Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Liikennelääketieteellinen koulutuspäivä terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille liikennelääketieteestä kiinnostuneille

Akuuttilääketiede
Reumatologia
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Silmätaudit
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Nuorisopsykiatria
Neurokirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Endokrinologia
Foniatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Nefrologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Turku

KYSin erityisvastuualueelle tarjottava täydennyskoulutus

Akuuttilääketiede
Gastroenterologia
Geriatria
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Kuopio

Koulutus on kohdennettu lääkäreille, hoitajille ja muulle sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, joiden työtehtäviin koulutuksen aihealueet liittyvät. Koulutuksen sisältö painottuu aikuispotilaan ravitsemushoitoon.

Anestesiologia ja tehohoito
Gastroenterologinen kirurgia
Kirurgia / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Oulu

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää perusterveydenhuollossa toimivat lääkärit diabetologian ja endokrinologian ajankohtaisiin aiheisiin potilaan diagnostiikan, hoidon ja seurannan suhteen huomioiden yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Ajankohtaista tietoa diabeteksen hoidosta.

Endokrinologia
Lastentaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Yleislääketiede
Kuopio

Kroonisen kivun hoito, opioidien merkitys ja purku sekä kuinka lääkäri voi ehkäistä kipulääkkeiden väärinkäyttöä, kipulääkkeiden määrääminen ja väärinkäyttö poliisin näkökulmasta, kipupotilas päivystyksen asiakkaana, kipupotilaan hoito perusterveydenhuollon näkökulmasta ja keskustelua.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Fysiatria
Geriatria
Kirurgia / runkokoulutus
Neurologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Kemi

Oraalimotorinen kuntoutus / orofakiaalinen terapia puheterapeutin ja hammaslääkärin yhteistyöalueena.

Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku

Diabetekseen ja sen hoitoon liittyvien tietojen ja taitojen päivittäminen ja osaamisen parantaminen ja kehittäminen. Koulutus tapahtuu Teams-ohjelmistoa käyttäen.

Endokrinologia
Gastroenterologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Tampere

Altistelähtöisten terveystarkastuksien avulla voidaan ennakoida ja estää ammattitaudin kehittyminen, ehkäistä työperäistä sairastuvuutta ja ehkäistä oireiden ja sairauksien pahentuminen työssä. Koulutuksen tavoite on oppia lähtökohdat siitä, miten terveystarkastukset tulisi tehdä, milloin ja kenelle niitä tulisi tehdä? Koulutus esittelee uudistuneen ”sinisen kirjan” keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen tarkoituksena on helpottaa kirjan sisällön omaksumista arjen kiireiden keskellä.

Ihotaudit ja allergologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Työterveyshuolto
Helsinki

Koulutuspäivässä käsitellään ajankohtaisia asioita neonatologian ja pediatrian alueelta

Akuuttilääketiede
Lastentaudit
Yleislääketiede
Kajaani