Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Työterveyshuollon ohjattu verkkokurssi. Kurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere
0.00€

Etätyö voi helpottaa elämän hallintaa, mutta toisaalta voi hämärtää työajan ja yksityiselämän rajaa. Tästä voi aiheutua haitallista kuormittumista, toisaalta etätyömahdollisuus yhdistää parhaimmillaan sopivan määrän työrauhaa ja läsnäoloa työyhteisössä. Kurssin tavoitteena on perehdyttää etätyöhön, etätyösopimuksiin, etätyöhön liittyviin säädöksiin, kuormitustekijöihin, työpaikkaselvityksiin ja terveystarkastuksiin.

Työterveyshuolto
Tampere

Erikoistuvan vaiheen lääkäreille suunnattu kahden webinaarin koulutussarja keuhkosairauksista

Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Espoo
0.00€

The impact of sleep disorders on risk of comorbidities, work ability and well-being has been recognized during this century. Sleep-related disorders challenge health care systems both in primary and tertiary health care. However, structured and comprehensive education of sleep medicine in Finland is lacking.
The 2-year Sleep School organized jointly by the Universities of Helsinki and Turku, in co-operation with Nordic experts, will provide overview and practical tools for phycisians, nurses, psychologists and researchers in the field of sleep medicine and sleep research. CME credits will be applied from the Universities of Helsinki and Turku.

The course combines high quality expertises in sleep research (Sleepwell research program at Helsinki University Medical Faculty) and clinical sleep medicine (Sleep and Breathing Centre at the Turku University Hospital). The teachers are internationally recognized experts on their respective fields, and most of them have collaborated in previous research and educational projects. Most teachers have extensive experience in teaching, university pedagogic and planning of sleep education. The curriculum has been created and evaluated in reference with the recommendations of the EACCME.

Aims of the course: The course “Sleep medicine” will provide the participants overview on sleep medicine and practical tools for professionals and students in the field. After the course the participants will be familiar with humans’ sleep structure and sleep need, their development in the course of life span, differences in sleep between sexes, circadian and homeostatic regulation of sleep, prevalence and symptoms of sleep disorders and sleep-related medical conditions as well as main components of their diagnostics and treatments.

Target audience: Medical doctors, nurses, psychologists and other health care professionals working in fields where patients have sleep problems, as well as students and researchers of these fields.

Endokrinologia
Psykiatria
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Psykiatria / runkokoulutus
Oikeuspsykiatria
Fysiatria
Nuorisopsykiatria
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Liikuntalääketiede
Lastentaudit
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku
0.00€

Syksyn seminaari-/ webinaarisarjalla tuetaan suomalaisen palvelujärjestelmän uudistumista hyvinvointialueiksi asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden. Kohderyhmänä ovat kehittäjät, muutosjohtajat ja potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat. Soveltuu myös erikoistuvien lääkäreiden, väitöstutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden teoreettisiksi opinnoiksi. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Akuuttilääketiede
Radiologia
Neurologia
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Plastiikkakirurgia
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Reumatologia
Nefrologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Syöpätaudit
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Urologia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Neurokirurgia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Endokrinologia
Foniatria
Fysiatria
Gastroenterologinen kirurgia
Geriatria
Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Liikuntalääketiede
Kliininen hematologia
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastenneurologia
Lastenpsykiatria
Lastentaudit
Yleislääketiede
Vaasa

Kurssilla perehdytään ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustyön tekemiseen, hoidon jatkuvuuden merkitykseen lääkärin jaksamisen kannalta, epävarmuuden sietoon, työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Aiheita käsitellään seminaareissa ennakkomateriaalien pohjalta.

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää inhimillisyyden ja potilaan kohtaamisen merkityksen lääkärin työssä.
- tuntee keinoja lääkärin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseksi
- on saanut valmiuksia sietää epävarmuutta lääkärin työssä.

Opintojakso kuuluu yleislääketieteen valinnaisopintoihin (perustutkinto-opiskelijat). Opintojakso tarjotaan myös YEK-vaiheen lääkäreille ja yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Opintojakso järjestetään etänä.

Yleislääketiede
Turku

Paikka: TEAMS-etäkoulutus
Aika: 16.9. ja 23.9. klo 12.00 - 15.30
Ohjausryhmä: koulutusyl Leea Kallio, Niko Korpi, Olli Kampman ja Minna Jokiniemi
Puheenjohtaja: Leea Kallio
16.9. kokouslinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
23.9. kokouslinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

AIKATAULU

12.00–12.05 Koulutuksen avaus
Koulutusyl Leea Kallio, Päijät-sote
12.05–12.45 Matalan kynnyksen psykososiaaliset hoidot
Terapiakoordinaattori Sanna Korpela, Terapiat etulinjaan! -hanke, HUS
12.45–13.45 Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä vastaanotolle
Prof. Olli Kampman, psykiatria, Tampereen yliopisto
13.45–14.00 TAUKO
14.00–14.45 Mielialahäiriöiden lääkehoito - nyt ja huomenna
Prof. Jukka Hintikka, psykiatria, PHHYKY
14.45–15.30 Neuromodulaatiohoidot
LT Mikko Pänkäläinen, psykiatria, PHHYKY
15.30 Tapahtuman päätös

Akuuttilääketiede
Fysiatria
Kirurgia / runkokoulutus
Liikuntalääketiede
Naistentaudit ja synnytykset
Nuorisopsykiatria
Oikeuspsykiatria
Psykiatria
Psykiatria / runkokoulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Terveydenhuolto (EHL)
Lahti

Alle 2 vuotta gynekologiaan erikoistumassa olleille lääkäreille, jotka ovat vielä vasta-alkajia laparoskopiassa. Kurssi sisältää luentoja ja harjoittelua laparoskopiabokseilla ja simulaattoreilla.

Naistentaudit ja synnytykset
Tampere
217.00€

Helsingin yliopiston yleislääketieteeseen erikoistuville tarkoitettu teemakoulutus.

Yleislääketiede
Helsinki
500.00€

Kurssin tavoitteena on esitellä hidaslyöntisyyden hoitoon käytettyjen tahdistimien toiminnan, ohjelmoinnin ja asennuksen perusperiaatteet. Kurssi koostuu luento-opetuksesta sekä pienryhmätyöskentelystä ja live-potilastapauksien käsittelystä. Kurssilla tutustutaan myös tahdistinsalissa toimenpiteisiin.

Kardiologia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Lahti