Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen sekä lopputentistä.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tavoitteena on oppia työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet eli perehdyttää opiskelija taloustietoon osana työterveyshuollon ydinosaamista ja vaikuttavuutta, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen merkittävyyteen ja niihin liittyviin kustannuksiin, sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja ammattitautien kustannuksiin. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja.

Työterveyshuolto
Tampere

Työpaikkaselvitys (TPS) on yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Siinä tunnistetaan työn terveellisyyden ja turvallisuuden vaara- ja riskitekijät, kuormitustekijät, samoin kuin työn voimavaratekijät sekä mahdollisuudet työkyvyn tukemiseen. Työterveysyhteistyön sisältö suunnitellaan TPS:n keinoin havaittujen tarpeiden perusteella.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää erikoistuva suunnittelemaan ja toteuttamaan perustyöpaikkaselvitys moniammatillisesti. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan altisteet, kuormitus- ja vaaratekijät sekä voimavarat. Kurssin tavoitteena on myös oppia ottamaan kantaa altisteiden ja muiden vaara- ja kuormitustekijöiden merkitykseen työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja työkyvylle. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään saatua tietoa mm. terveystarkastusten ja yrityksen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa sekä työkyvyn tuessa.

Kurssi koostuu 11 osiosta. Kurssin viimeisessä osiossa on oppimisen tueksi tehty tentti.

Työterveyshuolto
Tampere

Hankkia keskeiset tiedot lasten rytmihäiriöistä ja niiden hoidosta, ja syventää niitä.

Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Lastentaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Helsinki
0.00€

Koulutuksessa käsitellään tavallisia erityisesti päivystys ja terveyskeskustyössä eteen tulevia sairauksia. Koulutus on suunnattu erityisesti lääketieteen opiskelijoille.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Fysiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen hematologia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Joensuu

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen, SPTY, jokavuotinen kesäseminaari keskittyy tänä vuonna turvallisuuteen sotessa.

Terveydenhuolto (EL)
Helsinki

The 10th EAN congress is a medical event dedicated to general Neurology.
All the information concerning the congress, including the scientific programme, can be found here: https://www.ean.org/congress2024.

Neurologia
Helsinki
169.00€

Satakunnan Lääkäripäivä 2024 on lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä
hammaslääke- ja lääketieteen opiskelijoille suunnattu koulutuspäivä Porissa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Liikuntalääketiede
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Terveydenhuolto (EHL)
Pori
0.00€

Kaksipäiväinen tieteellinen ohjelma Helsinki-Tukholma -risteilyn aikana. Ohjelmassa on luentoja mm. myopiasta, glaukoomasta ja neuro-oftalmologiasta.

Silmätaudit
Turku
0.00€

Geriatrian starttiseminaariin kutsutaan Itä-Suomen yliopistoon lukuvuotena 2023–24 geriatrian erikoislääkärikoulutukseen opinto-oikeuden saaneet lääkärit ja heidän geriatrikouluttajansa.

Geriatria
Kuopio