Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta Oppiportin ja Mikkelin keskussairaalan radiologian yksikön opetuskuvaston avulla.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen KNK-lääkäri Heikki Kurvisen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Ajankohtaista tietoa lasten ja aikuisten kuulonkuntoutuksesta moniammatillisesti

Foniatria
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Tampere

Koulutuksen tarkoituksena on edistää raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvää koulutusta, tieteellistä tutkimusta ja käytännöllistä kehitystä.

Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Espoo

Suomen patologiyhdistys järjestää yhteistyössä yliopistollisten koulutusyksiköiden kanssa patologiaan erikoistuville lääkäreille suunnattuja valtakunnallisia koulutuksia (blokkikoulutus), joissa käsitellään systemaattisesti eri patologian osa-alueita. Koulutuksiin osallistumista ei ole rajattu erikoistuviin lääkäreihin, vaan kaikki kiinnostuneet voivat osallistua. Kaksipäiväisiä koulutuksia järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Patologia
Kuopio
70.00€

Vuosittainen, kaksipäiväinen nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskentelevien lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden koulutustilaisuus.

Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Yleislääketiede
Vihti

Tilaisuudessa opetetaan kädestä pitäen yleislääkärin kannalta tärkeimmät ultraäänitaidot.

Kirkkonummi

Laadukas tutkimus edellyttää tehokasta tiedonhakua ja -seurantaa. Monipuolista osaamista on myös tärkeä päivittää läpi projektin, jotta mitään relevanttia tietoa ei jää huomaamatta.

Verkkokurssilla perehdytään tärkeimpien tietokantojen ominaisuuksiin ja kehittyneisiin hakutekniikoihin, mikä antaa monipuoliset valmiudet tutkimustiedon hakuun.

Terveydenhuolto (EL)
Terveydenhuolto (EHL)
Helsinki
0.00€

Positroniemissiotomografia (PET) kuvantamisen perusteet

Endokrinologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Neurologia
Radiologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Turku
0.00€

Kuukausittainen luentosarja keuhkosairauksien erikoislääkäreille, erikoistuville lääkäreille sekä muille keuhkosairauksista kiinnostuneille. Jokaisella luentokerralla kuullaan teeman mukainen nuoren tutkijan esitys, sekä suomalaisen ja ulkomaalaisen asiantuntijan esitys. Aiheina mm. astma ja sen immunologia, palliatiivinen hoito ja eutanasia, ilmansaasteiden terveysvaikutukset sekä covid-19-taudin pitkäaikaiset keuhkokomplikaatiot. Koulutukseen voi osallistua paikan päällä (TYKS, Turku) tai etäyhteydellä.
HUOM! Saadaksesi tunteja hyväksyttyä EL-koulutukseen sinun tulee osallistua vähintään kahteen eri luentokertaan.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Turku