Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Vuoden 2024 aikana keskiviikkoiltaisin toteutettava luentosarja tutustuttaa psykoanalyyttisen ajattelun eri puoliin teoreettisten ja kliinisten esitysten avulla.

Oulu

Verkkokurssi on tarkoitettu erikoislääkäreille (lastentaudit, kardiologia) ja erikoistuville lääkäreille, jotka työssään hoitavat sydänsairaita lapsia ja nuoria.

Kardiologia
Lastentaudit
Oulu

Kurssilla opit potilaskuvien avulla tunnistamaan yleisimmät hyvän- ja pahanlaatuiset ihokasvaimet. Saat tietoa siitä, miten kannattaa toimia, kun potilas tulee näyttämään yksittäisiä ihomuutoksia. Kurssin jälkeen ymmärrät ihokasvainten tunnistamisen sekä jatkotutkimusten (ihobiopsian) tärkeyden.

Kurssilla on ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksi kehitetty kuvalinko-harjoitus, joka koostuu yleisimpien hyvän- ja pahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossa harjoitellaan ihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisen metodeilla. Havainto-oppimisen metodit perustuvat intuitiivisten tunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena on arvioida runsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti ja saada välitöntä palautetta.
Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Syöpätaudit
Työterveyshuolto
Helsinki

Kurssilla opit potilaskuvien avulla tunnistamaan yleisimmät hyvän-ja pahanlaatuiset ihokasvaimet. Saat tietoa siitä, miten kannattaatoimia, kun potilas tulee näyttämään yksittäisiä ihomuutoksia.Kurssin jälkeen ymmärrät ihokasvainten tunnistamisen sekäjatkotutkimusten (ihobiopsian) tärkeyden.
Kurssilla on ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksi kehitettykuvalinko-harjoitus, joka koostuu yleisimpien hyvän- japahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossa harjoitellaanihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisen metodeilla.Havainto-oppimisen metodit perustuvat intuitiivistentunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena on arvioidarunsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti ja saada välitöntäpalautetta.
Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Helsinki

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen sekä lopputentistä.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tavoitteena on oppia työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet eli perehdyttää opiskelija taloustietoon osana työterveyshuollon ydinosaamista ja vaikuttavuutta, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen merkittävyyteen ja niihin liittyviin kustannuksiin, sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja ammattitautien kustannuksiin. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja.

Työterveyshuolto
Tampere

Työpaikkaselvitys (TPS) on yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Siinä tunnistetaan työn terveellisyyden ja turvallisuuden vaara- ja riskitekijät, kuormitustekijät, samoin kuin työn voimavaratekijät sekä mahdollisuudet työkyvyn tukemiseen. Työterveysyhteistyön sisältö suunnitellaan TPS:n keinoin havaittujen tarpeiden perusteella.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää erikoistuva suunnittelemaan ja toteuttamaan perustyöpaikkaselvitys moniammatillisesti. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan altisteet, kuormitus- ja vaaratekijät sekä voimavarat. Kurssin tavoitteena on myös oppia ottamaan kantaa altisteiden ja muiden vaara- ja kuormitustekijöiden merkitykseen työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja työkyvylle. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään saatua tietoa mm. terveystarkastusten ja yrityksen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa sekä työkyvyn tuessa.

Kurssi koostuu 11 osiosta. Kurssin viimeisessä osiossa on oppimisen tueksi tehty tentti.

Työterveyshuolto
Tampere
185.00€

Tämän koulutusohjelman tavoitteena on oppia bronkoskopian perusteet ja käytännön suorittaminen simulaattoriharjoittelun avulla. Koulutuksen sisältönä on bronkoskopian indikaatiot ja komplikaatiot, bronkoskopian valmistelut, potilaan ohjaus ja lääketauot, toimenpiteeseen liittyvä lääkitys ja puudutus, skoopin tekninen hallinta (sis. fiberoskoopin vienti trakeaan), bronkuspuuston anatomian tuntemus, poikkeavuudet ja niiden tunnistaminen, toimenpiteet bronkoskopioissa, fiberoskooppinen intubaatio (ane / KNK).

Opetusmenetelminä ovat ennakko-oppimateriaaliin perehtyminen, asiantuntijaluennot (3), perehdytys tietokonepohjaiseen GI Bronch Mentor™ – simulaattoriin, itsenäinen harjoittelu simulaattorilla ja intubaatiomalli-nukella sekä näyttökoe simulaattorilla.

Kohderyhminä ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen anestesiologian, keuhkosairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä kirurgian erikoistuvat lääkärit. Koulutusohjelman kesto on 2-3 kuukautta yksilöllisen suorittamistahdin mukaan, kuitenkin viimeistään 14.6.2024.

Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Jyväskylä

Laadukas tutkimus edellyttää tehokasta tiedonhakua ja -seurantaa. Monipuolista osaamista on myös tärkeä päivittää läpi projektin, jotta mitään relevanttia tietoa ei jää huomaamatta.

Verkkokurssilla perehdytään tärkeimpien tietokantojen ominaisuuksiin ja kehittyneisiin hakutekniikoihin, mikä antaa monipuoliset valmiudet tutkimustiedon hakuun.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria / runkokoulutus
Nefrologia
Radiologia
Reumatologia
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Neurokirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen hematologia
Liikuntalääketiede
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Yleiskirurgia
Helsinki
0.00€

Käden ja ranteen murtumahoidon kadaaverikurssi

Käsikirurgia
Tampere