Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Kurssilla perehdytään ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustyön tekemiseen, hoidon jatkuvuuden merkitykseen lääkärin jaksamisen kannalta, epävarmuuden sietoon, työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Aiheita käsitellään seminaareissa ennakkomateriaalien pohjalta.
Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää inhimillisyyden ja potilaan kohtaamisen merkityksen lääkärin työssä.
- tuntee keinoja lääkärin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseksi
- on saanut valmiuksia sietää epävarmuutta lääkärin työssä.
Opintojakso kuuluu yleislääketieteen valinnaisopintoihin (perustutkinto-opiskelijat). Opintojakso tarjotaan myös YEK-vaiheen lääkäreille ja yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Yleislääketiede
Turku

Verkkokurssilla perehdytään tärkeimpien tietokantojen ominaisuuksiin ja kehittyneisiin hakutekniikoihin, mikä antaa monipuoliset valmiudet tutkimustiedon hakuun.

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Terveydenhuolto (EHL)
Helsinki

Erikoistumisen pakollinen aloitusseminaari

Yleislääketiede
Turku
200.00€

Kurssi toteutetaan virtuaalikoulutuksena ja se on tarkoitettu erikoistuvien lääkärien koulutukseen.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Helsinki

Antaa teoriapohjan ja kädentaidot hoitaa yleisimmän kasvovammat ja liitännäisvammat. Kurssi on pienryhmäkurssi ja se on tarkoitettu käytännön koulutustilaisuudeksi korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä suu- ja leukakirurgiaan erikoistumassa oleville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

Koulutustapahtumassa käsitellään kolmen syöpälääkeryhmän vaikutusmekanismia sekä vaikuttavaa viestintää tiimissä, psykososiaalista tukemista ja työssä jaksamista

Syöpätaudit
Tampere

Seminaarissa esitellään menetelmiä päihteiden ja rahapelaamisen puheeksiottoon sekä varhaiseen puuttumiseen. Päihteiden riskikäyttö ja haitallinen rahapelaaminen tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain. Mini-interventio on tutkitusti vaikuttava ja kustannustehokas työmenetelmä . Systemaattinen kirjaaminen antaa tietoa ongelmien laajuudesta ja tukee palveluiden kehittämistä.

Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku

Perinteeksi muodostunut koulutusiltapäivä kaikkien erikoisalojen lääkäreille. Tämän vuoden symposiumissa käsitellään mikrobiomimme roolia eri näkökulmista. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2020 Hillbom-palkinto.

Ihotaudit ja allergologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Mikkeli

Lisätään ymmärrystä nuoren psykologiseen kehitykseen ja sen haasteisiin ja pohditaan erityisesti itsetuhoisen nuoren psykoterapeuttista hoitoa

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Seinäjoki

Tiivis kokeneiden nefrologien pitämä koulutus nefrologiaan erikoistuville lääkäreille

Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Oulu