Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Vaikutamme aina, kun olemme yhteydessä toisiin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vaikuttamista toisiin yhteisten asioiden hoitamiseksi. Niin kansalaisen kuin ammattilaisenkin vaikuttaminen voi olla esimerkiksi suoraa ja usein nopeaakin vaikuttamista toiseen henkilöön tai yhteisöön, tai se voi perustua tätä hitaampaan joukkovoimaan: liikkeen, organisaation, yhdistyksen osana/nimissä tapahtuvaa vaikuttamista kannanottojen, lausuntojen ja edustuksellisen toimielintyöskentelemisen muodossa. Lisäksi vaikutamme yhteiskuntaan hoitamalla hyvin perustyömme: tekemättömän työn kustannukset ja indikaattorit pienenevät, työelämä paranee... - tämä vaikutuskanava on usein vähän näkymätön ja hidas, mutta sitäkin on hyvä ja syytä arvostaa. Jokainen voi joka tapauksessa löytää itselleen parhaiten sopivan kanavan ja tavan vaikuttaa!

Työterveyshuolto
Kuopio

Ammatillinen identiteetti voidaan määritellä ihmisen käsitykseksi itsestä ammatillisena toimijana. Se kuvaa ihmisen suhdetta työhön ja ammatillisuuteen: mihin kuulun ja samaistun työssäni, mitä pidän tärkeänä, mihin sitoudun ja millainen ammattilainen olen. Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat työtä koskevat arvot ja eettisyys, tavoitteet ja käsitys siitä, millaiseksi haluaa ammatissaan ja työssään tulla.

Työterveyshuolto
Kuopio

Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mitä eroa on työturvallisuudella, työsuojelulla ja työhyvinvoinnilla? Kumpi on kattotermi: työturvallisuus vai työterveys? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mistä koostuu lääkärin oma työturvallisuus, mitä oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? Mihin työturvallisuuspuutteet pahimmillaan voivat johtaa? - Näitä teemoja käsitellään tällä kurssilla.

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Kurssin tavoitteena on auttaa työterveyslääkäriä ymmärtämään ja toimimaan oikein tämän erityisen sairausryhmän potilaita kohdatessaan ja työkykyä tukiessaan. Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammattitautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.

Työterveyshuolto
Kuopio

Kustannus Oy Duodecimin Oppiporttipalvelussa julkaistu koulutuskokonaisuus sisältää hybriditapahtumana 6.–7.10.2023 järjestetyn NuoriLääkäriPäivät 2023 -tapahtuman luentotallenteita 19 kappaletta. Luennoista on koottu Oppiporttiin koulutuskokonaisuus, ja jokaisen yksittäisen luennon lopussa on osaamisen arvioimiseksi lopputesti luentojen aiheista.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria / runkokoulutus
Liikuntalääketiede
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Yleiskirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Lastenpsykiatria
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Yleislääketiede
Helsinki
0.00€

Kurssin tavoitteena on perehdyttää työterveyshuollon ammattilaiset kaivosalan työolosuhteisiin. Tavoitteena on ymmärtää yleisimmät altisteet ja erityinen tapaturmanvaara, arvioida altisteiden edellyttämä terveystarkastustarve, tunnistaa yleisimpiä ammattitauteja, osata ja antaa tarkastettaville tietoa ja neuvontaa terveystarkastuksissa, arvioida terveydentilan soveltu-vuuden työtehtäviin ja tukea kaivosalalla työskentelevien työkykyä.

Työterveyshuolto
Oulu

The topic of this course revolves around evidence-informed decision making (EiD) in OSH from a global and a national perspective.

Työterveyshuolto
Kuopio

Vuoden 2024 aikana keskiviikkoiltaisin toteutettava luentosarja tutustuttaa psykoanalyyttisen ajattelun eri puoliin teoreettisten ja kliinisten esitysten avulla.

Oulu

Kurssilla opit potilaskuvien avulla tunnistamaan yleisimmät hyvän- ja pahanlaatuiset ihokasvaimet. Saat tietoa siitä, miten kannattaa toimia, kun potilas tulee näyttämään yksittäisiä ihomuutoksia. Kurssin jälkeen ymmärrät ihokasvainten tunnistamisen sekä jatkotutkimusten (ihobiopsian) tärkeyden.

Kurssilla on ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksi kehitetty kuvalinko-harjoitus, joka koostuu yleisimpien hyvän- ja pahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossa harjoitellaan ihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisen metodeilla. Havainto-oppimisen metodit perustuvat intuitiivisten tunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena on arvioida runsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti ja saada välitöntä palautetta.
Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Syöpätaudit
Työterveyshuolto
Helsinki

Kurssilla opit potilaskuvien avulla tunnistamaan yleisimmät hyvän-ja pahanlaatuiset ihokasvaimet. Saat tietoa siitä, miten kannattaatoimia, kun potilas tulee näyttämään yksittäisiä ihomuutoksia.Kurssin jälkeen ymmärrät ihokasvainten tunnistamisen sekäjatkotutkimusten (ihobiopsian) tärkeyden.
Kurssilla on ihokasvainten tunnistamisen tukemiseksi kehitettykuvalinko-harjoitus, joka koostuu yleisimpien hyvän- japahanlaatuisten ihokasvainten kuvista. Kuvalingossa harjoitellaanihokasvainten tunnistamista havainto-oppimisen metodeilla.Havainto-oppimisen metodit perustuvat intuitiivistentunnistamiskykyjen kehittämiseen. Periaatteena on arvioidarunsaasti kuvia, tehdä arviointipäätös nopeasti ja saada välitöntäpalautetta.
Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Helsinki