Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Ajankohtaisten gynekologisten asioiden päivittäminen

Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Pori

Koulutus soveltuu kaikille uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen neurofysiologia
Lastenneurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Hampaiston oikomishoito
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Turku

Kurssin tavoitteena on antaa ajankohtaiset perustiedot kaikukardiografiasta, kaikukardiografisen tutkimuksen suorittamisesta sekä eri ultraäänilaitteista.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Helsinki

Koulutus on takoitettu nefrologiaan erikoistuville ja sisätauteihin erkoistuville sekä sisätautien runkokoulutusta suorittaville lääkäreille. Aiheet ovat käytännönläheisiä ja yhdessä sessiossa on käytännön demonstaatiot luentojen sijaan.

Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Kuopio

Koulutus soveltuu kaikille uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille

Akuuttilääketiede
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Neurologia
Anestesiologia ja tehohoito
Naistentaudit ja synnytykset
Lastenneurologia
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Endokrinologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

EHYEKSI-hankkeen puolesta ystävällisesti tiedoksenne hankkeen järjestämä maksuton koulutuspäivä:
Kansainväliset Oranssit Päivät lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi

Anestesiologia ja tehohoito
Yleiskirurgia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleislääketiede
Psykiatria / runkokoulutus
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Radiologia
Psykiatria
Endokrinologia
Lastenpsykiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenneurologia
Lastentaudit
Plastiikkakirurgia
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Tutkitusti empatia vähenee lääkäriksi kouluttautumisen aikana ja empaattisella työotteella on yhteys sekä parempiin hoitotuloksiin, että työhyvinvointiin.

Terveyskeskuslääkärin työn ollessa monien haasteiden edessä (mm. digitalisaatio, hoidon jatkuvuus ja muokkautuva sote-verkosto) lääkärin vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu entisestään kaikilla työn osa-alueilla. Nämä taidot ovat valmiin yleislääketieteen erikoislääkärin ydinosaamista.

Koulutuksessa keskitytään helposti lähestyttäviin lääkäreille räätälöityihin näyttelijäntyön ruumismieliharjoitteisiin, jotka liittyvät empatian eri osa-alueisiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tiivis teoriaosuus empatiasta ja sen hyödyistä.

Koulutuksen tavoitteena on edistää osallistujien ymmärrystä empatian merkityksestä yleislääkärin työssä nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutus on tarkoitettu UEF:n kirjoilla oleville / KYS-erva -alueella työskenteleville yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille. Max. osallistujamäärä 24 hlöä (ilmoittautumisjärjestyksessä). Ilmoittautuminen 15.11.2022 mennessä.

Yleislääketiede
Kuopio

Tampere Flap Course is designed especially for plastic surgery residents as well as for more experienced plastic surgeons. It covers the most frequently used flaps and their modifications in free flap surgery. The course includes expert lectures and fresh cadaver dissections in the facilities of Tampere Surgical Education Centre
(TSEC). The lectures offer tips and tricks for the most versatile free flaps that cover the majority of reconstructive needs.

In addition to hands-on training, we also invite young surgeons to come and learn by observation! Observational track includes lectures (Wednesday) and one day of observation (Thursday) in the cadaver lab.

Käsikirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Yleiskirurgia
Tampere

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toimia aikaisempaa paremmin potilaan tarpeiden, toiveiden ja voimavarojen mukaisesti potilaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yleislääketiede
Helsinki
360.00€

Hands-on pienryhmäkurssi kasvomurtumien hoitoperiaatteista erikoistuvan vaiheen lääkäreille.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Turku