Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Suomen Endokrinologiyhdistyksen järjestämä vuosittainen koulutustilaisuus ja tieteellinen kokous.

Endokrinologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Patologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Helsinki
500.00€

Kurssin tavoitteena on antaa sydänpotilaiden parissa työskenteleville erikoislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille uutta ja ajan tasalla olevaa tietoa rytmihäiriöpotilaiden hoidosta. Kurssi täydentää avoterveydenhuollon lääkäreiden tietämystä rytmihäiriöistä, katetriablaatioista sekä tahdistimista.

Akuuttilääketiede
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Tampere

Seri-koulutus terveyskeskus -ja sairaalapäivystyksissä toimiville lääkäreille ja sairaanhoitajille.

Akuuttilääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Oikeuslääketiede
Yleislääketiede
Jyväskylä

tarkoitettu kirurgiaan erikoistuville lääkäreille KYS erva-alueelta

Kirurgia / runkokoulutus
Kuopio

Koulutuspäivä on suunniteltu TA2:n eri erikoisalan erikoistuville lääkäreille. Teemana tänä syksynä "Potilas tiimin jäsenenä".

Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Syöpätaudit
Urologia
Yleiskirurgia
Tampere

Täydennyskoulutuspäivän tavoitteena on tarjota perusterveydenhuollon lääkäreille käytännönläheistä ja ajankohtaista tietoa psykiatriasta ja päihdelääketieteestä. Aamupäivällä aiheena on ahdistuneisuus ja iltapäivällä päihdepotilas ja ajoterveys.

Geriatria
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Ajankohtaista ja laadukasta koulutusta nefrologiasta

Nefrologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Turku

Naistentauteihin erikoistuvien ja erikoislääkäreiden täydennyskoulutus

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Lihavuuden nykyhoito,

Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Helsinki

Päivystykselliset haavat ja hands-on suturaatiokurssi päivystäjille

FinnEM järjestää Kuopion Yliopistollisessa Sairaalassa Pe 12.11.2021 klo 8.30-15.30 päivystyksellisten haavojen suturointikurssin plastiikkakirurgien Henrik Nuutisen ja Heidi Myllykangaksen johdolla.

Akuuttilääketiede
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Kuopio