Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

Koulutuspäivä, jonka aiheina ovat
1) puheterapeutin työnkuva ja yhteistyöalueet hammaslääkärien kanssa
2) oraalimotorinen kuntoutus oikojan näkökulmasta sekä Down-lapsen oraalimotorinen kuntoutus äidin näkökulmasta

Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku

Sarkooman hoitoon keskittyvä kansainvälinen kongressi lääkäreille, hoitajille ja fysioterapeuteille

Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Plastiikkakirurgia
Radiologia
Syöpätaudit
Tampere

Opintojaksolla perehdytään iäkkäiden potilaiden hoidon erityispiirteisiin painottamalla erityisesti potilaan edun- ja toiveiden mukaisten hoitopäätösten tekoa, harjoittelemalla ennakoivan hoitosuunnitelman laatimista ja hoitosuositusten soveltamista iäkkäitä potilaita hoidettaessa. Aiheita käsitellään ennakkotehtävien ja potilastapausten pohjalta seminaareissa.

Opintojakso järjestetään etänä.

Yleislääketiede
Turku

Koulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia kohdata nuorena parantumattomasti sairastunut syöpäpotilas

Psykiatria / runkokoulutus
Syöpätaudit
Tampere

Koulutus antaa tietoa ja valmiuksia nuoren parantumattomasti sairastuneen syöpäpotilaan kohtaamiseen.

Psykiatria / runkokoulutus
Syöpätaudit
Tampere

Opintojaksolla perehdytään lievien psyykkisten oireiden hoitoon perusterveydenhuollossa tutustumalla konkreettisiin keinoihin ja työkaluihin sekä tutustutaan psykosomaattisiin ja ns. selittämättömiin oireisiin ja niiden hoitoon. Aiheita käsitellään ennakkotehtävien ja potilastapausten pohjalta seminaareissa.

Opintojakso järjestetään etänä.

Yleislääketiede
Turku

Suomen Endokrinologiyhdistyksen järjestämä vuosittainen koulutustilaisuus ja tieteellinen kokous.

Endokrinologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Patologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Helsinki
500.00€

Kurssin tavoitteena on antaa sydänpotilaiden parissa työskenteleville erikoislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille uutta ja ajan tasalla olevaa tietoa rytmihäiriöpotilaiden hoidosta. Kurssi täydentää avoterveydenhuollon lääkäreiden tietämystä rytmihäiriöistä, katetriablaatioista sekä tahdistimista.

Akuuttilääketiede
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Lastentaudit
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Tampere

Kokousohjelma on suunniteltu yhteistyössä Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen kanssa.
Erikoistuvien päivän ja Presymposiumin yhteistyökumppanina toimii Boehringer Ingelheim

Gastroenterologia
Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Reumatologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleislääketiede
Helsinki

Kokousohjelma on suunniteltu yhteistyössä Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen kanssa.

Endokrinologia
Kardiologia
Nefrologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki