Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

120.00€

Kokous- ja koulutuspäivä perjantaina 22.3.2024 Rovaniemellä Arktikumissa klo 8.30 - 15. Aiheena postbariatrinen kirurgia. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille plastiikkakirurgian erikoistuville.

Gastroenterologinen kirurgia
Plastiikkakirurgia
Rovaniemi

Operatiivista ensihoitolääkärin työtä tekevien ja aiheesta kiinnostuneiden lääkärien valtakunnalliset koulutuspäivät

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Seinäjoki

MA 25.3.2024 klo 14.30-17.30
OHJELMA:
14.30-14.40 Iltapäivän ohjelma ja tavoitteet, Mervi Kautto ja Petteri Raejärvi
14.40-15.00 Tietoisku 1: Diagnostinen päättely, Mervi Kautto
15.00-15.10 Potilastapaus 1
15.10-15.30 Tietoisku 2: Status etävastaanotolla, Petteri Raejärvi
15.30-15.40 Potilastapaus 2
15.40-15.50 Tauko
15.50-16.25 Diagnostista pohdintaa etävastaanotolla (breakout-huoneissa)
16.25-16.45 Havainnointitehtävä
16.45-17.05 Dialoginen keskustelu, Mervi Kautto ja Petteri Raejärvi
17.05-17.30 Lopputesti ja päätösvinkit, Mervi Kautto ja Petteri Raejärvi

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/FB5E0872FA84842B
Paikka: TYKS rakennus 11 SH-auditorio tai https://utu.zoom.us/j/66020439187
Koulutusiltapäivä on osa etälääketieteen kurssikokonaisuutta, joka koostuu neljästä moduulista. Ne pidetään 12.2., 4.3., 25.3. ja 8.4. klo 14.30-17.30. Kokonaisuus on suunniteltu ja toteutetaan Turun yliopiston, Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon yhteistyönä. Vastuukouluttajana toimii professori Markus Juonala.

Akuuttilääketiede
Endokrinologia
Gastroenterologia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen hematologia
Nefrologia
Neurologia
Reumatologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku

Kurssilla opetetaan kädestä pitäen kliinikkolääkärille tärkeimmät ultraäänitutkimukset: FAST, AAA, IVC, Sappirakko, Hydronefroosi ja rakkoretentio, alaraajalaskimot, ilmarinta. Koulutuksessa käsitellään diagnostiikka ja relevantti erotusdiagnostiikka ja painotetaan harjoittelua anturi kädessä.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Geriatria
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleislääketiede
Kuopio

Lastentautien erikoislääkäreille, neonatologeille ja näihin erikoistuville lääkäreille, sekä radiologian erikoistuville lääkäreille suunntattu koulutus, jossa käydään läpi UÄ-kuvantamisen perusteita sekä UÄ-laitteen kuvan säätämistä.opetellaan vastasyntyneen aivojen normaalin raketeen tunnistamista UÄ-tutkimuksella. Lisäksi käydään läpi teoreettisesti aivojen normaalia rakennetta sekä tärkeitä rakennepoikkeavuuksia ja aivojen virtauksien yksinkertaista arviota.

Lastenneurologia
Lastentaudit
Radiologia
Jyväskylä

Kuopiossa järjestetään huhtikuussa 2024 järjestyksessään jo yhdennettoista Valtakunnalliset
tekonivelpäivät. VTK on vakiinnuttanut asemansa johtavana kotimaisena tekonivelkirurgian
koulutustapahtumana. Joka toinen vuosi järjestettävä koulutussessio pidetään Kuopiossa jo
kolmannen kerran.

