Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Diabeteksen seurannan ja hoidon ajankohtaisten suositusten, uusien hoitokäytäntöjen ja modernien toimintamallien käytännönläheinen koulutus

Endokrinologia
Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Tampere

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yleislääketieteen erikoistuville. Myös muiden kuin TY:n yle erikoistuvat ovat tervetulleita. Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida yleislääketieteen erikoistuvan etappien ”Lääketieteellinen osaaminen ja kliiniset taidot” -osaamisalueen tavoitteita käytännön yleislääkärityön esimerkein. Koulutuksessa perehdytään tarkemmin perusterveydenhuoltoon soveltuviin reumatautien diagnostisiin strategioihin ja menetelmiin. Tilaisuudesta hyväksytään 4 h yleislääketieteen oppialan järjestämää teoriakoulutusta.

Yleislääketiede
Turku

Erikoistuville lääkäreille verisuonisauma kurssi, erityisesti verisuonikirurgia.

Verisuonikirurgia
Helsinki

Laskimoanestesiakurssi järjestetään 2024 syksyllä Tampereella ja pitkästä aikaa lähiopetuksena! Tervetuloa kuulemaan asiantuntijaluentoja laskimoannostelun farmakokinetiikasta - ja dynamiikasta, anestesiasyvyyden perusteista ja monitoroinnista, sopivasta annostelusta, sekä lääkityksen valinnasta eri potilasryhmien kohdalla.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Tampere

Kuulo-ongelmien monimuotoisuus ja kuulonkuntoutuksen mahdollisuudet. Korvatorven toiminnan mittaaminen ja nykyhoidot. Päivitys: allergia, astma ja tukkoisen nenän arviointi. Työpajat: polikliinisten tutkimusvälineiden käyttö ja tulkinnan perusteet.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Turku

Koulutuksessa käydään läpi kilpirauhasen kirurgisesti hoidettavien sairauksien hoitolinjojen kehittymisestä viime vuosina sekä tulevasta kehityksestä etenkin laaturekisterien ja geenipaneelidiagnostiikan osalta.

Endokrinologia
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Radiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Tampere
0.00€

Kansallinen lääketieteellinen koulutustapahtuma. Koulutus on suunnattu lääkäreille, jotka ovat kiinnostuneet keuhkojen
kehityksestä ja sairauksista ihmisen elämän eri vaiheissa – kohdusta ikäihmiseksi. Koulutus sopii uran eri vaiheissa oleville lääkäreille mukaan lukien lastentauteihin, keuhkosairauksiin ja yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Lastentaudit
Yleislääketiede
Tampere
0.00€

Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämä koulutustilaisuus

Lastenpsykiatria
Naistentaudit ja synnytykset
Psykiatria
Yleislääketiede
Kuopio

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet sepelvaltimoiden TT-kuvauksen suorittamiseen ja löydösten tulkintaan. Koulutus sisältää luento-osuuden lisäksi hands on -pienryhmäopetusta, jossa suoritetaan 5-6 hengen ryhmissä todellisia diagnostisia sepelvaltimoiden TT-kuvauksia.

Akuuttilääketiede
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Liikuntalääketiede
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Verisuonikirurgia
Kuopio
0.00€

Anatomian oppiaineen yhdessä kirurgian alan erikoislääkärikouluttajan kanssa järjestämä dissektiokoulutus

Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Oulu