Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssillaopitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaankäytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta.Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavanpotilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella määrätietoisestikuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjankeskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssilla opitaantunnistamaan yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätöstentueksi tilanteissa, joissa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla.

Helsinki
0.00€

Tämä kurssi on toinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Tällä kurssillaharjoitellaan keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampienpotilastapausten avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella lisääkeuhkokuvien systemaattista tulkintaa uusien tapausten avulla ja siten syventääosaamista myös harvinaisempien keuhkokuvalöydösten parissa.
Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisestipäivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa,jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinenkeuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaanterveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Helsinki
0.00€

Kardiotokografia eli KTG on yleisin sikiön tarkkailuun synnytyksen aikana käytettävä menetelmä. Suomessa KTG-rekisteröinnillä valvotaan lähes kaikki sairaalassa tapahtuvat synnytykset. KTG-tulkinnan avulla pyritään sekä vähentämään happivajeesta johtuvia vaurioita että välttämään turhaa puuttumista synnytyksen kulkuun.

Verkkokurssilla tutustumme synnytyksenaikaisen kardiotokografian (KTG) eli sikiön sydämen sykkeen ja äidin kohdun supistusten elektronisen monitoroinnin tulkintaan sekä sikiön fysiologiaan. Käymme läpi erilaisia KTG-muutoksia ja niihin vaikuttavia tilanteita ja taustoja. Kurssin jälkeen osaat tulkita KTG-muutoksia sikiön fysiologisten reaktioiden pohjalta ja huomioida tulkinnassa myös kliinisen kokonaiskuvan.

KTG-rekisteröinnin keskeisenä pyrkimyksenä on tunnistaa varhain ne sikiöt, jotka ovat vaarassa altistua happivajeen vaikutuksille synnytyksen aikana. Sykekäyrän piirteet ja sikiössä tapahtuvat fysiologiset muutokset huomioiva KTG-tulkinta potentiaalisesti vähentää synnytyksenaikaisesta happivajeesta tai siihen yhteydessä olevista ongelmista kärsivien vastasyntyneiden määrää. Tasalaatuinen ja yhtenäinen Suomen synnytyssairaaloiden henkilökunnalle suunnattu ohjeistus KTG-monitoroinnin periaatteista sekä KTG-rekisteröinnin tulkinnasta yhdenmukaistaa terminologiaa ja minimoi klinikkakohtaiset vaihtelut sikiön sykeseurannassa.

Anestesiologia ja tehohoito
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Verkkokurssilla opiskelija oppii, miten oikeudenkäyntiprosessi etenee ja mistä lääkäri voi saada apua hoitovirhetilanteessa.

Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki

Kurssilla käsitellään synnynnäisten sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa vastasyntyneisyyskaudesta myöhempään lapsuuteen. Kurssilla käydään läpi ultraäänitutkimuksen perusnäkymiä, kriittisen sydänvian ultraäänidiagnostiikkaa sekä muiden merkittävien sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa. Kurssi antaa hyvän perustan lasten sydämen ultraäänitutkimuksen laadukkaaseen tekemiseen sekä ultraääninäkymien tulkintaan.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Helsinki
248.00€

Etäluentosarja, jonka käsittelee trooppisten tautien diagnostiikka ja hoitoa, maahanmuuttajien infektioita ja matkalääketiedettä.

Akuuttilääketiede
Nefrologia
Yleiskirurgia
Urologia
Syöpätaudit
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Radiologia
Plastiikkakirurgia
Perinnöllisyyslääketiede
Patologia
Ortopedia ja traumatologia
Neurologia
Neurokirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Endokrinologia
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kirurgia / runkokoulutus
Lastentaudit
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Yleislääketiede
Helsinki
0.00€

The 2-year Sleep School organized jointly by the Universities of Helsinki and Turku, in co-operation with Nordic experts, will provide overview and practical tools for phycisians, nurses, psychologists and researchers in the field of sleep medicine and sleep research.

The course combines high quality expertises in sleep research (Sleepwell research program at Helsinki University Medical Faculty) and clinical sleep medicine (Sleep and Breathing Centre at the Turku University Hospital). The teachers are internationally recognized experts on their respective fields, and experienced educatiors.The curriculum has been created and evaluated in reference with the recommendations of the EACCME.

Anestesiologia ja tehohoito
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Reumatologia
Endokrinologia
Psykiatria / runkokoulutus
Psykiatria
Nuorisopsykiatria
Neurologia
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Geriatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

Neljä eriaiheista webinaaria silmätaudeista. Puhujina kunkin aiheen osaaja.

Silmätaudit
Turku

Luentosarjan tavoite on tarjota perusteet näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteista, kliinisen epidemiologian käsitteistä sekä laajentaa osaamista tieteellisten tutkimuksen kriittisestä arvioinnista.

Akuuttilääketiede
Työterveyshuolto
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Radiologia
Reumatologia
Silmätaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Urologia
Ortopedia ja traumatologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suun mikrobiologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suupatologia
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Patologia
Oikeuspsykiatria
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen hematologia
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Oikeuslääketiede
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Terveydenhuolto (EHL)
Tampere

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen gynekologi Heidi Wariksen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli