Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen gynekologi Heidi Wariksen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta Oppiportin ja Mikkelin keskussairaalan radiologian yksikön opetuskuvaston avulla.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen KNK-lääkäri Heikki Kurvisen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Työpaikan sisäilmaosaajaksi -verkkovalmennus antaa lääkärille keinoja toimia työterveyshuollossa työpaikkojen tukena erilaisten sisäilmatilanteiden ratkaisussa. Koulutuksessa perehdytään sisäilmasto-ongelmien ratkaisumalliin, sisäilmaryhmän toimintaan, rakennusta koskeviin sisäilmaselvityksiin, sisäilmaan liitettyyn oireiluun ja terveydellisen merkityksen arviointiin sekä viestintään. Valmennuksen sisältö pohjautuu Työterveyslaitoksen sisäilma-aihepiirin ohjeisiin ja oppaisiin. Niiden keskeiset näkökulmat on koottu helposti omaksuttavaan muotoon. Kurssi sopii työpaikkojen sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä oleville toimijoille, työterveyshuollolle ja muille sisäilmaryhmien jäsenille. Kurssille voi ilmoittautua milloin vain ja verkkovalmennus on osallistujalle avoinna kahden kuukauden ajan. Valmennuksen on laatinut moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu rakennusterveysasiantuntijoita, lääkäreitä ja työyhteisöasiantuntijoita.

Työterveyshuolto
Helsinki

Koulutuskokonaisuus tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).

Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta, työkykylääkärin vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta sekä kahteen työkykytiimin meetingiin osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan yläraajojen luunmurtumien röntgenkuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn avulla. Kurssilla annetaan myös vinkkejä poikkeamien tunnistamiseen, lisätietoa tyypillisistä murtumista, vammamekanismeista ja murtumaluokituksista sekä murtuman tunnistamista hankaloittavista seikoista.

Kurssilla keskitytään radiologiseen diagnostiikkaan ja kuvien tulkintaan. Harjoittelu useiden kuvien ja potilastapausten avulla kehittää kykyä tunnistaa erilaiset yleiset ja harvinaisemmat poikkeamat luiden rakenteessa. Kuvien systemaattisen tulkinnan toistuva harjoittelu tuo tulkintaan varmuutta.

Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Akuuttilääketiede
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastentaudit
Ortopedia ja traumatologia
Radiologia
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Helsinki

Verkkokurssilla käsitellään diagnostisia tutkimuksia syöpää epäiltäessä tai syövän hoidon aikana. Koulutukseen on koottu tavallisimpia oireita, tilanteita ja tutkimuksia syöpäepäilytilanteissa. Kurssilta saat myös napakat vinkit hyvän PAD-lähetteen laatimiseen.
Kurssi koostuu tallenteista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Naistentaudit ja synnytykset
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Helsinki

Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käytyään osallistuja tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita sekä tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Lisäksi perehdytään maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteisiin ja opitaan ohjaamaan ohjata yrittäjiä heille sopivaan kuntoutukseen.

Työterveyshuolto
Kuopio

Työterveyslääkärin resurssit ja osaaminen eivät yksinään riitä yksilö- eikä työterveysyhteistyössä. Tarvitaan monialaista ja monitieteistä osaamista. Moniammatillinen toiminta vahvistaa hyvää tulosta, ja se luo uutta ymmärrystä ja osaamista osallisille

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Työelämätuntemus on yksi viime vuosien voimasanoista - lisääntyvää tietoa ja ymmärrystä kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Samoin työn merkitys, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja terveysvaikutukset muuttuvat… vai muuttuvatko? Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Työterveyshuolto
Kuopio