Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Työterveyshuollon koulutustapahtuma Puolustusvoimien työterveyshuollon henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille

Työterveyshuolto
Helsinki

Koulutus soveltuu hengitysvajepotilaita työssään hoitaville lääkäreille kokonaiskuvan saamiseksi hengitysvajeen diagnostiikasta ja hoidosta. Koulutus koostuu kolmesta päivästä 15.-16.2.2024 ja 19.9.2024. Jokaiseen koulutuspäivään ilmoittaudutaan erikseen.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen neurofysiologia
Lastenneurologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleislääketiede
Turku

Neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään bakteerikeratiitteja, prismalaseja, verkkokalvokirurgiaa ja amblyopian hoitoa.

Silmätaudit
Turku

Psykoterapiasäätiö Monasterin nuoruusiän psykoterapiatoimikunnan järjestämä koulutuspäivä terveydenhoitoalan ammattilaisille. Aiheena on nuoruusiän kasvu ja kehitys ja miten nuoruusiässä tavallisia psyykkisiä oireita voisi ymmärtää nimenomaan kehityksellisestä näkökulmasta.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oulu

TYÖOTE - TYÖKYKYÄ JA TUOTTAVUUTTA SOTE-TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖLLÄ

Paikka ja toteutus: Kotka, Merikeskus Vellamo, auditorio Ilmari ja Teams. Seminaari toteutetaan hybridinä.

Kardiologia
Naistentaudit ja synnytykset
Ortopedia ja traumatologia
Psykiatria
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Kotka

Kolmen iltapäivän koulutustilaisuus lasten palliatiivisen hoidon perusteista.
Koulutus jakautuu kolmeen aihealueeseen: Ennen kuolemaa, Kuoleman hetki ja Jälkihoito.

Lastentaudit
Tampere
0.00€

Potilashoitoa tekeville lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle kohdennettua tietoa sairaalassa hoidettavien potilaiden nestehoidosta.

Akuuttilääketiede
Nefrologia
Yleiskirurgia
Verisuonikirurgia
Urologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Plastiikkakirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Neurologia
Neurokirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Lastentaudit
Lastenneurologia
Lastenkirurgia
Käsikirurgia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kirurgia / runkokoulutus
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Gastroenterologinen kirurgia
Gastroenterologia
Endokrinologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

Avokohdunpoisto

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Suomen anestesiologiyhdistyksen (SAY) obstetrisen jaoksen (SOAT) joka toinen vuosi järjestämä kaksipäiväinen koulutustapahtuma, joka järjestetään 2024 syksyllä Tampereella Tampere-talossa lähiopetuksena.

Ohjelmaan kuuluu eri alojen asiantuntijoiden valmistelemat luennot mm. synnyttäjän rytmihäiriöistä, KTG:n perusteista, raskauden aikaisesta anestesiasta ja lääkityksestä, syövästä raskauden aikana sekä sektiolla syntyneiden voinnista, mielenkiintoisia potilastapauksia unohtamatta.

Anestesiologia ja tehohoito
Naistentaudit ja synnytykset
Tampere
650.00€

Kurssin tavoitteena on esitellä hidaslyöntisyyden hoitoon käytettyjen tahdistimien toiminnan, ohjelmoinnin ja asennuksen perusperiaatteet. Kurssi koostuu luento-opetuksesta sekä pienryhmätyöskentelystä ja potilastapauksien käsittelystä. Kurssilla tutustutaan myös tahdistinsalissa toimenpiteeseen.

Kardiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Lahti