Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Seminaarissa käsitellään työelämän murroksen kiihtymistä ja mielenterveyttä sekä työterveyshuollon roolia työterveysyhteistyössä. Lisätietoja seminaarista osoitteessa: https://moodle.tthvyo.fi/

Työterveyshuolto
Helsinki

HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksen kardiologian linja järjestää ke 2.6.2021 alueellisen koulutusiltapäivän sydämen vajaatoiminnan tutkimuksista ja hoidosta. Koulutuksen kohderyhmää ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit ja hoitohenkilökunta. Koulutus toteutetaan Teams-webinaarina ja ilmoittautuneille lähetetään kutsu osallistumislinkkeineen noin viikko ennen koulutusta. Ilmoittautuminen 23.5.2021 mennessä.

Kardiologia
Sisätaudit / eriytyvä koulutus
Helsinki

Företagshälsovård och arbetshälsa - Aktualitetsdag 2021

Fortbildningsdagen tar fasta på olika aktualiteter inom företagshälsovårdens område
och intressesfär ur olika perspektiv – vad är på gång just nu och framöver – ny kunskap
och nya anvisningar som berör verksamheten och företagshälsovårdssamarbetet med arbetsplatserna.

Työterveyshuolto
Helsinki
0.00€

Työterveyshuollon ohjattu verkkokurssi. Kurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Verkkokurssi sisältää opiskelumateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja. Koulutus on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.

Työterveyshuolto
Tampere
470.00€

17. valtakunnalliset Traumapäivät. Traumapotilaiden hoidosta vastaavien tahojen moniammatillinen pääkoulutustapahtuma.

Akuuttilääketiede
Kirurgia / runkokoulutus
Neurokirurgia
Ortopedia ja traumatologia
Plastiikkakirurgia
Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia
Yleislääketiede
Lieksa
0.00€

Koulutuspäivä, jonka aiheina ovat
1) puheterapeutin työnkuva ja yhteistyöalueet hammaslääkärien kanssa
2) oraalimotorinen kuntoutus oikojan näkökulmasta sekä Down-lapsen oraalimotorinen kuntoutus äidin näkökulmasta

Hampaiston oikomishoito
Kliininen hammashoito / lasten hammashoito
Turku

Sarkooman hoitoon keskittyvä kansainvälinen kongressi lääkäreille, hoitajille ja fysioterapeuteille

Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Ortopedia ja traumatologia
Patologia
Plastiikkakirurgia
Radiologia
Syöpätaudit
Tampere

Koulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia kohdata nuorena parantumattomasti sairastunut syöpäpotilas

Psykiatria / runkokoulutus
Syöpätaudit
Tampere

Koulutus antaa tietoa ja valmiuksia nuoren parantumattomasti sairastuneen syöpäpotilaan kohtaamiseen.

Psykiatria / runkokoulutus
Syöpätaudit
Tampere

Kurssi on tarkoitettu käytännönläheiseksi koulutustilaisuudeksi korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä suu- ja leukakirurgiaan erikoistumassa oleville lääkäreille. Kurssi uusitaan kahden vuoden välein.

Korva,- nenä- ja kurkkutaudit
Suu- ja leukakirurgia (EL)
Syöpätaudit
Suu- ja leukakirurgia (EHL)
Turku