Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Kardiotokografia eli KTG on yleisin sikiön tarkkailuun synnytyksen aikana käytettävä menetelmä. Suomessa KTG-rekisteröinnillä valvotaan lähes kaikki sairaalassa tapahtuvat synnytykset. KTG-tulkinnan avulla pyritään sekä vähentämään happivajeesta johtuvia vaurioita että välttämään turhaa puuttumista synnytyksen kulkuun.

Verkkokurssilla tutustumme synnytyksenaikaisen kardiotokografian (KTG) eli sikiön sydämen sykkeen ja äidin kohdun supistusten elektronisen monitoroinnin tulkintaan sekä sikiön fysiologiaan. Käymme läpi erilaisia KTG-muutoksia ja niihin vaikuttavia tilanteita ja taustoja. Kurssin jälkeen osaat tulkita KTG-muutoksia sikiön fysiologisten reaktioiden pohjalta ja huomioida tulkinnassa myös kliinisen kokonaiskuvan.

KTG-rekisteröinnin keskeisenä pyrkimyksenä on tunnistaa varhain ne sikiöt, jotka ovat vaarassa altistua happivajeen vaikutuksille synnytyksen aikana. Sykekäyrän piirteet ja sikiössä tapahtuvat fysiologiset muutokset huomioiva KTG-tulkinta potentiaalisesti vähentää synnytyksenaikaisesta happivajeesta tai siihen yhteydessä olevista ongelmista kärsivien vastasyntyneiden määrää. Tasalaatuinen ja yhtenäinen Suomen synnytyssairaaloiden henkilökunnalle suunnattu ohjeistus KTG-monitoroinnin periaatteista sekä KTG-rekisteröinnin tulkinnasta yhdenmukaistaa terminologiaa ja minimoi klinikkakohtaiset vaihtelut sikiön sykeseurannassa.

Anestesiologia ja tehohoito
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena (etä)työpajana. Työpajoissa käsitellään työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustellaan erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Työpajoihin liittyy ennakkomateriaaleja, joihin tulee tutustua ennen koulutuspäiviä ohjeiden mukaisesti.

Työterveyshuolto
Helsinki

Verkkokurssilla opiskelija oppii, miten oikeudenkäyntiprosessi etenee ja mistä lääkäri voi saada apua hoitovirhetilanteessa.

Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki

Lääkärikouluttajien kesäkoulu 2022 käsittelee lääkärikouluttajan arvoja ja arvoristiriitoja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Mitä opetetaan arvoista ja niiden käsittelystä lääkärin työssä?
Mitkä ovat kouluttajan omat arvot ja kuinka ne näkyvät työssä?
Miten muutos vaikuttaa arvoihin lääkärikouluttajan työssä?
Miten arvot ja muuttuva maailma vaikuttavat oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen?

Terveydenhuolto (EL)
Terveydenhuolto (EHL)
Rantasalmi

Koulutuksessa käydään läpi kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä keskeisten mielenterveyden häiriöiden hoitamisessa. Koulutus koostuu 10 teoriaopetuspäivästä, potilastyöskentelystä ja pienryhmissä tapahtuvasta työnohjauksesta.

Nuorisopsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Jyväskylä

Finnish Diabetes Research Society’s Summer Meeting, August 19th– 20th, 2022

Endokrinologia
Kardiologia
Lastenneurologia
Lastentaudit
Liikuntalääketiede
Neurologia
Perinnöllisyyslääketiede
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Espoo
260.00€

Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistyksen 50-vuotisjuhlakokous 22.-23.8. 2022 Finlandiatalo/Pikku-Finlandia

Ihotaudit ja allergologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Yleislääketiede
Helsinki

International, scientific hybrid (on-line and live participation possibility ) congress focusing on neurodegenerative disorders, especially memory disorders. The presentations will be held in English.
The event is targeted for the clinicians, nurses, psychologists, scientists, students or other professionals who focus in their work on memory disorders. This educational event was also planned to fulfill the aims of theoretical studies for PhD program, specialization for clinicians and, for specialists that aim to apply special competence in memory disorders.
The presentations are given by the experts working in this field. The topics are focused on new insights of genetics, pathophysiology, preventive strategies, diagnostic methods and therapeutic interventions of neurodegenerative disorders. Also a model of multidisciplinary memory polyclinc work to detect memory disorders at their early stages is presented.

Kansainvälinen tieteellinen koulutus, joka syventää osaamista laaja-alaisesti muistisairauksista: preventiosta, patofysiologiasta ja muistisairauksien taustasyistä, diagnostiikasta , hoidosta ja hoitopoluista sekä monialaisesta ammatillisesta yhteistyöstä muistipoliklinikoilla. Koulutuksessa pureudutaan erityisesti uusiin mahdollisuuksiin tunnistaa muistisairaus varhemmin ja uusiin tutkimuslöydöksiin.
Koulutus soveltuu erityisesti lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen osaksi, muistisairaiden parissa työskenteleville hoitajille, lääkäreille ja psykologeille tai muille ammattilaisille täydennyskoulutukseksi, luetaan hyväksi muistisairauksien erityispätevyys koulutukseen (lääkärit), alan väitöskirjatutkijoiden teoreettiseksi koulutukseksi (biolääketiede, lääketiede, hoitotieteet, psykologia ja muut tutkijat, jotka tekevät väitöskirjatyötä muistisairauksista).
Koulutusmuotoina ovat korkeatasoiset tieteelliset luennot ja paneelikeskustelut. Osallistujille on mahdollistetaan aktiivinen osallistuminen keskusteluun asiantuntijoiden kanssa (paikanpäällä oleville on varattu aikaa kysymyksiin, heille ja on-line osallistujille myös chat mahdollisuus)
Tilaisuus järjestetään ns. hybridimuotoisena (mahdollisuus osallistua paikanpäällä ja on-line)

Geriatria
Neurokirurgia
Neurologia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Kuopio
390.00€

Vaikuttamistaidot ovat olennainen osa jokaisen lääkärin työtä, olipa sitten kyseessä potilaan kohtaaminen, asiantuntijan puheenvuoro, osastopalaverin pitäminen tai muu tavoitteellinen vuorovaikutustilanne. Oman asiantuntijuuden lisäksi tulee osata esittää asiansa ymmärrettävästi ja perustella taitavasti. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille eväitä kehittää omia vaikuttamistaitoja sekä löytää luonteva, persoonallinen ja vakuuttava tapa esiintyä.

Terveydenhuolto (EL)
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Helsinki
0.00€

Päivitettyä tietoa sarveiskalvon tulehduksista ja silmän etuosan sairauksista

Silmätaudit
Helsinki