Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Gynekologinen kirurgia nyt ja tulevaisuudessa

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Moniammatillinen koulutus syövän diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille Sisä-Suomen yhteistyöalueella

Yleislääketiede
Tampere
200.00€

Koulutuksen tavoitteena on syventää radiologien ja kliinikoiden osaamista thoraxradiologian alueella.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Radiologia
Yleislääketiede
Tampere

Diabeteksen seurannan ja hoidon ajankohtaisten suositusten, uusien hoitokäytäntöjen ja toimintamallien käytännönläheinen koulutus.

Endokrinologia
Silmätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Tampere
125.00€

Tietoa ja välineitä lääkärin työhyvinvointiin, tietoa toiminnallisista häiriöistä sekä tasapainoilua testosteronikorvaushoidossa ja antibioottien käytössä.

Akuuttilääketiede
Fysiatria
Geriatria
Neurologia
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Seinäjoki

Koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään astmaa tai allergioita sairastavia.

Ihotaudit ja allergologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku
170.00€

Vuosittainen lääkäreiden ja 4.-6. vsk lääketieteen opiskelijoiden jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma

Turku

Symposiumin ensimmäisenä päivänä keskitytään psykoosin varhaiseen tunnistamiseen ja hoitamiseen. Päivä on hyödyllinen
paitsi psykoosin hoidon parissa työtä tekeville myös kaikille heille, jotka tapaavat työssään nuoria ja nuoria aikuisia esimerkiksi
perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja matalan kynnyksen
nuorisopoliklinikoilla. Päivä tarjoaa tietoa ja valmiuksia psykoosiriskioireiden tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä myös
riskioireilevien ohjaamiseen sopivaan hoitoon ja terapeuttisen hoidon toteuttamiseen.
Symposiumin toinen päivä on omistettu perhekeskeiselle työlle, joka on tutkitusti vaikuttavaa psykoosin hoitoa ja jolla
tavoitetaan huolta kantavia eri-ikäisiä läheisiä. Päivän aikana käsitellään perheiden huomioimisen merkitystä ja esitellään
erilaisia lähestymistapoja perheiden kanssa työskentelyyn

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Espoo

Alaikäisten oikeuspsykiatrian yhdistyksen EFCAP ry:n luentomuotoinen koulutustapahtuma nuorten katurikollisuudesta ja jengiytymisestä ja ongelman ratkaisumahdollisuuksista mielenterveyden ja psykososiaalisen kehityksen näkökulmasta. Sopii koulutukseksi kaikille psykiatrisille erikoiskoisaloille ja aloille, joilla toimitaan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin parissa.

Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Tampere

Tampere Flap Course antaa plastiikkakirurgeille ja plastiikkakirurgiaan erikoistuville sekä useiden muiden erikoisalojen kirurgeille hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa rekonstruktiivista kielekekirurgiaa erilaisissa tilanteissa. Kolmipäiväinen kurssi koostuu asiantuntijaluennoista sekä käytännön harjoittelusta tuorevainajilla. Plastiikkakirurgian alasta kiinnostuneille erikoistumista aloitteleville kollegoille on myös tarjolla edullisempi Observation track.

Käsikirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Yleiskirurgia
Tampere