Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Rakennusalan työterveyshuolto on itseopiskelukurssi. Kurssi sisältää yhdeksän osiota opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä sekä monivalintatentin läpipääsyrajalla. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssin päätavoitteena on oppia ymmärtämään rakennusalaa toimialana ja antaa työvälineitä rakennusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden kehittämiseen. Rakennusalan työterveyshuolto -kurssi on tarkoitettu erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere

Mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimpiä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kurssin tavoitteena syventää työterveyslääkärin ymmärrystä näistä sairausryhmistä työlääketieteen näkökulmasta. Kurssin alussa perehdytään sairauksien yleisyyteen työkyvyttömyyden aiheuttajana sekä sairauksien yhteiskunnalliseen merkitykseen. Kurssin edetessä sairausryhmiä tarkastellaan mm. ennaltaehkäisyn, työkyvyn tukitoimien ja kuntoutuksen näkökulmista ja lopuksi käydään läpi sairausryhmien yhteyksiä toisiinsa. Kurssin hyväksytysti suorittamalla saa 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssilla opitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaan käytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta. Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavan potilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella määrätietoisesti kuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjan keskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssilla opitaan tunnistamaan yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätösten tueksi tilanteissa, joissa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Syöpätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Ortopedia ja traumatologia
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Kliininen hematologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Gastroenterologia
Verisuonikirurgia
Helsinki
0.00€

Tämä kurssi on toinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Tällä kurssilla harjoitellaan keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampien potilastapausten avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella lisää keuhkokuvien systemaattista tulkintaa uusien tapausten avulla ja siten syventää osaamista myös harvinaisempien keuhkokuvalöydösten parissa.
Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisesti päivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa, jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinen keuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaan terveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Syöpätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Ortopedia ja traumatologia
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Kliininen hematologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Gastroenterologia
Verisuonikirurgia
Helsinki
0.00€

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssillaopitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaankäytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta.Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavanpotilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella määrätietoisestikuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjankeskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssilla opitaantunnistamaan yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätöstentueksi tilanteissa, joissa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla.

Helsinki
0.00€

Tämä kurssi on toinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Tällä kurssillaharjoitellaan keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampienpotilastapausten avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella lisääkeuhkokuvien systemaattista tulkintaa uusien tapausten avulla ja siten syventääosaamista myös harvinaisempien keuhkokuvalöydösten parissa.
Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisestipäivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa,jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinenkeuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaanterveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Helsinki
0.00€

Kardiotokografia eli KTG on yleisin sikiön tarkkailuun synnytyksen aikana käytettävä menetelmä. Suomessa KTG-rekisteröinnillä valvotaan lähes kaikki sairaalassa tapahtuvat synnytykset. KTG-tulkinnan avulla pyritään sekä vähentämään happivajeesta johtuvia vaurioita että välttämään turhaa puuttumista synnytyksen kulkuun.

Verkkokurssilla tutustumme synnytyksenaikaisen kardiotokografian (KTG) eli sikiön sydämen sykkeen ja äidin kohdun supistusten elektronisen monitoroinnin tulkintaan sekä sikiön fysiologiaan. Käymme läpi erilaisia KTG-muutoksia ja niihin vaikuttavia tilanteita ja taustoja. Kurssin jälkeen osaat tulkita KTG-muutoksia sikiön fysiologisten reaktioiden pohjalta ja huomioida tulkinnassa myös kliinisen kokonaiskuvan.

KTG-rekisteröinnin keskeisenä pyrkimyksenä on tunnistaa varhain ne sikiöt, jotka ovat vaarassa altistua happivajeen vaikutuksille synnytyksen aikana. Sykekäyrän piirteet ja sikiössä tapahtuvat fysiologiset muutokset huomioiva KTG-tulkinta potentiaalisesti vähentää synnytyksenaikaisesta happivajeesta tai siihen yhteydessä olevista ongelmista kärsivien vastasyntyneiden määrää. Tasalaatuinen ja yhtenäinen Suomen synnytyssairaaloiden henkilökunnalle suunnattu ohjeistus KTG-monitoroinnin periaatteista sekä KTG-rekisteröinnin tulkinnasta yhdenmukaistaa terminologiaa ja minimoi klinikkakohtaiset vaihtelut sikiön sykeseurannassa.

Anestesiologia ja tehohoito
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Verkkokurssilla opiskelija oppii, miten oikeudenkäyntiprosessi etenee ja mistä lääkäri voi saada apua hoitovirhetilanteessa.

Helsinki

Kustannus Oy Duodecimin Oppiporttipalvelussa julkaistu koulutuskokonaisuus sisältää hybriditapahtumana 30.9.–1.10 järjestetyn NuoriLääkäriPäivät 2022 -tapahtuman luentotallenteita 18 kappaletta. NuoriLääkäriPäivät 2022 järjestettiin Messukeskus Siivessä ja verkossa Helsingissä 30.9.–1.10. Luennoista on koottu koulutuskokonaisuus, ja jokaisen luennon lopussa on osaamisen arvioimiseksi lopputesti luentojen aiheista.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Naistentaudit ja synnytykset
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Neurokirurgia
Liikuntalääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Yleiskirurgia
Helsinki

Kurssilla käsitellään synnynnäisten sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa vastasyntyneisyyskaudesta myöhempään lapsuuteen. Kurssilla käydään läpi ultraäänitutkimuksen perusnäkymiä, kriittisen sydänvian ultraäänidiagnostiikkaa sekä muiden merkittävien sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa. Kurssi antaa hyvän perustan lasten sydämen ultraäänitutkimuksen laadukkaaseen tekemiseen sekä ultraääninäkymien tulkintaan.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Helsinki