Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Työterveyslääkärin resurssit ja osaaminen eivät yksinään riitä yksilö- eikä työterveysyhteistyössä. Tarvitaan monialaista ja monitieteistä osaamista. Moniammatillinen toiminta vahvistaa hyvää tulosta, ja se luo uutta ymmärrystä ja osaamista osallisille

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Työelämätuntemus on yksi viime vuosien voimasanoista - lisääntyvää tietoa ja ymmärrystä kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Samoin työn merkitys, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja terveysvaikutukset muuttuvat… vai muuttuvatko? Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Työterveyshuolto
Kuopio

Vaikutamme aina, kun olemme yhteydessä toisiin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vaikuttamista toisiin yhteisten asioiden hoitamiseksi. Niin kansalaisen kuin ammattilaisenkin vaikuttaminen voi olla esimerkiksi suoraa ja usein nopeaakin vaikuttamista toiseen henkilöön tai yhteisöön, tai se voi perustua tätä hitaampaan joukkovoimaan: liikkeen, organisaation, yhdistyksen osana/nimissä tapahtuvaa vaikuttamista kannanottojen, lausuntojen ja edustuksellisen toimielintyöskentelemisen muodossa. Lisäksi vaikutamme yhteiskuntaan hoitamalla hyvin perustyömme: tekemättömän työn kustannukset ja indikaattorit pienenevät, työelämä paranee... - tämä vaikutuskanava on usein vähän näkymätön ja hidas, mutta sitäkin on hyvä ja syytä arvostaa. Jokainen voi joka tapauksessa löytää itselleen parhaiten sopivan kanavan ja tavan vaikuttaa!

Työterveyshuolto
Kuopio

Ammatillinen identiteetti voidaan määritellä ihmisen käsitykseksi itsestä ammatillisena toimijana. Se kuvaa ihmisen suhdetta työhön ja ammatillisuuteen: mihin kuulun ja samaistun työssäni, mitä pidän tärkeänä, mihin sitoudun ja millainen ammattilainen olen. Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat työtä koskevat arvot ja eettisyys, tavoitteet ja käsitys siitä, millaiseksi haluaa ammatissaan ja työssään tulla.

Työterveyshuolto
Kuopio

Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mitä eroa on työturvallisuudella, työsuojelulla ja työhyvinvoinnilla? Kumpi on kattotermi: työturvallisuus vai työterveys? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mistä koostuu lääkärin oma työturvallisuus, mitä oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? Mihin työturvallisuuspuutteet pahimmillaan voivat johtaa? - Näitä teemoja käsitellään tällä kurssilla.

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Kurssin tavoitteena on auttaa työterveyslääkäriä ymmärtämään ja toimimaan oikein tämän erityisen sairausryhmän potilaita kohdatessaan ja työkykyä tukiessaan. Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammattitautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.

Työterveyshuolto
Kuopio

Kustannus Oy Duodecimin Oppiporttipalvelussa julkaistu koulutuskokonaisuus sisältää hybriditapahtumana 6.–7.10.2023 järjestetyn NuoriLääkäriPäivät 2023 -tapahtuman luentotallenteita 19 kappaletta. Luennoista on koottu Oppiporttiin koulutuskokonaisuus, ja jokaisen yksittäisen luennon lopussa on osaamisen arvioimiseksi lopputesti luentojen aiheista.

Akuuttilääketiede
Psykiatria
Nefrologia
Neurokirurgia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria / runkokoulutus
Liikuntalääketiede
Reumatologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Yleiskirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Lastentaudit
Anestesiologia ja tehohoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Kirurgia / runkokoulutus
Lastenpsykiatria
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Yleislääketiede
Helsinki
0.00€

Kurssin tavoitteena on perehdyttää työterveyshuollon ammattilaiset kaivosalan työolosuhteisiin. Tavoitteena on ymmärtää yleisimmät altisteet ja erityinen tapaturmanvaara, arvioida altisteiden edellyttämä terveystarkastustarve, tunnistaa yleisimpiä ammattitauteja, osata ja antaa tarkastettaville tietoa ja neuvontaa terveystarkastuksissa, arvioida terveydentilan soveltu-vuuden työtehtäviin ja tukea kaivosalalla työskentelevien työkykyä.

Työterveyshuolto
Oulu

The topic of this course revolves around evidence-informed decision making (EiD) in OSH from a global and a national perspective.

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

The 2½-year Sleep Medicine Course is organized jointly by the Universities of Helsinki (Sleepwell research program at Helsinki University Medical Faculty) and Turku (Sleep and Breathing Centre at the Turku University Hospital), in collaboration with all Nordic Sleep Research Societies. CME credits will be applied from the University of Turku but are valid in other Finnish Universities, and according to local regulations also in other countries. The course will provide overview and practical tools for physicians, nurses, psychologists working in fields where patients have sleep problems, as well as students and researchers of sleep medicine and sleep research. The course combines high quality expertises in sleep research and clinical sleep medicine. The curriculum has been created and evaluated in reference with the recommendations of the EACCME.

Anestesiologia ja tehohoito
Endokrinologia
Geriatria
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastenneurologia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia
Kliininen hammashoito / parodontologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Turku