Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Neljän webinaarin sarja, joissa käydään läpi kustannusvaikuttavuutta, kuivasilmäisyyttä, glaukoomaa ja kaihileikkauksen indikaatioita

Silmätaudit
Turku

Vuoden 2024 aikana keskiviikkoiltaisin toteutettava luentosarja tutustuttaa psykoanalyyttisen ajattelun eri puoliin teoreettisten ja kliinisten esitysten avulla.

Oulu

Verkkokurssi on tarkoitettu erikoislääkäreille (lastentaudit, kardiologia) ja erikoistuville lääkäreille, jotka työssään hoitavat sydänsairaita lapsia ja nuoria.

Kardiologia
Lastentaudit
Oulu

Lääkäri työkykyä tukemassa on itsenäisesti opiskeltava verkkokoulutus. Voit tutustua materiaaliin 2kk:n ajan ja opiskella sieltä itseäsi kiinnostavia osia omaan tahtiin.

Koulutus lisää osallistujien tietoja työkyvyn ja työllistymisen tukemisesta sote-keskuksissa ja auttaa soveltamaan opittua työssä.

Tavoitteet: Osaa tunnistaa varhain asiakkaan työkyvyn tuen tarpeen ja ohjata asiakasta tarvittaessa monialaisiin työkyvyn tuen palveluihin. Tuntee oman roolinsa työkyvyn tukemisessa, sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimin roolin ja heidän tehtävät. Tuntee oman roolinsa työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisessa palvelujärjestelmässä ja osaa tehdä yhteistyötä palvelujärjestelmän muiden toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen tukemiseksi. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan työkyvyn ja työllistymisen tuen hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin.

Verkko-oppimisaineisto koostuu kolmesta osiosta:

1. Lääkäri työkykyä tukemassa (työkyky ja työkyvyn arviointi)
2. Palvelujärjestelmä
3. Asiakasosallisuus

Jokainen koulutuksen osio toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena, mikäli et halua käydä läpi koko koulutusta.

Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Helsinki

Kurssilla opit potilaskuvien avulla tunnistamaan yleisimmät hyvän- ja pahanlaatuiset ihokasvaimet. Saat tietoa siitä, miten kannattaa toimia, kun potilas tulee näyttämään yksittäisiä ihomuutoksia. Kurssin jälkeen ymmärrät ihokasvainten tunnistamisen sekä jatkotutkimusten (ihobiopsian) tärkeyden.

Kurssilla on ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksi kehitetty kuvalinko-harjoitus, joka koostuu yleisimpien hyvän- ja pahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossa harjoitellaan ihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisen metodeilla. Havainto-oppimisen metodit perustuvat intuitiivisten tunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena on arvioida runsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti ja saada välitöntä palautetta.
Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Syöpätaudit
Työterveyshuolto
Helsinki

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen sekä lopputentistä.

Työterveyshuolto
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tavoitteena on oppia työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet eli perehdyttää opiskelija taloustietoon osana työterveyshuollon ydinosaamista ja vaikuttavuutta, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen merkittävyyteen ja niihin liittyviin kustannuksiin, sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja ammattitautien kustannuksiin. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja.

Työterveyshuolto
Tampere

Lääkäri työkykyä tukemassa on itsenäisesti opiskeltava verkkokoulutus. Voit tutustua materiaaliin 2kk:n ajan ja opiskella sieltä itseäsi kiinnostavia osia omaan tahtiin. Koulutus lisää osallistujien tietoja työkyvyn ja työllistymisen tukemisesta sote-keskuksissa ja auttaa soveltamaan opittua työssä.

Tavoitteet: Osaa tunnistaa varhain asiakkaan työkyvyn tuen tarpeen ja ohjata asiakasta tarvittaessa monialaisiin työkyvyn tuen palveluihin. Tuntee oman roolinsa työkyvyn tukemisessa, sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimin roolin ja heidän tehtävät. Tuntee oman roolinsa työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisessa palvelujärjestelmässä ja osaa tehdä yhteistyötä palvelujärjestelmän muiden toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen tukemiseksi.

Lisäksi koulutuksessa tutustutaan työkyvyn ja työllistymisen tuen hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin.

Verkko-oppimisaineisto koostuu kolmesta osiosta:

1. Lääkäri työkykyä tukemassa (työkyky ja työkyvyn arviointi)
2. Palvelujärjestelmä
3. Asiakasosallisuus

Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Helsinki

Työpaikkaselvitys (TPS) on yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Siinä tunnistetaan työn terveellisyyden ja turvallisuuden vaara- ja riskitekijät, kuormitustekijät, samoin kuin työn voimavaratekijät sekä mahdollisuudet työkyvyn tukemiseen. Työterveysyhteistyön sisältö suunnitellaan TPS:n keinoin havaittujen tarpeiden perusteella.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää erikoistuva suunnittelemaan ja toteuttamaan perustyöpaikkaselvitys moniammatillisesti. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan altisteet, kuormitus- ja vaaratekijät sekä voimavarat. Kurssin tavoitteena on myös oppia ottamaan kantaa altisteiden ja muiden vaara- ja kuormitustekijöiden merkitykseen työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja työkyvylle. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään saatua tietoa mm. terveystarkastusten ja yrityksen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa sekä työkyvyn tuessa.

Kurssi koostuu 11 osiosta. Kurssin viimeisessä osiossa on oppimisen tueksi tehty tentti.

Työterveyshuolto
Tampere

Kaksiosainen RespiBasics-koutuswebinaarisarja, jossa käsitellään ajankohtaisia hengitystiesairauksiin liittyviä aiheita.

Geriatria
Keuhkosairaudet ja allergologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki