Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssillaopitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaankäytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta.Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavanpotilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella määrätietoisestikuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjankeskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssilla opitaantunnistamaan yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätöstentueksi tilanteissa, joissa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla.

Helsinki
0.00€

Tämä kurssi on toinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Tällä kurssillaharjoitellaan keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampienpotilastapausten avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella lisääkeuhkokuvien systemaattista tulkintaa uusien tapausten avulla ja siten syventääosaamista myös harvinaisempien keuhkokuvalöydösten parissa.
Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisestipäivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa,jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinenkeuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaanterveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Helsinki
0.00€

Kardiotokografia eli KTG on yleisin sikiön tarkkailuun synnytyksen aikana käytettävä menetelmä. Suomessa KTG-rekisteröinnillä valvotaan lähes kaikki sairaalassa tapahtuvat synnytykset. KTG-tulkinnan avulla pyritään sekä vähentämään happivajeesta johtuvia vaurioita että välttämään turhaa puuttumista synnytyksen kulkuun.

Verkkokurssilla tutustumme synnytyksenaikaisen kardiotokografian (KTG) eli sikiön sydämen sykkeen ja äidin kohdun supistusten elektronisen monitoroinnin tulkintaan sekä sikiön fysiologiaan. Käymme läpi erilaisia KTG-muutoksia ja niihin vaikuttavia tilanteita ja taustoja. Kurssin jälkeen osaat tulkita KTG-muutoksia sikiön fysiologisten reaktioiden pohjalta ja huomioida tulkinnassa myös kliinisen kokonaiskuvan.

KTG-rekisteröinnin keskeisenä pyrkimyksenä on tunnistaa varhain ne sikiöt, jotka ovat vaarassa altistua happivajeen vaikutuksille synnytyksen aikana. Sykekäyrän piirteet ja sikiössä tapahtuvat fysiologiset muutokset huomioiva KTG-tulkinta potentiaalisesti vähentää synnytyksenaikaisesta happivajeesta tai siihen yhteydessä olevista ongelmista kärsivien vastasyntyneiden määrää. Tasalaatuinen ja yhtenäinen Suomen synnytyssairaaloiden henkilökunnalle suunnattu ohjeistus KTG-monitoroinnin periaatteista sekä KTG-rekisteröinnin tulkinnasta yhdenmukaistaa terminologiaa ja minimoi klinikkakohtaiset vaihtelut sikiön sykeseurannassa.

Anestesiologia ja tehohoito
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Verkkokurssilla opiskelija oppii, miten oikeudenkäyntiprosessi etenee ja mistä lääkäri voi saada apua hoitovirhetilanteessa.

Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki

Kurssilla käsitellään synnynnäisten sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa vastasyntyneisyyskaudesta myöhempään lapsuuteen. Kurssilla käydään läpi ultraäänitutkimuksen perusnäkymiä, kriittisen sydänvian ultraäänidiagnostiikkaa sekä muiden merkittävien sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa. Kurssi antaa hyvän perustan lasten sydämen ultraäänitutkimuksen laadukkaaseen tekemiseen sekä ultraääninäkymien tulkintaan.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Helsinki

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen gynekologi Heidi Wariksen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta Oppiportin ja Mikkelin keskussairaalan radiologian yksikön opetuskuvaston avulla.

Yleislääketiede
Mikkeli

Koulutuspäivä tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).
Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen KNK-lääkäri Heikki Kurvisen vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli

Työpaikan sisäilmaosaajaksi -verkkovalmennus antaa lääkärille keinoja toimia työterveyshuollossa työpaikkojen tukena erilaisten sisäilmatilanteiden ratkaisussa. Koulutuksessa perehdytään sisäilmasto-ongelmien ratkaisumalliin, sisäilmaryhmän toimintaan, rakennusta koskeviin sisäilmaselvityksiin, sisäilmaan liitettyyn oireiluun ja terveydellisen merkityksen arviointiin sekä viestintään. Valmennuksen sisältö pohjautuu Työterveyslaitoksen sisäilma-aihepiirin ohjeisiin ja oppaisiin. Niiden keskeiset näkökulmat on koottu helposti omaksuttavaan muotoon. Kurssi sopii työpaikkojen sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä oleville toimijoille, työterveyshuollolle ja muille sisäilmaryhmien jäsenille. Kurssille voi ilmoittautua milloin vain ja verkkovalmennus on osallistujalle avoinna kahden kuukauden ajan. Valmennuksen on laatinut moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu rakennusterveysasiantuntijoita, lääkäreitä ja työyhteisöasiantuntijoita.

Työterveyshuolto
Helsinki

Koulutuskokonaisuus tarjotaan yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille, jotka ovat työsuhteessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen (Eloisa).

Koulutuspäivän rakenne koostuu itseopiskelusta, työkykylääkärin vastaanoton seuraamisesta ja siihen osallistumisesta sekä kahteen työkykytiimin meetingiin osallistumisesta.

Yleislääketiede
Mikkeli