Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Alueellinen koulutus

Naistentaudit ja synnytykset
Kuopio

ISPS Suomi ry. ja FinFami ry. järjestävät Psykoosi 2022 -symposiumin 1-2.2.2022 Dipolissa. Se on jatkoa aikaisemmille Psykoosi 2019 ja 2020 symposiumille. Tavoitteena on antaa käytännön työvälineitä psykoosien ja muiden vakavien mielenterveyden häiriöiden psykososiaaliseen hoitoon.
Symposiumin ensimmäisen päivän teemana on ”toimintakyvystä työkykyyn”. Toisen päivän teemana on ”Kohtaamisen ja läsnäolon voima psykoosien hoidossa”.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Yleislääketiede
Espoo
550.00€

Teho- ja valvontaosastoilla työskentelevien peruskurssi sydänechoon

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Espoo

Kirkastaa verenpaineen hoidon ja seurannan merkitystä liitännäissairauksien ehkäisemisessä. Parantaa munuaistaudin diagnostiikkaa ja tunnistamista etenkin diabeetikoilla ja verenpainetautia sairastavilla.

Endokrinologia
Geriatria
Kardiologia
Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Helsinki

Leikkauskurssilla harjoitellaan elävällä kudoksella verenvuodon, aivoselkäydinnestevuodon sekä trauma- ja selkäkirurgian leikkaustekniikoita

Akuuttilääketiede
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Kuopio

Kyseessä on hybridinä toteuttava (osa kuulijoista paikalla virtuaalisesti Teamsin välityksellä, osa kuulijoista luentosalissa), luentomuotoinen koulutus, jonka tavoitteena on tarjota käytännönläheistä ja ajankohtaista tietoa sydänpotilaiden hoidosta ja seurannasta. Koulutus antaa eväitä osastoilla ja päivystyksessä vastaantulevien tavallisimpien rytmihäiriöiden tunnistamiseen ja hoitoon mm. potilastapausten avulla.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Geriatria
Kardiologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere

Koulutustilaisuus HIV-infektion hoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Infektiosairaudet
Helsinki
0.00€

Klubikoulutusten pyrkimyksenä on yhdistää lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutus alueellisen yhteistyön kehittämiseen.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Neurologia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Joensuu
300.00€

Vuosittainen koulutus gastroenterologisista ja gastrokirurgisista aiheista.

Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleiskirurgia
Helsinki

Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen monialainen koulutus interstitiaalisten keuhkosairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta huomioiden myös laajenevat lääkehoitoindikaatiot. Interstitiaalisten keuhkosairauksien diagnostiikassa tarvitaan kansainvälisten suositustenkin mukaisesti tiivistä keuhkolääkärin, patologin ja radiologin yhteistyötä. Reuma- ja sidekudossairauksiin liittyy interstitiaalisia keuhkosairauksia ja lääkehoitosuositukset ovat muuttuneet koskien kyseistä ryhmää, minkä vuoksi yhteistyö reumalääkäreiden kanssa tulee tiivistymään.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Patologia
Radiologia
Reumatologia
Oulu