Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja muille aiheesta kiinnostuneille lääkäreille suunnattu erikoislääkärikoulutuksen teoriakoulutus syrjäytymisestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä lääkärin vastaanotolla.

Geriatria
Psykiatria
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Kuopio

Lastentautien alan vuotuinen koulutus, joka järjestetään etänä vallitsevan tilanteen vuoksi

Anestesiologia ja tehohoito
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Yleislääketiede
Helsinki
0.00€

Koulutus Taysin erityisvastuualueen gynekologeille ja alalle erikoistuville (Teams)

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere

Turun kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma järjestävät yhteistyössä koulutustilaisuuksien sarjan, jonka tavoitteena on antaa perustiedot kliinisestä tutkimuksesta.

Akuuttilääketiede
Syöpätaudit
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Reumatologia
Silmätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Terveydenhuolto (EL)
Oikeuspsykiatria
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Ortopedia ja traumatologia
Oikeuslääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen hematologia
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Nuorisopsykiatria
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Liikennelääketieteellinen koulutuspäivä terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille liikennelääketieteestä kiinnostuneille

Akuuttilääketiede
Reumatologia
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Silmätaudit
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Nuorisopsykiatria
Neurokirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Endokrinologia
Foniatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Nefrologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Turku

Koulutus on kohdennettu lääkäreille, hoitajille ja muulle sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, joiden työtehtäviin koulutuksen aihealueet liittyvät. Koulutuksen sisältö painottuu aikuispotilaan ravitsemushoitoon.

Anestesiologia ja tehohoito
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Oulu
0.00€

Oraalimotorinen kuntoutus / orofakiaalinen terapia puheterapeutin ja hammaslääkärin yhteistyöalueena.

Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku

Diabetekseen ja sen hoitoon liittyvien tietojen ja taitojen päivittäminen ja osaamisen parantaminen ja kehittäminen. Koulutus tapahtuu Teams-ohjelmistoa käyttäen.

Endokrinologia
Gastroenterologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere

Tampereen lääkäripäivien 2021 kokonaisuuteen liittyvä symposiumi.

Akuuttilääketiede
Lastentaudit
Työterveyshuolto
Syöpätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Silmätaudit
Reumatologia
Patologia
Neurologia
Nefrologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastenneurologia
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen kemia
Kliininen hematologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Gastroenterologia
Fysiatria
Endokrinologia
Yleislääketiede
Tampere

Maailma on muuttunut; nuorilla on paljon mahdollisuuksia, mutta he myös kuormittuvat aiempaa enemmän. Tämä ilmenee lisääntyvinä stressioireina. Aiemmin nuoria oli vaikea saada illalla kotiin, nykyään nuoria on vaikea saada pois digilaitteilta. Tavallisesti nuori pystyy laitteiden käyttöään säätelemään, mutta jos l käyttö ei pysykään hallinnassa voi seurauksena olla monenlaisia sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia. Koulutuspäivillä perehdytään arjen haasteisiin ja mietitään keinoja tukea ja auttaa arjen tavalllisissa vaikeuksissa

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Helsinki