Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Neurotehohoidon ja neuroanestesian lisäkoulutusohjelmassa sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksessa oleville suunnattu webinaari, aiheena epilepsia.

Anestesiologia ja tehohoito
Kuopio

Hengityskoulutus ammattilaisille

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Fysiatria
Geriatria
Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnallisten oireiden hoitoketjun julkaiseminen

Akuuttilääketiede
Silmätaudit
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Neurologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Syöpätaudit
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Nuorisopsykiatria
Neurokirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Liikuntalääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen hematologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Yleislääketiede
Kuopio

Diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt -koulutuksessa käsitellään diabetesta sairastavien aivoverenkiertohäiriöitä, sydän- ja verenkiertohäiriöiden ja diabeteksen ja muistisairauksien yhteyttä ja kognition vaikutusta diabeteksen hoitoon.

Endokrinologia
Geriatria
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Yleislääketiede
Tampere
400.00€

Kyseessä on valtakunnalliset neuro- ja knk-sairauksien radiologiseen diagnostiikkaan keskittyvät tavallisesti kahden vuoden välein järjestettävät koulutuspäivät. Koulutus järjestetään Tampereella hybridimallilla. Koulutuspäivien otsikkona on Oireista diagnoosiin. Käymme läpi mm. kuulonlaskua, korvien suhinaa, näköoireita sekä pään alueen kiputiloja ja pareeseja. Koulutus sisältää asiantuntijaluentoja pään ja kaulan kuvantamisesta kliininen näkökulma vahvasti huomioiden.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Neurologia
Radiologia
Silmätaudit
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Tampere
649.00€

Päivystys- ja ensihoitotyössä kohtaamme potilaamme usein heidän elämänsä järkyttävimmillä hetkillä – aidon hädän, pelon ja epävarmuuden keskellä.

Osan potilaistamme kohtaamme ensimmäistä kertaa, osan tapaamme lähes joka vuorossa.

Miten pystymme kohtaamaan potilaamme samanarvoisina ja pysymään kyynistymättä työssämme?

FinnEM2023:ssa keskitymme päivystyksen ja ensihoidon"suurkuluttajien" akutisoituneisiin tilanteisiin, joiden taustalla on usein väkivaltaa, päihteitä, yksinäisyyttä ja mielenterveyden järkkymistä.

Parhaiten voimme auttaa yhteistyöllä – ensihoidon, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, sosiaalityön, poliisin ja järjestökentän välillä.

FinnEM2023:ssa keskustelemme yhdessä siitä, miten voimme auttaa yhteisiä asiakkaitamme parhaalla tavalla – omaa henkistä hyvinvointiamme unohtamatta.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kirurgia / runkokoulutus
Oikeuslääketiede
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Lahti

SIMULAATIOT

Harjoitellaan yhdessä kriittisen potilaan hoitoa simulaation keinoin.

Kasaamme yhdessä tasapainoisia ryhmiä hoitamaan haastavia urbaaniin kaupunkiympäristöön liittyviä potilastapauksia. Tarjolle tuodaan niin vamma kuin sisätautiset potilastapaukset. Potilastapaukset on koostettu yhteistyössä kokeneiden simulaatio-osaajien ja lääketieteen ammattilaisten kanssa.

Välineistöön tutustutaan yhdessä ennen caseja ja tarjoamme mahdollisuuden hioa omia tiimityötaitoja, tilannejohtamisosaamista sekä taktista mielenmaisemaa. Debriefing-osuudessa käydään yhdessä läpi potilastapaukset ja etsitään kättä pidempää työelämään.

Tule heittäytymään kanssamme simujen maailmaan ja otetaan tapahtumasta ilo irti.

Kouluttajat:

Ndiorel Ba-Virtanen
Akuuttilääketieteen el, koulutysylilääkäri,
Akuutti 24
Päijät-Hämeen HVA

Antti Tanninen
Sairaanhoitaja YAMK
Ensihoidon lehtori
Simulaatio-ohjaaja
LAB ammattikorkeakoulu

Mikko Kaartinen
Ensihoitaja YAMK
Ensihoidon lehtori
Simulaatio-ohjaaja
LAB ammattikorkeakoulu

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kirurgia / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Lahti
649.00€

VEREN PH-EPÄTASAPAINON TULKINTA, TYÖDIAGNOOSI JA HOITO

Astrupin tulkinta on akuutisti sairastuneen potilaan työdiagnoosin asettamisen ja hoidon aloittamisen kulmakiviä.

pH-kurssi on ollut workshoppina FinnEM-konferenssien alusta asti ja ollut joka vuosi suosittu kurssi. Tämä workshop on tarkoitettu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille 4.vuosikurssista ylöspäin.

Aiheena ovat:

respiratorinen asidoosi+pH:n tulkinta yleinen
diabeettinen ketoasidoosi ja DM2 alko + metformiini
uremia+ dehydraatio
salisylaatti-intoksikaatio+ myrkkyalkoholit

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Lahti

Lääkärin kynä on terveydenhuollon kallein työväline. Lääkärin päätöksien kautta hallitaan noin 70 % sektorin kokonaiskustannuksista, ja päivystys ohjaa koko systeemin potilasvirtoja. Saadaksemme tehtyä hyviä päätöksiä etulinjassa tarvitsemme moraalia, medisiinaa ja matematiikkaa. Tällä rastilla keskitytään tilastotieteen ja palvelutuotannon peruskäsitteisiin yksittäisten hoito- ja tutkimuspäätösten takana. Tule mukaan keskustelemaan ja arvioimaan, miten potilaan hoitopolun osat voivat vaikuttaa potilaan kokonaishoitoprosessiin, hoidon vaikuttavuuteen, potilasturvallisuuteen ja kustannuksiin.

Akuuttilääketiede
Yleislääketiede
Lahti

Päihteet; alkoholi, huumeet, lääkkeet ja kaikki edellämainitut, ovat päivystyksien ja ensihoitojen arkipäivää Suomessa. Muistatko yhtään vuoroa, jossa näitä ei olisi tullut vastaan?

Lääkäri-Aten Päihde-workshopissa käymme läpi Suomessa vastaantulevat päihteet niiden yleisyyden, vaikutusmekanismit ja liiteilmiöt. Käymme läpi mahdollisuudet auttaa päihteidekäyttäjiä sekä ohjaamalla / lähettämällä vieroitushoitoon tai päihdeklinikalle, mutta myös kuinka voimme jokaisessa vuorossa ohjata päihteidenkäyttäjää kohti parantumista. Vaikka ihan vain kertomalla hoitomahdollisuuksista.

Luennot rakentuvat seuraavanlaisesti esimerkkien kautta:

Päihderiippuvuuden synty
Päihderiippuvuuden hoito
Miten ja kuka yliannostuksiin Suomessa kuolee
Workshopissa käymme hard-core datan ja tieteen lisäksi läpi oikeita keissejä. Osassa päihteiden käyttäjää on osattu auttaa, osassa ei.

Workshop koostuu luennoista, mutta myös pienryhmissä läpikäytävistä potilasesimerkeistä.

Kouluttajat:

Atte Virolainen
Somepäihdelääkäri
Vankilalääkäri

Margareeta Häkkinen
Ylilääkäri
Päihdelääketieteen erityispätevyys
A-klinikka Oy Päihdesairaala

Jesse Boström
Lähihoitaja
Sosionomi AMK-opiskelija
Aluetyöntekijä (katu-hanke)
Ex-vanki
Ex-sekakäyttäjä

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Lahti