Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Bric & Brac

Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Turku

Etäkoulutus, aiheena raskauden aikainen kirurgia

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Tutkimustietoa, diagnostikkaa ja hoitoa koskien lasten neuropsykiatrisia sairauksia (autismikirjon häiriöt, ADHD) sekä lasteneurologiaa (varhaiset epilepsiat, päänsärky,monimuotoiset oppimishäiriöt)

Foniatria
Kliininen neurofysiologia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Perinnöllisyyslääketiede
Psykiatria
Terveydenhuolto (EL)
Yleislääketiede
Oulu

Miksi Repositio ja kipsaus?
Sopii päivystyksissä ja ensihoidossa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille.
Repositiot ovat merkittävä osa päivystysten immobilisaatiohoitoa.
Toimenpiteen hyvällä toteutuksella voidaan säästää kustannuksia ja välttää jopa operatiivinen hoito.
Sujuva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on edellytys onnistumiselle.
Rutiinitoimenpiteisiin liittyy aina riskejä, jopa enemmän kuin harvemmin toteutettuihin.

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Helsinki

Kurssilla syvennetään taitoja urologisessa laparoskopiassa

Urologia
Tampere
0.00€

The impact of sleep disorders on risk of comorbidities, work ability and well-being has been recognized during this century. Sleep-related disorders challenge health care systems both in primary and tertiary health care. However, structured and comprehensive education of sleep medicine in Finland is lacking.
The 2-year Sleep School organized jointly by the Universities of Helsinki and Turku, in co-operation with Nordic experts, will provide overview and practical tools for phycisians, nurses, psychologists and researchers in the field of sleep medicine and sleep research. CME credits will be applied from the Universities of Helsinki and Turku.

The course combines high quality expertises in sleep research (Sleepwell research program at Helsinki University Medical Faculty) and clinical sleep medicine (Sleep and Breathing Centre at the Turku University Hospital). The teachers are internationally recognized experts on their respective fields, and most of them have collaborated in previous research and educational projects. Most teachers have extensive experience in teaching, university pedagogic and planning of sleep education. The curriculum has been created and evaluated in reference with the recommendations of the EACCME.

Aims of the course: The course “Sleep medicine” will provide the participants overview on sleep medicine and practical tools for professionals and students in the field. After the course the participants will be familiar with humans’ sleep structure and sleep need, their development in the course of life span, differences in sleep between sexes, circadian and homeostatic regulation of sleep, prevalence and symptoms of sleep disorders and sleep-related medical conditions as well as main components of their diagnostics and treatments.

Target audience: Medical doctors, nurses, psychologists and other health care professionals working in fields where patients have sleep problems, as well as students and researchers of these fields.

Endokrinologia
Psykiatria
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Psykiatria / runkokoulutus
Oikeuspsykiatria
Fysiatria
Nuorisopsykiatria
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Liikuntalääketiede
Lastentaudit
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

Kurssilla perehdytään ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustyön tekemiseen, hoidon jatkuvuuden merkitykseen lääkärin jaksamisen kannalta, epävarmuuden sietoon, työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Aiheita käsitellään seminaareissa ennakkomateriaalien pohjalta.

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää inhimillisyyden ja potilaan kohtaamisen merkityksen lääkärin työssä.
- tuntee keinoja lääkärin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseksi
- on saanut valmiuksia sietää epävarmuutta lääkärin työssä.

Opintojakso kuuluu yleislääketieteen valinnaisopintoihin (perustutkinto-opiskelijat). Opintojakso tarjotaan myös YEK-vaiheen lääkäreille ja yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Opintojakso järjestetään etänä.

Yleislääketiede
Turku

Perustaitoja urologisesta laparoskopiasta

Urologia
Tampere

Kuinka laadin hyvän lääkärinlausunnon? Erilaisissa lausunnoissa huomioonotettavia asioita.

Yleislääketiede
Turku

Suomen manuaalisen lääketieteen yhdistyksen peruskurssi on suunnattu lääkäreille ja kurssin aikana harjoitellaan vastaanotto-olosuhteisiin soveltuvaa manuaalisen tutkimuksen runkoa, yhdistetään siihen hoitotekniikoita sekä pohditaan kliinisten löydösten merkitystä suunniteltaessa kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia. Koulutus antaa valmiudet manuaalisten tutkimus- ja hoitotekniikoiden opiskelulle. Harjoittelu toteutetaan ohjattuna parityöskentelynä

Fysiatria
Geriatria
Liikuntalääketiede
Reumatologia
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki