Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen gynekologi Heidi Wariksen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta Oppiportin ja Mikkelin keskussairaalan radiologian yksikön opetuskuvaston avulla.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen KNK-lääkäri Heikki Kurvisen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Työpaikan sisäilmaosaajaksi -verkkovalmennus antaa lääkärille keinoja toimia työterveyshuollossa työpaikkojen tukena erilaisten sisäilmatilanteiden ratkaisussa. Koulutuksessa perehdytään sisäilmasto-ongelmien ratkaisumalliin, sisäilmaryhmän toimintaan, rakennusta koskeviin sisäilmaselvityksiin, sisäilmaan liitettyyn oireiluun ja terveydellisen merkityksen arviointiin sekä viestintään. Valmennuksen sisältö pohjautuu Työterveyslaitoksen sisäilma-aihepiirin ohjeisiin ja oppaisiin. Niiden keskeiset näkökulmat on koottu helposti omaksuttavaan muotoon. Kurssi sopii työpaikkojen sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä oleville toimijoille, työterveyshuollolle ja muille sisäilmaryhmien jäsenille. Kurssille voi ilmoittautua milloin vain ja verkkovalmennus on osallistujalle avoinna kahden kuukauden ajan. Valmennuksen on laatinut moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu rakennusterveysasiantuntijoita, lääkäreitä ja työyhteisöasiantuntijoita.

Työterveyshuolto
Helsinki

Koulutuskokonaisuus tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).

Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta, työkykylääkärin vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta sekä kahteen työkykytiimin meetingiin osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli
0.00€

Tutkimuksen ABC on Helsingin yliopiston geriatrian, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen oppialojen yhdessä toteuttama koulutuskokonaisuus, jonka avulla haluamme herättää kiinnostusta ja madaltaa kynnystä tutkimuksen tekemiseen. Jokainen moduuli on kolmen oppitunnin pituinen ja järjestetään kerran vuodessa.

Geriatria
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan yläraajojen luunmurtumien röntgenkuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn avulla. Kurssilla annetaan myös vinkkejä poikkeamien tunnistamiseen, lisätietoa tyypillisistä murtumista, vammamekanismeista ja murtumaluokituksista sekä murtuman tunnistamista hankaloittavista seikoista.

Kurssilla keskitytään radiologiseen diagnostiikkaan ja kuvien tulkintaan. Harjoittelu useiden kuvien ja potilastapausten avulla kehittää kykyä tunnistaa erilaiset yleiset ja harvinaisemmat poikkeamat luiden rakenteessa. Kuvien systemaattisen tulkinnan toistuva harjoittelu tuo tulkintaan varmuutta.

Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Akuuttilääketiede
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastentaudit
Ortopedia ja traumatologia
Radiologia
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Helsinki

Stöd för arbetsförmåga - utbildningen är en del av att stärka kompetensen hos Österbottens välfärdsområdets yrkesverksamma för att främja arbets- och funktionsförmågan på social- och hälsovårdcentralerna. Utbildningsmaterialet har tagits fram av arbetshälsoinstitutet i samarbete med arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.
Työkyvyn tuki -koulutus on osa Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaisten osaamisen vahvistamista työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi sote-keskuksissa. Koulutusmateriaali on tuotettu työterveyslaitoksella yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Fysiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Vaasa

Verkkokurssilla käsitellään diagnostisia tutkimuksia syöpää epäiltäessä. Kurssi koostuu tallenteista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Naistentaudit ja synnytykset
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Helsinki

Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käytyään osallistuja tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita sekä tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Lisäksi perehdytään maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteisiin ja opitaan ohjaamaan ohjata yrittäjiä heille sopivaan kuntoutukseen.

Työterveyshuolto
Kuopio