Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Seminaari koostuu kymmenestä asiantuntijaluennosta ja puhujina toimivat muun muassa varhaisen vuorovaikutuksen
kouluttajapsykoterapeutit Elina Savonlahti ja Mirja Sarkkinen, monikuttuurisuustyöasiantuntija Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitosta sekä
”Kamppailu -synnytyksestä”-hankkeen johtaja VTT Kaisa Kuurne.

Puheenvuoroissa käsitellään kattavasti traumatisoitumisen vaikutuksia raskausaikaan
ja varhaiseen vuorovaikutukseen, rankkoja synnytyskokemuksia, traumaperäisen
stressihäiriön hoitoa, traumasensitiivistä kohtaamista sekä perheväkivallan tai
maahanmuuttajien traumaattisten kokemusten hoitamista.

Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Helsinki

Kurssin tavoitteena on antaa uusinta tietoa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä, tunnistamisesta ja hoidosta.

Akuuttilääketiede
Geriatria
Kardiologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Verisuonikirurgia
Yleislääketiede
Jyväskylä

Aiheina: kuumeileva lapsi päivystyksessä, lasten toiminnalliset vatsavaivat ja alle 1-vuotiaan kasvun poikkeavuudet.

Akuuttilääketiede
Gastroenterologia
Lastentaudit
Yleislääketiede
Joensuu
500.00€

Kyseessä on hands-on kurssi, jolle otetaan maksimissaan 20 osallistujaa. Kurssin käytyään osallistujat ymmärtävät sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja PCI:n käytännön suorittamisen perusteet ja turvalliset tekniikat.

Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Turku

Keuhkosairauksiin ja allergologiaan erikoistuville lääkäreille suunnattu yhden päivän etäkoulutus, jossa käydään läpi työhön liittyvään astmaan, keuhkoahtaumatautiin, allegiseen alveoliittiin, asbestin aiheuttamiin sairauksiin sekä silikoosiin liittyvät perusasiat. Koulutuksessä käsitellään myös näiden sairauksien diagnostisia tutkimuksia ja työkyvyn arviointia keuhkosairauksissa.

Keuhkosairaudet ja allergologia
Helsinki

Neuromuskulaariklubin kokous: Neuromuskulaaritautien diagnostiikka ja biomarkkerit.

Kliininen neurofysiologia
Lastenneurologia
Neurologia
Perinnöllisyyslääketiede
Helsinki

Ohjelma muodostuu osastoilla ja päivystyksessä tavallisimpien vastaantulevien rytmiongelmien ja niiden ratkaisumallien käsittelystä potilastapausten avulla

Kardiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on antaa käsitys kiintymys- ja hoitosuhteen merkityksestä ihmisen kohtaamisessa.

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Reumatologia
Silmätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Urologia
Patologia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Perinnöllisyyslääketiede
Ortopedia ja traumatologia
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen mikrobiologia
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Oikeuspsykiatria
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Terveydenhuolto (EHL)
Oulu

Kurssin tavoitteena on antaa uusinta tietoa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä, tunnistamisesta ja hoidosta.

Akuuttilääketiede
Geriatria
Kardiologia
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Työterveyshuolto
Verisuonikirurgia
Yleislääketiede
Oulu
720.00€

Luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavan työterveyslääkärin tulee olla perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin. Perehtyneisyys työterveyshuoltoon tarkoittaa työterveyshuollon erikoislääkärin tutkinnon tai työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen suorittamista. Säteilyn osalta tämän koulutuksen suorittaminen antaa valmiudet toimia tässä tehtävässä (170/2017 6§)

Säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat)
Työterveyshuolto
Helsinki