Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

170.00€

Vuosittainen lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden 4.-6. vsk jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma

Turku
410.00€

Valtakunnallisen Päivystys 2022 -kongressin teemana on Uusi sairaala -Uudet mahdollisuudet. Kongressissa jaetaan kokemuksia päivystystyöstä muuttuvassa maailmassa sekä kehitetään osaamista tavoitteena päivystyspotilaan hyvä hoito. Tavoitteena on koota päivystyksen, tehohoidon ja ensihoidon keskeiset toimijat ja päättäjät pohtimaan, miten päivystyspotilaita hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa sekä miten henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan.

Koulutuspäivien ohjelmaan sisältyy asiantuntijaluentoja monipuolisesti eri aiheista sekä työpajoja, joissa osallistujat pääsevät kehittämään osaamistaan ja kädentaitojaan.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kirurgia / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Jyväskylä

Nuoruusikä kehitysvaiheena on tärkeä aikuisuuden psyykkisen tasapainon kannalta. Kun lapsen ruumis muuttuu sukupuolisesti kypsäksi, myllertää se myös mielen. Miten muutoksessa elävä nuori kohdataan?
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää nuoruusiän kehityksestä kolmen luentosarjan koulutuskokonaisuuden. Sarjan ensimmäisessä osassa (syksy 2021) tarkasteltiin normatiivista nuoruusiän psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja sen merkitystä. Toinen osa (kevät 2022) keskittyi itsenäistymiskehitykseen ja autonomian vaatimiin haasteisiin myöhäisnuoruusiän aikana.
Tämänkertaisilla koulutuspäivillä käsittelemme nuoruusiän kehitysesteitä ja häiriöitä sekä niiden kohtaamista hoitojärjestelmän eri tasoilla. Miten nuoret voivat Suomessa vuonna 2022? Kuinka perusterveydenhuollossa vastataan nuorten psyykkiseen oireiluun ja kuinka tunnistetaan ne nuoret, jotka tarvitsevat akuutisti erikoissairaanhoidon palveluita? Millaiset tekijät nuoren hoidossa tulisi aina huomioida? Koulutuspäivien aikana näitä kysymyksiä avaa laaja joukko nuorisopsykiatrian alan ammattilaisia tutkimuksen, käytännön kokemuksen, palvelujärjestelmän kuvauksen ja tapausesimerkkien perusteella.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Yleislääketiede
Helsinki

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet sepelvaltimoiden TT-kuvauksen suorittamiseen ja löydösten tulkintaan. Koulutus sisältää luento-osuuden lisäksi hands on -pienryhmäopetusta, jossa suoritetaan 5-6 hengen ryhmissä todellisia diagnostisia sepelvaltimoiden TT-kuvauksia Siemensin Somatom Flash ja Edge TT-laitteilla.

Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Kuopio

Koulutustapahtumassa päivitetään tietoja sekä opitaan uutta. Päivän aikana mm. Auditointitulokset 2021, Sydän- ja keuhkoluovuttajien auditointi, Elinluovutustoiminnan yleiset haasteet / kts. ohjelma www.hus.fi/koulutus)

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Oikeuslääketiede
Helsinki
350.00€

Meillä on ilo järjestää INHALAATIOANESTESIAKURSSI neljän vuoden tauon jälkeen!
Tämän vuoden tapahtumapaikaksi valitsimme museokeskus Vapriikin upeat tilat Tampereella.
SAY:n koulutuksista kerättyjen palautteiden perusteella suuntaus on pitkien luentojen sijasta tiiviimpiin alustuksiin ja
interaktiiviset sessiot taikka ryhmätyöt ovat suosittuja. Koska inhalaatioanesteettien annostelu taikka nauttiminen ovat
kovin vaikeasti järjestettävissä koulutustilassa, järjestämme oppimisen syventämiseksi torstaina tietovisan ja perjantaina ryhmätöitä. Kurssi soveltuu erinomaisesti anestesiologiaan erikoistuvalle lääkärille, mutta palvelee myös akuuttilääketieteen oppijoita anestesiologian osalta. Olemme hakeneet molempiin tuntiperusteisia opintopisteitä.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Tampere
80.00€

Koulutus keskittyy alaraajaröntgenkuvantamisen tutkimusindikaatioihin, lähetteisiin ja hyvän kuvan kriteereihin. Koulutuksessa käydään esimerkkeinä läpi polvi- ja lonkka-artroosin hoitopolkuja kuvantamisen kannalta. Lisäksi koulutus sisältää tietoiskutyyppistä säteilyepidemiologian kertausta.

Akuuttilääketiede
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Radiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Jyväskylä

Vuosittaiset liikuntalääketieteenpäivät Helsingissä keskittyvät tänä vuonna lasten ja nuorten elintapoihin, erityisesti liikuntaan. Luvassa on kahden päivän tiivis ajankohtainen kokonaisuus lasten ja nuorten liikunnasta. Lasten ja nuorten liikuntaa tarkastellaan ilmiönä sekä selvitellään liikunnan terveysvaikutuksia. Miten kasvu ja ikä tule huomioida liikunnassa, muokkaako liikunta aivojen rakennetta ja toimintaa ja miten liikkua menestyksellisesti ilman vammoja?

Fysiatria
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Helsinki

Sisätautilääkäripäivät 2022 järjestetään 17.-18.11.2022 Scandic Grand Marina Congress Centerissä, Helsingissä. 17.11. torstaina päivällä on ensin Erikoistuvien päivä ja illalla Sisätautilääkäripäivän Presymposium, sekä varsinainen Sisätautilääkäripäivä järjestetään 18.11. perjantaina.

Endokrinologia
Kardiologia
Kliininen hematologia
Nefrologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Helsinki
500.00€

Kurssi antaa sydänpotilaiden parissa työskenteleville erikoislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille uutta ja ajan tasalla olevaa tietoa rytmihäiriöpotilaiden hoidosta.

Akuuttilääketiede
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Kuopio