Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

200.00€

Geriatripäivät ovat vuosittainen koulutustapahtuma geriatreille, geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja muille iäkkäiden potilaiden hoidosta kiinnostuneille lääkäreille. Tänä vuonna tapahtuma toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Koulutusaiheina ovat koronavirusinfektio iäkkäillä, iäkkään potilaan tehohoito ja ennakoiva hoitosuunnitelma, itsemääräämisoikeus, muistisairauksien diagnostiset haasteet ja geriatrin työkuva ja erikoislääkärikoulutus.

Geriatria
Tampere

Vuotuiset kirurgian runkokoulutuspäivät kirugiaan erikoistuville. Teemana ”Hoitaja soittaa klo 01.00 – päivystykselliset ongelmatilanteet”

Kirurgia / runkokoulutus
Helsinki
50.00€

Gynekologisen endokrinologian ja lisääntymislääketieteen perusteet naistentauteihin erikoistuville.

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Luentoja ja harjoittelua

Urologia
Tampere

Luentoja ja hand on -harjoittelua

Urologia
Tampere

Moniammatillinen haavahoidon virtuaalikoulutus kaikille haavahoidon asiantuntijoille

Akuuttilääketiede
Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Sisätaudit / runkokoulutus
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Helsinki

SIsätautilääkäriyhdistyksen Vuosipäivä ja Vuosikokous

Endokrinologia
Gastroenterologia
Infektiosairaudet
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Helsinki

Silmätautien erikoislääkäreille ja silmätauteihin erikoistuville lääkäreille suunnattu koulutus

Silmätaudit
Oulu

Kurssi on suunnattu alle 2 vuotta naistentauteihin erikoistumassa olleille lääkäreille, jotka ovat vielä vasta-alkajia laparoskopiassa. Kurssi sisältää luentoja ja harjoittelua laparoskopiabokseilla ja simulaattoreilla.

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere

Tässä kuuden (6) webinaarin sarjassa on tavoitteena lisätä osaamista pelastusalan erityispiirteistä ja niihin perustuvista hyvistä käytännöistä terveyden ja toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä. Työterveystoiminnan käytäntöihin syvennytään Pelastushenkilöstön työterveysseuranta –yhteistyö ja käytännöt -oppaan (2020) kirjoittajien johdolla

Työterveyshuolto
Helsinki