Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Seminaari kokoaa Hyvä kierre -verkostojen jäsenet sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Uudellamaalla tekevät yhteen. Muutokset ja haasteet koettelevat niin ihmisen, organisaation, verkostojen kuin koko yhteiskunnan jaksamista ja hyvinvointia. Resilienssin eli psyykkisen selviytymiskyvyn ja joustavuuden avulla kyky toimia muuttuvassa toimintaympäristössä lisääntyy.

Tavoitteena on tukea sote- ja hyte-ammattilaisia selviämään tämän ajan haasteista tarjoamalla työkaluja ja uusia näkökulmia heidän sekä potilaiden/asiakkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on kuulla osallistujien tarpeita ja toiveita Hyvä kierre verkostojen toiminnalle tulevaisuudessa. Yhdessä kuullen ja ideoiden opimme muutosjoustavuudesta hyvinvoinnin lähteenä.

Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki
330.00€

Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Kirurgiyhdistyksen koulutustapahtuma

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Helsinki

Alaikäisten oikeuspsykiatrian yhdistyksen EFCAP ry:n luentomuotoinen koulutustapahtuma nuorten katurikollisuudesta ja jengiytymisestä ja ongelman ratkaisumahdollisuuksista mielenterveyden ja psykososiaalisen kehityksen näkökulmasta. Sopii koulutukseksi kaikille psykiatrisille erikoiskoisaloille ja aloille, joilla toimitaan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin parissa.

Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Tampere
435.00€

Täydennyskoulutusta ja erikoistumiseen tähtäävää koulutusta yleislääkäreille ajankohtaisista aiheista yleislääkärien itsensä
riippumattomasti ja itsenäisesti suunnittelemaa ja järjestämänä.

Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Koulutus antaa ajantasaista tietoa uniapnean ja hengitysvajeen hoidosta sekä antaa valmiuksia kehittää uniapnean ja hengitysvajeen hoitoa omassa toimipaikassaan. Koulutus auttaa verkostoitumaan muiden uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitavien kanssa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Foniatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen hematologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hampaiston oikomishoito
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Turku

Perinnöllisten aineenvaihduntasairauksien koulutus

Endokrinologia
Kliininen kemia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Neurologia
Perinnöllisyyslääketiede
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Tampere
500.00€

Kurssi antaa sydänpotilaiden parissa työskenteleville erikoislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille uutta ja ajan tasalla olevaa tietoa rytmihäiriöpotilaiden hoidosta.

Akuuttilääketiede
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Helsinki
0.00€

Valtakunnalliset kliiniseen neurofysiologiaan erikoistuvien koulutuspäivät

Kliininen neurofysiologia
Oulu

Koulutus antaa ajantasaista tietoa uniapnean ja hengitysvajeen hoidosta sekä antaa valmiuksia kehittää uniapnean ja hengitysvajeen hoitoa omassa toimipaikassaan. Koulutus auttaa verkostoitumaan muiden uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitavien kanssa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Foniatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen hematologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hampaiston oikomishoito
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Turku

Tilaisuudessa keskitytään tyypin 1 diabeteksen hoidon vertaiskehittämiseen edistämiseen. Päivän aikana esitellään THL:n diabeteslaaturekisterin tulokset, pohditaan tuloksia, tunnistetaan kehittämistarpeita ja -keinoja ryhmätöinä sekä kuullaan käytännön esimerkkejä laaturekisteritiedon hyödyntämisestä tyypin 1 diabeteksen hoidon laadun kehittämisessä.

Endokrinologia
Kardiologia
Lastentaudit
Nefrologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Helsinki