Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluvan työkyvyn arviointi – ja kuntoutusjakson
tavoitteena on, että erikoistuva hallitsee keskeiset työkyvyn arvioinnin ja tukemisen menetelmät ja näihin liittyvät lait ja säädökset ja moniammatillisen toiminnan. Hän tuntee ja ymmärtää ammatillisen,
lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettista tietopohjaa, hallitsee niiden palveluprosessit ja
moniammatillisen toiminnan. Hän osaa tukea työ- ja työllistymiskykyä kuntoutuksen keinoin
oikea-aikaisesti. Hän osaa laatia työ- ja toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät vaativat lausunnot.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma haluaa tukea näitä tavoitteita ja tarjoaa työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksoa suorittaville työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille mahdollisuuden tutustua eläkeyhtiön toimintaan päivän tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnin ohjelmaan kuuluu asiantuntija-alustuksia eläkeyhtiön toiminnasta, palveluista ja roolista. Sen lisäksi päivässä tutustutaan eläke- ja kuntoutusratkaisujen arviointiin käytännönläheisten tapausten kautta. Päivä on keskusteleva ja sen vuoksi osallistujia voi tulla korkeintaan 10 henkilöä.

Ensimmäinen tutustumispäivä järjestetään syksyllä 2023 ja sen kokemusten perusteella toimintaa kehitetään jatkossa pysyväksi käytännöksi, joka tukee työterveyshuollon erikoislääkäreiden osaamista työkyvyn arvioinnin ja lausuntojen laatimisen saralla. Varma tarjoaa lounaan ja kahvit, mutta matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. Koulutukselle on haettu erikoistumispisteitä erikoisalalle työterveyshuolto.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa.

Työterveyshuolto
Helsinki

Koulutuspäivän aikana tarjotaan uusinta tietoa keuhkosyövästä, perehdytään uusimpiin tekniikoihin, tutkimuksiin ja hoitoihin.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Patologia
Radiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Kurssilla perehdytään ultraääniohjattujen nivelinjektioiden teoriaan ja toteuttamistekniikkaan käytännönläheisesti.

Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Tampere

kirurgian runkokoulutus, erikoislääkärikoulutus

Kirurgia / runkokoulutus
Kuopio

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja diagnostiikassa on tärkeää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumaton yhteistyö. Koulutuksessa käsitellään sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaa ja hoitoa käytännönläheisesti. Tavoitteena on tarjota teoriatietoa hoitopäätösten tueksi uusimpien tutkimustulosten ja hoitosuositusten valossa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Nefrologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Oulu

InfektioAkatemian tarkoituksena on järjestää koulutusta eri erikoisaloihin keskittyvistä infektioista. Tämän vuoden teemana on neurologiset infektiot. Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä infektiosairauksien erikoislääkäreistä koostuvan ohjausryhmän kanssa. Tilaisuus on suunnattu infektiolääkäreille, neurologeille ja neurokirurgeille. Tilaisuuteen voivat osallistua myös muut neurologisten infektioiden hoidosta kiinnostuneet lääkärit. Koulutus järjestetään hybriditilaisuutena, johon voi osallistua paikan päällä tai etänä.

Infektiosairaudet
Neurokirurgia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Helsinki

Kuukauden Keuhkot on hyvin suosittu kuukausittainen out-of-the-box luentosarja keuhkosairauksien erikoislääkäreille, erikoistuville lääkäreille sekä muille keuhkosairauksista kiinnostuneille. Jokaisella luentokerralla kuullaan teeman mukainen nuoren tutkijan esitys, sekä suomalaisen ja ulkomaalaisen asiantuntijan esitys. Syksyn 2023 aiheina Uni ja henki (syyskuussa), Lääkäri ja tekoäly (lokakuussa), Savuton COPD (marraskuussa) sekä keuhkosyövän tulevaisuus (joulukuussa). Koulutukseen voi osallistua paikan päällä (Tyks, Turku) tai etäyhteydellä.

HUOM! Saadaksesi tunteja hyväksyttyä EL-koulutukseen sinun tulee osallistua vähintään kahteen eri luentokertaan.

Geriatria
Keuhkosairaudet ja allergologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku
170.00€

Vuosittainen lääkäreiden ja 4.-6. vsk lääketieteen opiskelijoiden jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma

Turku

Symposiumin ensimmäisenä päivänä keskitytään psykoosin varhaiseen tunnistamiseen ja hoitamiseen. Päivä on hyödyllinen
paitsi psykoosin hoidon parissa työtä tekeville myös kaikille heille, jotka tapaavat työssään nuoria ja nuoria aikuisia esimerkiksi
perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja matalan kynnyksen
nuorisopoliklinikoilla. Päivä tarjoaa tietoa ja valmiuksia psykoosiriskioireiden tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä myös
riskioireilevien ohjaamiseen sopivaan hoitoon ja terapeuttisen hoidon toteuttamiseen.
Symposiumin toinen päivä on omistettu perhekeskeiselle työlle, joka on tutkitusti vaikuttavaa psykoosin hoitoa ja jolla
tavoitetaan huolta kantavia eri-ikäisiä läheisiä. Päivän aikana käsitellään perheiden huomioimisen merkitystä ja esitellään
erilaisia lähestymistapoja perheiden kanssa työskentelyyn

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Espoo

Koulutuspäivien aikana laaja asiantuntijajoukko avaa ajankohtaista teemaa eri näkökulmista:
millainen somen käyttö voi olla nuoren kehitystä tukevaa ja mikä taas sitä häiritsevää tai
jarruttavaa? Koulutuksessa tarkastellaan muun muassa sosiaalisen median yhteyttä nuorten
jaksamiseen, joutumista somehäirinnän tai jopa verkkorikollisuuden kohteeksi sekä liiallisen somen
käytön tunnuspiirteitä. Lisäksi pohditaan somen vaikutuksia nuorten kehonkuvaan, seksuaalisuuteen
ja kulutustottumuksiin.

Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Yleislääketiede
Helsinki