Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä välitehtäviä ja lopputentin läpipääsyrajalla.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssin tavoitteena on perehdyttää elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja tentin.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Itseopiskeluverkkokurssi. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot epidemiologiasta ja edistää työterveyttä koskevien epidemiologisten tutkimusten tulkinnan taitoa. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja tentin.

Työterveyshuolto
Tampere

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tavoitteena on oppia mitä on epätyypillinen työ ja miten työurat ovat muuttuneet työelämän muutoksissa, sekä oppia ymmärtämään niihin liittyviä terveysriskejä. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja tentin.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Itseopiskelukurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja tentin.

Työterveyshuolto
Tampere

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa päihteistä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä, antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen. Verkkokurssi sisältää itseopiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä sekä tentin läpipääsyrajalla.

Työterveyshuolto
Tampere

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kurssin tavoite on esitellä ja opettaa oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista perusteista, joita työterveyslääkärin tulee osata. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja tentin läpipääsyrajalla.

Työterveyshuolto
Tampere

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Tämän kurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja tentin.

Työterveyshuolto
Tampere

Itseopiskeluverkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssin tavoitteena on oppia sosiaalivakuutuksen lakiperusta ja soveltamisalueet,
tunnistaa sosiaalivakuutuksen alueella toimivan asiantuntijalääkärin ja hoitavan lääkärin näkökulmien ero, tunnistaa terveysperusteiset etuudet eri potilasryhmille ja työterveyshuollon mahdollisuudet kuntoutuksen toteuttamiseen. Verkkokurssi sisältää itseopiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä sekä tentin läpipääsyrajalla.

Työterveyshuolto
Tampere

Epidemiologian verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. Kurssi tukee epidemiologian osaamista sekä käytännön työn että erikoislääkäritentin näkökulmasta.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan verkkokurssin eri osioiden tehtäviin vastaaminen, kunkin osion yhteiskeskusteluun osallistuminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Työterveyshuolto
Tampere