Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Avointa kliinisfysiologista koulutusta.

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kuopio

Moodle-alustalla järjestettävä valtakunnallinen anestesiologian ja tehohoidon erikoistuville lääkäreille suunnattu vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoon keskittyvä verkkokurssi

Anestesiologia ja tehohoito
Gastroenterologinen kirurgia
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Turku

Koulutus keskittyy kuvantamistutkimuksiin lähettämiseen ja lähetteen merkitykseen. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat kaulasuonten kuvantaminen, perfuusion kuvantaminen ja huimauksen diagnostiikka.

Akuuttilääketiede
Neurologia
Yleiskirurgia
Verisuonikirurgia
Urologia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Syöpätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Radiologia
Psykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Neurokirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen neurofysiologia
Fysiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Nefrologia
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Jyväskylä

KYS - erva alueen vuosittainen elinluovutuskoutus/yhteistyömeeting

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Neurokirurgia
Neurologia
Joensuu

Diabeteksen 2 tietoiskuilta!

Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu iäkkäiden palvelujen tai kehitysvammapalvelujen asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-järjestelmä koostuu eri käyttötarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunnitelluista arviointivälineistä.

Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä 1.4.2023 alkaen.

Koulutuksen tarkoitus on tarjota lääkärille keinoja arviointivälineistön tehokkaaseen hyödyntämiseen kliinisessä työssä.

Akuuttilääketiede
Fysiatria
Geriatria
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Neurologia
Psykiatria / runkokoulutus
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku
140.00€

Täydennyskoulutusta ja erikoistumiseen tähtäävää koulutusta yleislääkäreille ajankohtaisista aiheista yleislääkärien itsensä riippumattomasti ja itsenäisesti suunnittelemana ja järjestämänä.

Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki
620.00€

Lääketieteellisen radiologian erikoisalan magneettikuvantamista ja kuvantulkintaa käsittelevä koulutustilaisuus

Radiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Espoo

Käytännön taitojen harjoittelua Kuopion koe-eläin keskuksella

Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Kuopio

13.-14.5.2024 STKY Kevätpäivät Oulussa: Thoraxkirurgian ”Tips & Tricks” ja mitraalikirurgian wet lab. Maanantaina on ensisijaisesti erikoistuville ja nuorille erikoislääkäreille suunnattu mitraalikirurgian wetlab, Tiistai koostuu lyhyistä tekniikkapainotteisista esityksistä koskien yleisiä toimenpiteitä, joita thoraxkirurgin arkityössä kohtaamme

Akuuttilääketiede
Gastroenterologinen kirurgia
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Lastenkirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Oulu