Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Opinnoissa tarkastellaan elämänkaaren alkuosan ravitsemuksen ja varhaisten elintapojen merkitystä ihmisen terveyteen eliniän aikana. Varhaisten tekijöiden tarkastelu ulottuu syntymättömästä lapsesta nuoruusikään. Opinnoissa opiskelevat Turun lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuvat lääkärit, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat sekä avoimen yliopiston opiskelijat.

Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku
0.00€

Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen Uniseminaareissa käsitellään unitutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen tutkimukseen ja unilääketieteellisiä kysymyksiä.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Psykiatria / runkokoulutus
Nuorisopsykiatria
Anestesiologia ja tehohoito
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastenpsykiatria
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Geriatria
Endokrinologia
Terveydenhuolto (EHL)
Turku

Käden reumakirurgia ja uudet konseptit

Käsikirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Yleiskirurgia
Kuopio

Suomen Laryngologiaseuran 10-vuotisjuhlasymposium

Foniatria
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Helsinki

Kurssilla käydään läpi etujalkaterän tavallisimpia ongelmia-anatomia ja biomekaaniset lähtökohdat huomioiden sekä eri lähestymistapoja niiden hoitamiseen. Luentojen lisäksi runsaasti muoviluilla tapahtuvaa käytännön harjoittelua leikkaustekniikoista.

Kirurgia / runkokoulutus
Ortopedia ja traumatologia
Yleiskirurgia
Vantaa

Suunnattu erikoistuville anestesialääkäreille sekä erikoislääkäreille, jotka hoitavat työssään synnyttäjiä

Anestesiologia ja tehohoito
Naistentaudit ja synnytykset
Oulu

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille järjestettävässä koulutuksessa käydään asiantuntijaluentojen, livedemojen ja käytännön harjoittelun kautta läpi harkinnanvaraisen episiotomian merkitys ja tekniikat, sulkijalihasvauriot sekä niiden korjauksessa käytetyt ompelutekniikat.

Naistentaudit ja synnytykset
Jyväskylä
0.00€

Vanhojen akuuttilääketieteen taitojen kertaaminen ja uusien päivitysten oppiminen on tärkeätä, jotta kaikki perusterveydenhuollossa hoidettavat akuutit ongelmat voidaan hoitaa turvallisesti oikeassa paikassa ja erikoissairaanhoitoa vaativat tapaukset pääsevät sujuvasti niiden vaatimaan hoitoon.

Akuuttilääketiede
Yleislääketiede
Pori

Neu­rop­sy­koa­na­lyysi läh­tee siitä olet­ta­muk­sesta, että aivot ja mieli ovat sama asia kat­sot­tuna kah­desta eri näkö­kul­masta - objek­tii­vi­sesta (aivot) ja sub­jek­tii­vi­sesta (mieli). Tästä seu­raa se, että kaikki mitä tie­dämme aivoista vai­kut­taa sii­hen, miten ymmär­rämme mie­len – ja päin­vas­toin. Tässä semi­naa­rissa nämä kaksi näkö­kul­maa sovi­te­taan yhteen ja tar­kas­tel­laan tämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen käy­tän­nön seu­rauk­sia klii­ni­seen työhön.

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Helsinki

Alueellinen koulutus

Akuuttilääketiede
Syöpätaudit
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Reumatologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Terveydenhuolto (EL)
Nefrologia
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Kliininen hammashoito / parodontologia
Neurokirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Endokrinologia
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Lastentaudit
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen mikrobiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenpsykiatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Oulu