Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

370.00€

Perehdymme työterveyshuollon tehtäviin sisäilmasto-ongelmaa ratkaistaessa sekä terveydenhuollon keinoihin tukea työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liitettyä oireilua. Syvennymme oireilevien tilanteen selvittämiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä kuulemme tutkimustietoa ja kokemuksia menetelmistä, miten voidaan auttaa laaja-alaisesti oireilevia. Keskitymme koulutuksessa työterveyshuollon kannalta keskeisiin kysymyksiin, mm. miten voidaan tukea työyhteisön toimivuutta sisäilmaan liittyvässä ongelmatilanteessa ja hyödyntää työterveyshuollon moniammatillista osaamista ratkaisuprosessissa.

Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Antaa teoriapohjan ja kädentaidot hoitaa yleisimmän kasvovammat ja liitännäisvammat. Kurssi on pienryhmäkurssi ja se on tarkoitettu käytännön koulutustilaisuudeksi korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä suu- ja leukakirurgiaan erikoistumassa oleville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet sepelvaltimoiden TT-kuvauksen suorittamiseen ja löydösten tulkintaan. Koulutus sisältää luento-osuuden lisäksi hands on -pienryhmäopetusta ja kurssille otetaan maksimissaan 24 osallistujaa.

Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Radiologia
Kuopio
50.00€

Lastenlääkäripäivät 2020 järjestetään etäkokouksena

Lastentaudit
Yleislääketiede
Oulu

Koulutuksesssa osallistujat perehtyvät äitiys- ja ehkäisyneuvolatyön ajankohtaisiin sisältöihin sekä ohjaus- ja hoitokäytäntöihin. Koulutuspäivässä jaetaan myös keskusteluissa kokemuksia ja parhaita neuvolatyön käytäntöjä kollegoiden kesken.

Naistentaudit ja synnytykset
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Suomen Gynekologiyhdistyksen syyskoulutuspäivät 2020 järjestetään virtuaalisena yhdessä digiammattilaisten kanssa. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä luennoitsijoille luentojen aikana. Osallistuja voi katsoa luennot myös jälkikäteen. Päivien pääaiheena raskaudenkeskeytykset, UÄ-diagnostiikkaa ja seksuaalisuutta.

Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Koulutustapahtumassa käsitellään kolmen syöpälääkeryhmän vaikutusmekanismia sekä vaikuttavaa viestintää tiimissä, psykososiaalista tukemista ja työssä jaksamista

Syöpätaudit
Tampere

VALTAKUNNALLINEN PSYKIATRIAAN ERIKOISTUVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 13.11.2020 - VIRTUAALITAPAHTUMA

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Vantaa

Täydennyskoulutus foniatrian erikoislääkäreille, erikoistuville ja muille aiheesta kiinnostuneille

Foniatria
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Helsinki

luentowebinaari

Patologia
Tampere