemana on ”toimintakyvystä työkykyyn”. Toisen päivän teemana on ”Kohtaamisen ja läsnäolon voima psykoosien hoidossa”.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Yleislääketiede
Espoo

Kyseessä on hybridinä toteuttava (osa kuulijoista paikalla virtuaalisesti Teamsin välityksellä, osa kuulijoista luentosalissa), luentomuotoinen koulutus, jonka tavoitteena on tarjota käytännönläheistä ja ajankohtaista tietoa sydänpotilaiden hoidosta ja seurannasta. Koulutus antaa eväitä osastoilla ja päivystyksessä vastaantulevien tavallisimpien rytmihäiriöiden tunnistamiseen ja hoitoon mm. potilastapausten avulla.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Geriatria
Kardiologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere

Koulutustilaisuus HIV-infektion hoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Infektiosairaudet
Helsinki

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, PPSHP perusterveydenhuollon yksikkö ja Suomen telelääketieteen ja eHealth seura ry järjestävät koulutuksen etälääkäritoiminnasta perusterveydenhuollossa 8.2.2022. Etäkontaktit sekä lääkärin ja potilaan että terveydenhuollon ammattilaisten välillä ovat lisääntyneet viime vuosina monestakin syystä. Toimivat etäyhteydet tuovat parhaimmillaan ketteryyttä perusterveydenhuollon toimintaan mutta terveydenhuollon laatu kaikkine ulottuvuuksineen ja potilasturvallisuus on pidettävä mielessä. Koulutuksessa keskitytään perusterveydenhuollon lääkärin toiminnassa etäyhteyksillä potentiaalisesti saataviin hyötyihin ja sudenkuoppiin eri näkökulmista.

Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Oulu