Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

0.00€

The impact of sleep disorders on risk of comorbidities, work ability and well-being has been recognized during this century. Sleep-related disorders challenge health care systems both in primary and tertiary health care. However, structured and comprehensive education of sleep medicine in Finland is lacking.
The 2-year Sleep School organized jointly by the Universities of Helsinki and Turku, in co-operation with Nordic experts, will provide overview and practical tools for phycisians, nurses, psychologists and researchers in the field of sleep medicine and sleep research. CME credits will be applied from the Universities of Helsinki and Turku.

The course combines high quality expertises in sleep research (Sleepwell research program at Helsinki University Medical Faculty) and clinical sleep medicine (Sleep and Breathing Centre at the Turku University Hospital). The teachers are internationally recognized experts on their respective fields, and most of them have collaborated in previous research and educational projects. Most teachers have extensive experience in teaching, university pedagogic and planning of sleep education. The curriculum has been created and evaluated in reference with the recommendations of the EACCME.

Aims of the course: The course “Sleep medicine” will provide the participants overview on sleep medicine and practical tools for professionals and students in the field. After the course the participants will be familiar with humans’ sleep structure and sleep need, their development in the course of life span, differences in sleep between sexes, circadian and homeostatic regulation of sleep, prevalence and symptoms of sleep disorders and sleep-related medical conditions as well as main components of their diagnostics and treatments.

Target audience: Medical doctors, nurses, psychologists and other health care professionals working in fields where patients have sleep problems, as well as students and researchers of these fields.

Endokrinologia
Psykiatria
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Hampaiston oikomishoito
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/suuradiologia
Yleislääketiede
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Reumatologia
Psykiatria / runkokoulutus
Oikeuspsykiatria
Fysiatria
Nuorisopsykiatria
Neurologia
Naistentaudit ja synnytykset
Liikuntalääketiede
Lastentaudit
Lastenneurologia
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Kliininen neurofysiologia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kardiologia
Infektiosairaudet
Geriatria
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku
200.00€

Akuuttilääketiedepäivät on akuuttilääketieteen erikoisalan vuotuinen pääkoulutustapahtuma. Se järjestetään koronapandemiasta johtuen tänä vuonna etäkoulutuksena, jossa luennot ovat etäluentoja. Ne ovat katsottavissa luentopäivän / luentojen nettiin asettamisen jälkeen 3 kk . Luentojen katsominen kontrolloidaan yhdellä kysymyksellä kustakin luennosta.

Akuuttilääketiede
Nefrologia
Yleislääketiede
Yleiskirurgia
Työterveyshuolto
Terveydenhuolto (EL)
Sisätaudit / runkokoulutus
Ortopedia ja traumatologia
Naistentaudit ja synnytykset
Anestesiologia ja tehohoito
Lastentaudit
Kirurgia / runkokoulutus
Keuhkosairaudet ja allergologia
Infektiosairaudet
Ihotaudit ja allergologia
Geriatria
Hallinnollinen koulutus kaikille aloille
Hämeenlinna
0.00€

Jo perinteeksi muodostunut akuuttilääketieteen koulutuspäivä järjestetään tänä syksynä iltatapahtumana.
7.12.2021 Kerubissa, Rajakapteenin pirtissä. Koulutus on tarkoitettu kaikille päivystäville lääkäreille.
Illallisen yhteydessä on erinomainen tilaisuus vaihtaa kuulumisia.

Akuuttilääketiede
Anestesiologia ja tehohoito
Kirurgia / runkokoulutus
Neurologia
Sisätaudit / runkokoulutus
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Joensuu

Helsingin yliopiston yleislääketieteeseen erikoistuville tarkoitettu teemakoulutus.

Yleislääketiede
Helsinki

Ammattilaisille on tehty digityökalu elinsiirtopotilaiden LTBI:n hoitopäätöksen tueksi. Myös muut
LTBI:n lääkehoitoa saavat potilaat voivat käyttää hoidon seurannan apuna mobiilikalenteria. Liity
linjoille ja kuulet LTBI:n hoidon perusteista munuais- ja keuhkosiirtopotilailla sekä digityökalujen
käytöstä.

Infektiosairaudet
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Nefrologia
Helsinki
650.00€

Kyseessä on hands-on kurssi, jolle otetaan maksimissaan 20 osallistujaa.Kurssin käytyään osallistujat ymmärtävät sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja PCI:n käytännön suorittamisen perusteet ja turvalliset tekniikat.

Anestesiologia ja tehohoito
Kardiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Radiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Sisätaudit / runkokoulutus
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Oulu

Tieteellinen neurologinen koulutus neurologeille ajankohtaisista aiheista.

Neurologia
Helsinki

Työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian alojen erikoistuville lääkäreille ja kouluttajille suunnattu seminaari lääkärin mahdollisuuksista ja keinoista toimia vaikuttaa yksilöä laajemmin ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Geriatria
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Kuopio
960.00€

Kurssilla käydään läpi tavallisimpien plastiikkakirurgisten kielekkeiden ja niiden modifikaatioiden toteutus, perehdytään kielekkeen seurantaan ja mikrokirurgisen potilaan anestesiaan. Luennot tarjoavat vinkkejä rekonstruktiivisen kirurgian toteutukseen. Lisäksi osallistuja pääsee harjoittelemaan kielekkeiden nostoa tuorevainajilla.

Käsikirurgia
Plastiikkakirurgia
Yleiskirurgia
Tampere

Koulutus on tarkoitettu yleislääketieteen, työterveyshuollon ja fysiatrian alan lääkäreille, erikoistuville lääkäreille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille lääkäreille. Koulutus antaa käytännön työkaluja kliiniseen potilastyöhön. Luennot käsittelevät tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimista ja hoitoa käytännön tasolla sekä auttavat ymmärtämään vaivoihin liittyviä taustatekijöitä, syitä ja hoitoon vaikuttavia tekijöitä.

Fysiatria
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Oulu