Anestesiologia ja tehohoito
Fysiatria
Kirurgia / runkokoulutus
Ortopedia ja traumatologia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Kuopio

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhtenä tavoitteena on, että erikoistuva hallitsee keskeiset työkyvyn arvioinnin ja tukemisen menetelmät ja näihin liittyvät lait ja säädökset ja moniammatillisen toimin-nan. Hän tuntee ja ymmärtää ammatillisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettista tietopoh-jaa, hallitsee niiden palveluprosessit ja moniammatillisen toiminnan. Hän osaa tukea työ- ja työllistymisky-kyä kuntoutuksen keinoin oikea-aikaisesti. Hän osaa laatia työ- ja toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät vaativat lausunnot.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma haluaa tukea näitä tavoitteita ja työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille mahdollisuuden tutustua eläkeyhtiön toimintaan päivän tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnin ohjelmaan kuuluu asiantuntija-alustuksia eläkeyhtiön toiminnasta, palveluista ja roolista. Sen lisäksi päivässä tutustu-taan eläke- ja kuntoutusratkaisujen arviointiin käytännönläheisten tapausten kautta.

Ensimmäinen tutustumispäivä järjestettiin syksyllä 2023 ja siitä saatiin erinomainen palaute, jonka perus-teella koulutusta on kehitetty edelleen. Päivän yksi anti on mahdollisuus kysyä ja keskustella ja sen vuoksi osallistujia voi tulla korkeintaan 10 henkilöä. Erikoistuvilla toivotaan olevan työterveyshuoltojakso loppu-suoralla, jotta perustiedot ovat hallinnassa. Etusijalla ovat työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksoa sekä Työ-terveyslaitosjaksoa suorittavat erikoistuvat.

Varma tarjoaa lounaan ja kahvit, mutta matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. Koulutukselle on haettu erikoistumispisteitä erikoisalalle työterveyshuolto (6h). Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa. Koulutus järjestetään Varman pääkonttorilla Helsingissä, mutta toi-vomme osallistujia myös maakunnista.

Työterveyshuolto
Helsinki

Sisätauteihin laaja-alaisesti kohdistuva kolmipäiväinen koulutustilaisuus, joka soveltuu erinomaisesti sisätautien ja suppeiden sisätautialojen lääkäreiden lisäksi myös mm. akuuttilääkäreille, yleislääkäreille ja työterveyshuollon lääkäreille

Akuuttilääketiede
Endokrinologia
Gastroenterologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kliininen hematologia
Liikuntalääketiede
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Rovaniemi

HAPPEUTUMINEN JA VENTILAATIO

Hengitysteiden ja happeutumisen turvaaminen

Hengitysteiden avoimuuden ja happeutumisen turvaaminen niin kentällä kuin sairaalassa - Parasta puuskutusta koskaan!

Tervetuloa harjoittelemaan hengitysteiden tukemisen ja turvaamisen keinoja sekä happeutumisen tukemiseen liittyviä asioita moniammatillisessa tiimissä. Workshop soveltuu ensihoidon ja päivystyksen ammattilaisille; niin lääkäreille kuin hoitajille.

Luvassa on kolme erilaista taitopajaa sekä simulaatioita.

Taitopajat:

Hengitysteiden avoimuuden tukeminen
RSI-protokolla
NIV-hoito ja astrupin analysointi hengitysvajauspotilaan hoidossa

Jokainen pääsee osallistumaan upeisiin simulaatioihin, joissa sovelletaan taitopajoissa opittua ja opitaan lisää seuraamalla toisten tiimien uskomattomia suorituksia simulaatioissa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Sisätaudit / runkokoulutus
Oulu

Oikea verikaasuanalyysin tulkinta auttaa ymmärtämään akuutisti sairastuneen potilaan fysiologisia ilmentymiä ja on akuutisti sairastuneen potilaan työdiagnoosin asettamisen ja hoidon aloittamisen kulmakiviä.

pH-kurssi on ollut workshoppina FinnEM-konferenssien alusta asti, ja joka vuosi suosittu kurssi. Tämä workshop on tarkoitettu lääkäreille, hoitajille ja lääketieteen opiskelijoille 4.vuosikurssista ylöspäin. Tapaukset on suunniteltu ammattiryhmäkohtaisiksi.

Aiheena ovat:

akuutisti sairas ja ph-epätasapaino
respiratorinen asidoosi
diabeettinen ketoasidoosi ja DM2 alko + metformiini
salisylaatti-intoksikaatio + myrkkyalkoholit

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Sisätaudit / runkokoulutus
Oulu