Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Opinnoissa tarkastellaan elämänkaaren alkuosan ravitsemuksen ja varhaisten elintapojen merkitystä ihmisen terveyteen eliniän aikana. Varhaisten tekijöiden tarkastelu ulottuu syntymättömästä lapsesta nuoruusikään. Opinnoissa opiskelevat Turun lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuvat lääkärit, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat.

Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku
0.00€

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen Uniseminaareissa käsitellään unitutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja unilääketieteellisiä kysymyksiä.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Psykiatria / runkokoulutus
Nuorisopsykiatria
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastenpsykiatria
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Geriatria
Endokrinologia
Terveydenhuolto (EHL)
Turku
0.00€

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen alueellisen tutkijaverkoston seminaarisarja

Terveydenhuolto (EL)
Vaasa
0.00€

webinaarisarja keuhkolääkäreille sekä keuhkosairauksiin erikoistuville lääkäreille

Akuuttilääketiede
Keuhkosairaudet ja allergologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Espoo

Opi hyödyntämään lääketieteellisiä tietokantoja tehokkaasti potilastyössä.

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Terveydenhuolto (EHL)
Helsinki

Osallistuja oppii tuntemaan keskeiset lääketieteelliset tietokannat, niiden rakenteen, käyttöperiaatteet ja hakutekniikan sekä uuden tiedon keskeiset seurantamenetelmät tietokantojen ja syötteiden avulla.
Osallistuja omaksuu keskeisten lääketieteellisten tietokantojen käytössä EBM-tietolähteiden hyödyntämisen, EBM-tiedonhaun periaatteet, uutuusvalvonnan tekniikan sekä käytännön hakutaidot Terveysportin, Cochrane-kirjaston ja PubMed/MEDLINE-tietokannan osalta.

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Terveydenhuolto (EHL)
Helsinki
0.00€

Kurssi on yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) kuuluva pakollinen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvaan perehdyttävä koulutus. Kurssiin kuuluu Moodle-työskentelyä verkossa sekä kokoava etäopetuspäivä. Kurssilla käsitellään mm. lääkekorvauksiin, matkakorvauksiin ja sairauspäivärahaan liittyviä asioita.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Neurokirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Liikuntalääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Yleislääketiede
Turku
0.00€

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ohjattu verkkokoulutus.

Työterveyshuolto
Oulu

Kurssilla perehdytään ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustyön tekemiseen, hoidon jatkuvuuden merkitykseen lääkärin jaksamisen kannalta, epävarmuuden sietoon, työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Aiheita käsitellään seminaareissa ennakkomateriaalien pohjalta.
Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää inhimillisyyden ja potilaan kohtaamisen merkityksen lääkärin työssä.
- tuntee keinoja lääkärin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseksi
- on saanut valmiuksia sietää epävarmuutta lääkärin työssä.
Opintojakso kuuluu yleislääketieteen valinnaisopintoihin (perustutkinto-opiskelijat). Opintojakso tarjotaan myös YEK-vaiheen lääkäreille ja yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Yleislääketiede
Turku

Kyseessä on virtuaalisesti toteutettu asiantuntijakongressi, joka on suunnattu kaikille liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille lääkäreille

Akuuttilääketiede
Fysiatria
Kirurgia / runkokoulutus
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Liikuntalääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Radiologia
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Helsinki