Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Kurssilla opit potilaskuvien avulla tunnistamaan yleisimmät hyvän-ja pahanlaatuiset ihokasvaimet. Saat tietoa siitä, mitenkannattaatoimia, kun potilas tulee näyttämään yksittäisiäihomuutoksia.Kurssin jälkeen ymmärrät ihokasvaintentunnistamisen sekäjatkotutkimusten (ihobiopsian) tärkeyden.
Kurssilla on ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksikehitettykuvalinko-harjoitus, joka koostuu yleisimpien hyvän-japahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossaharjoitellaanihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisenmetodeilla.Havainto-oppimisen metodit perustuvatintuitiivistentunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena onarvioidarunsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti ja saadavälitöntäpalautetta.
Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Plastiikkakirurgia
Yleiskirurgia
Helsinki

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen sekä lopputentistä.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tavoitteena on oppia työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet eli perehdyttää opiskelija taloustietoon osana työterveyshuollon ydinosaamista ja vaikuttavuutta, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen merkittävyyteen ja niihin liittyviin kustannuksiin, sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja ammattitautien kustannuksiin. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja.

Työterveyshuolto
Tampere

Työpaikkaselvitys (TPS) on yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Siinä tunnistetaan työn terveellisyyden ja turvallisuuden vaara- ja riskitekijät, kuormitustekijät, samoin kuin työn voimavaratekijät sekä mahdollisuudet työkyvyn tukemiseen. Työterveysyhteistyön sisältö suunnitellaan TPS:n keinoin havaittujen tarpeiden perusteella.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää erikoistuva suunnittelemaan ja toteuttamaan perustyöpaikkaselvitys moniammatillisesti. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan altisteet, kuormitus- ja vaaratekijät sekä voimavarat. Kurssin tavoitteena on myös oppia ottamaan kantaa altisteiden ja muiden vaara- ja kuormitustekijöiden merkitykseen työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja työkyvylle. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään saatua tietoa mm. terveystarkastusten ja yrityksen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa sekä työkyvyn tuessa.

Kurssi koostuu 11 osiosta. Kurssin viimeisessä osiossa on oppimisen tueksi tehty tentti.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Kaksipäiväinen tieteellinen ohjelma Helsinki-Tukholma -risteilyn aikana. Ohjelmassa on luentoja mm. myopiasta, glaukoomasta ja neuro-oftalmologiasta.

Silmätaudit
Turku
0.00€

Geriatrian starttiseminaariin kutsutaan Itä-Suomen yliopistoon lukuvuotena 2023–24 geriatrian erikoislääkärikoulutukseen opinto-oikeuden saaneet lääkärit ja heidän geriatrikouluttajansa.

Geriatria
Kuopio

Erikoistumissuunnitelma on enemmän kuin pelkkä opiskelusuunnitelma. Se on erikoistuvan lääkärin valitsema reitti kohti geriatrian asiantuntijuutta. Henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma jäsentää oppimista ja ohjaa kulkua kohti erikoistumiskoulutuksen yleisiä ja erikoistuvan lääkärin itselleen asettamia tavoitteita. Erikoistumiskoulutuksen aikana suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia erikoistumisen edetessä.

Geriatria
Kuopio
290.00€

Tämän yksipäiväisen koulutuksen tarkoituksena on antaa erikoistuville lääkäreille sekä teoreettista että henkilökohtaista käytännön opetusta ultraäänitutkimuksen käytöstä keskeisten sairauksien diagnostisena apuvälineenä

Akuuttilääketiede
Gastroenterologia
Geriatria
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Liikuntalääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Koulutuspäivä on suunnattu Pohjois-Savon hyvinvointialueen (PSHVA) yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, yleislääketieteen erikoislääkäreille sekä pitkän linjan tk-kollegoille. Koulutuspäivä sisältää sekä itseopiskelua että osallistumisen perusterveydenhuollon psykiatrin vastaanotolle.

Yleislääketiede
Siilinjärvi

Koulutuspäivä on suunnattu Pohjois-Savon hyvinvointialueella työsuhteessa oleville yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille sekä perusterveydenhuollossa työskenteleville yleislääketieteen erikoislääkäreille ja kokeneille tk-kollegoille. Koulutuspäivä sisältää itseopiskelua ja osallistumisen geriatrin vastaanotolle. Aiheena ovat mm. muistipotilaan tutkiminen, diagnostiikka, oikeustoimikelpoisuus ja ajoterveys.

Yleislääketiede
Varkaus