Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Seminaarissa esitellään menetelmiä päihteiden ja rahapelaamisen puheeksiottoon sekä varhaiseen puuttumiseen. Päihteiden riskikäyttö ja haitallinen rahapelaaminen tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain. Mini-interventio on tutkitusti vaikuttava ja kustannustehokas työmenetelmä . Systemaattinen kirjaaminen antaa tietoa ongelmien laajuudesta ja tukee palveluiden kehittämistä.

Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Turku
0.00€

Koulutuksen aiheena erikoislääkärikoulutusuudistus lastenneurologian näkökulmasta ja lastenneurologinen tutkimus Suomessa

Lastenneurologia
Kuopio

Perinteeksi muodostunut koulutusiltapäivä kaikkien erikoisalojen lääkäreille. Tämän vuoden symposiumissa käsitellään mikrobiomimme roolia eri näkökulmista. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2020 Hillbom-palkinto.

Ihotaudit ja allergologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Mikkeli

Lisätään ymmärrystä nuoren psykologiseen kehitykseen ja sen haasteisiin ja pohditaan erityisesti itsetuhoisen nuoren psykoterapeuttista hoitoa

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Seinäjoki

Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito on syventävää koulutusta avoterveydenhuollossa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksessa keskitytään sellaisten tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon, jotka eivät ole päässeet hoitotavoitteisiinsa tavanomaisella ohjauksella tai ovat sairastanet diabetesta useita vuosia ja hoito vaatii tehostamista.

Koulutuksessa paneudutaan diabeetikon hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen: omahoidon yksilölliseen ohjaukseen, muutosprosessin tukemiseen, lääkehoidon, erityisesti insuliinihoidon tehostamiseen, sopivan ravitsemuksen ja liikunnan ohjaamiseen sekä lisäsairauksien tuomiin haasteisiin. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan hoidon ja ohjauksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin osallistujien omien kokemusten ja työyksiköiden käytäntöjen pohjalta.

Endokrinologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere

HUSLAB on ottanut prokalsitoniini-tutkimuksen (1773 P –PCT) laajempaan käyttöön 25.8.2020. Tämän vuoksi järjestämme koulutuksen erityisesti HUSn lääkäreille prokalsitoniinin käytöstä.
Niin tehohoito-, hematologisen kuin pediatrisenkin potilaan hoidossa on eri sairaanhoitopiireissä alansa asiantuntijoilla kattava näkemys ja kokemus prokalsitoniinin hyödyistä ja haasteista. Kokemuksensa he kertovat potilasesimerkkien ja tehtyjen tukimusten valossa.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Infektiosairaudet
Kliininen hematologia
Helsinki
80.00€

Koulutuksessa harjoitellaan laparoskooppisessa kohdunpoistossa käytettäviä kahden käden tekniikoita, mm. ompelu, preparointi, haavitus. Lisäksi harjoitellaan laparoskopiavälineistön käyttöä ja assisteerausta.

Naistentaudit ja synnytykset
Jyväskylä

Koulutuksen pääteemoja ovat: huumausainetestaukseen liittyvä lainsäädäntö, näytteenotto ja testituloksen tulkinta, sekä tieto haitallisen päihdekäytön yleisyydestä ja siihen puuttumisen keinoista. Opetusmenetelminä käytetään luentoja ja harjoitustöitä.

Neurologia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Tiivis kokeneiden nefrologien pitämä koulutus nefrologiaan erikoistuville lääkäreille

Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Oulu

Vuotuinen täydennys- ja jatkokoulutuspäivä diabetekseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista

Akuuttilääketiede
Liikuntalääketiede
Verisuonikirurgia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Silmätaudit
Neurologia
Nefrologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Ihotaudit ja allergologia
Geriatria
Gastroenterologinen kirurgia
Gastroenterologia
Fysiatria
Endokrinologia
Yleislääketiede
Helsinki