Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Koulutuksessa käydään läpi kilpirauhasen kirurgisesti hoidettavien sairauksien hoitolinjojen kehittymisestä viime vuosina sekä tulevasta kehityksestä etenkin laaturekisterien ja geenipaneelidiagnostiikan osalta.

Endokrinologia
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Radiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Tampere
0.00€

Kansallinen lääketieteellinen koulutustapahtuma. Koulutus on suunnattu lääkäreille, jotka ovat kiinnostuneet keuhkojen
kehityksestä ja sairauksista ihmisen elämän eri vaiheissa – kohdusta ikäihmiseksi. Koulutus sopii uran eri vaiheissa oleville lääkäreille mukaan lukien lastentauteihin, keuhkosairauksiin ja yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Lastentaudit
Yleislääketiede
Tampere
0.00€

Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämä koulutustilaisuus

Lastenpsykiatria
Naistentaudit ja synnytykset
Psykiatria
Yleislääketiede
Kuopio

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet sepelvaltimoiden TT-kuvauksen suorittamiseen ja löydösten tulkintaan. Koulutus sisältää luento-osuuden lisäksi hands on -pienryhmäopetusta, jossa suoritetaan 5-6 hengen ryhmissä todellisia diagnostisia sepelvaltimoiden TT-kuvauksia.

Akuuttilääketiede
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Liikuntalääketiede
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Verisuonikirurgia
Kuopio
0.00€

Anatomian oppiaineen yhdessä kirurgian alan erikoislääkärikouluttajan kanssa järjestämä dissektiokoulutus

Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Oulu
0.00€

Sairaaloissa työskenteleville silmätauteihin erikoistuville lääkäreille ja erikoislääkäreille suunnattu koulutustilaisuus, jossa käsitellään silmänpohjan ikärappeuman ja diabeettisen makulaturvotuksen diagnostiikkaa, hoitoa ja kuvantamistutkimusten tulkintaa.

Silmätaudit
Helsinki
220.00€

Vuosittainen lääkäreiden ja 4.-6. vsk lääketieteen opiskelijoiden jatko- ja
täydennyskoulutustapahtuma

Turku

Suomen Gynekologiyhdistyksen koulutuspäivät tarjoaa laajamuotoista koulutusta naistentautien ja synnytysten alalta. Koulutuspäiville voivat osallistua Suomen Gynekologiyhdistyksen jäsenet.

Torstai 7 koulutustuntia, perjantai 6 koulutustuntia ja osallistuminen molempiin päiviin 13 koulutustuntia.

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhtenä tavoitteena on, että erikoistuva hallitsee keskeiset työkyvyn arvioinnin ja tukemisen menetelmät ja näihin liittyvät lait ja säädökset ja moniammatillisen toiminnan. Hän tuntee ja ymmärtää ammatillisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettista tietopohjaa, hallitsee niiden palveluprosessit ja moniammatillisen toiminnan. Hän osaa tukea työ- ja työllistymiskykyä kuntoutuksen keinoin oikea-aikaisesti. Hän osaa laatia työ- ja toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät vaativat lausunnot.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma haluaa tukea näitä tavoitteita ja työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille mahdollisuuden tutustua eläkeyhtiön toimintaan päivän tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnin ohjelmaan kuuluu asiantuntija-alustuksia eläkeyhtiön toiminnasta, palveluista ja roolista. Sen lisäksi päivässä tutustutaan eläke- ja kuntoutusratkaisujen arviointiin käytännönläheisten tapausten kautta.

Aiemmin kahdesti järjestetty tutustumispäivä on saanut erinomaista palautetta erikoistuvilta. Päivän yksi anti on mahdollisuus kysyä ja keskustella ja sen vuoksi osallistujiksi otetaan korkeintaan 12 henkilöä. Erikoistuvilla toivotaan olevan työterveyshuoltojakso loppusuoralla, jotta perustiedot ovat hallinnassa. Etusijalla ovat työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksoa sekä Työ-terveyslaitosjaksoa suorittavat erikoistuvat.

Varma tarjoaa lounaan ja kahvit, mutta matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. Koulutukselle on haettu erikoistumispisteitä erikoisalalle työterveyshuolto (7h). Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa. Koulutus järjestetään Varman pääkonttorilla Helsingissä, mutta toivomme osallistujia myös maakunnista

Työterveyshuolto
Helsinki
153.00€

• Aamupäivä painottuu äitiyshuoltoon ja aiheina ovat: sikiöseulonnan ny-kytilanne, raskauspahoinvoinnin hoi-to, mitä ammattilaisen tulee tietää imetyksestä ja hyvinvointialueen synnytystoiminta lukuina
• Iltapäivällä käydään läpi raskauden keskeytyksen toteuttaminen, ajan-kohtaista lantionpohjan toimintahäi-riöistä, leikkauspotilaan valmistelu avoterveydenhuollossa ja diagnosti-sia ongelmia

Naistentaudit ja synnytykset
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Jyväskylä