Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Keski-Suomen työterveyslääkärit eyr viettää 50 vuotisjuhlaa ja järjestää juhlasymposiumin työterveyslääkäreiden sivistämiseksi puuteollisuuden altisteista, keuhkosairauksista ja johtamisesta. Luentokoulutuksen lisäksi tutustumme työpaikkaan, jossa puusta jalostetaan uusia tuotteita.

Työterveyshuolto
Jyväskylä

Koulutusta keskeisistä yleislääketieteellisistä aiheista Lapin hyvinvointialueen terveyskeskuslääkäreille.

Yleislääketiede
Rovaniemi
250.00€

laparoskooppisen tyräkirurgian leikkausdemonstraatioita ja luentoja

Gastroenterologinen kirurgia
Yleiskirurgia
Tampere

Nuorten lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien perehdyttäminen Hyvaksin tule-hoitokäytänteisiin

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Jyväskylä

Koulutuksen ensimmäinen osa käsitteli sitä, miten tunnistaa potilas, jolla on riippuvuussairaus. Koulutuksen itsenäinen jälkimäinen osa 24.5.2024 keskittyy riippuvuussairauksien psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja potilaan sekä hänen läheistensä kohtaamiseen.

Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki
0.00€

Jalkakirurgian valtakunnallinen koulutuspäivä (Suojalan jäsenille). Aihe: Jalkakirurgia x Neurologia

Kirurgia / runkokoulutus
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Yleiskirurgia
Kuopio

Kirurgisen ja mikrokirurgisen tekniikan kurssi kirurgiaan erikoistuville lääkäreille.
Kurssin tavoitteena on antaa mahdollisuus kirurgiaan erikoistuville harjoitella sekä makro- että mikrokirurgista tekniikkaa koe-eläimillä.
Harjoittelut pyritään tekemään joustaviksi räätälintyönä kutakin opiskelijaa varten ottaen huomioon hänen aikaisemmat kokemuksensa kirurgiassa. Erityisesti pyritään opettamaan sellaista pehmytosakirurgiaan liittyvää tekniikkaa, mitä tulee eteen päivystysleikkauksissa, joihin toimenpiteisiin he eivät yleensä nykyisen
erikoistuvan lääkärin koulutuksen puitteissa saa kokemusta sairaalatyössä. Mikrokirurgiassa harjoitellaan verisuonianastomoosin
ja neurorrafian tekoa. Lisäksi harjoitellaan erilaisia jänneompelutekniikoita.

Kirurgia / runkokoulutus
Kuopio

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yleislääketieteen erikoistuville. Myös muiden kuin TY:n yle erikoistuvat ovat tervetulleita. Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida yleislääketieteen erikoistuvan etappien Yhteistyötaidot osaamisalueen tavoitteita käytännön yleislääkärityön esimerkein.

Yleislääketiede
Turku

Opi tehokkaimmat hoitomenetelmät lonkkamurtumapotilaiden kuntoutukseen – koulutuksemme tarjoaa tuoreimman tiedon ja käytännön taitoja lonkkamurtumapotilaiden hoitoon.

Geriatria
Ortopedia ja traumatologia
Yleislääketiede
Seinäjoki

Artroskopiakoulutus erikoistuville lääkäreille

Kirurgia / runkokoulutus
Käsikirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Kuopio