Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Työterveyshuollon itseopiskeluverkkokurssi. Kurssilla paneudutaan työn fyysisen, psykososiaalisen kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja riskinarviointiin. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään fyysisen ja psykososiaalisen kuormittumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja löytää tapoja arvioida sekä vähentää kuormitusta ja sen vaikutuksia työkykyyn ja terveydelle. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Seminaarisarja työterveyshuollon erikoistumisopeintoihin liittyen; viisi iltapäiväseminaaria á 2 tuntia maalis - syyskuussa 2021 etäyhteyksin.

Työterveyshuolto
Turku
24.00€

Koulutus on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämä ja koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ikäihmisen hoidon osaamista sekä yhtenäistää hoitokäytäntöjä.

Geriatria
Yleislääketiede
Seinäjoki
0.00€

Työterveyshuollon ohjattu verkkokurssi. Kurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere

Alueellinen koulutus uniapnean hoitoketjusta ESSOTE:n alueella

Keuhkosairaudet ja allergologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Yleislääketiede
Mikkeli

Sulkijalihasrepeämän korjaus

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Laparoskopiataitojen perusteet

Gastroenterologinen kirurgia
Yleiskirurgia
Tampere

Etäkoulutus, aiheena raskauden aikainen kirurgia

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Tutkimustietoa, diagnostikkaa ja hoitoa koskien lasten neuropsykiatrisia sairauksia (autismikirjon häiriöt, ADHD) sekä lasteneurologiaa (varhaiset epilepsiat, päänsärky,monimuotoiset oppimishäiriöt)

Foniatria
Kliininen neurofysiologia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Perinnöllisyyslääketiede
Psykiatria
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Oulu

Miksi Repositio ja kipsaus?
Sopii päivystyksissä ja ensihoidossa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille.
Repositiot ovat merkittävä osa päivystysten immobilisaatiohoitoa.
Toimenpiteen hyvällä toteutuksella voidaan säästää kustannuksia ja välttää jopa operatiivinen hoito.
Sujuva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on edellytys onnistumiselle.
Rutiinitoimenpiteisiin liittyy aina riskejä, jopa enemmän kuin harvemmin toteutettuihin.

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Helsinki