Hyppää pääsisältöön

Palliatiivisen potilaan kivunhoito

Puijonlaaksontie 2
70029
Kuopio

alueellinen koulutus

Tilaisuuden ohjelma

Alueellinen koulutus
PALLIATIIVISEN POTILAAN KIVUNHOITO

Aika tiistai 6.9.2022 klo 12.00–16.00

Paikka auditorio 1, KYS Pääsairaala, rak. M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio tai etäyhteys Teamsin kautta

Kohderyhmä PSSHP:n erityisvastuualueen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parissa työskentelevät tai aiheesta kiinnostuneet lääkärit ja hoitajat, sekä muut ai-heesta kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskeli-jat.

Tavoite Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa osallistujien tietotaitoa palliatiivisessa hoi-dossa/saattohoidossa olevan potilaan kivunhoidosta ja kivunhoidon arvioin-nin ja toteuttamisen periaatteista.

Järjestäjät KYS palliatiivisen hoidon poliklinikka yhteistyössä KYS Koulutuspalvelujen kanssa.

Puheenjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen, osaamiskeskusjohtaja, KYS Syöpäkeskus

Ohjelma

12.00–12.10 Tilaisuuden avaus
- Kristiina Tyynelä-Korhonen

12.10–12.30 Kivunhoidon järjestäminen palliatiivisen hoidon kolmiportaisen mallin eri ta-soilla
- Kristiina Tyynelä-Korhonen

12.30–13.00 Palliatiivisen potilaan kivun hoidon perusta: kivun mittaaminen, kirjaaminen ja arviointi
- Anu Tiusanen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, palliatiivinen poliklinikka KYS

13.00–13.40 Lääkkeettömän kivunhoidon menetelmät
- Tiina Reinikainen, toimintaterapeutti, KYS

13.40–13.50 CADD®-Solis VIP – Kannettava, monikäyttöinen infuusiolai-te/lääkeannostelija
- Sari Parviainen, Steripolar

13.50–14.00 Neria Guard sc infuusiosetti
- Juho Hanninen, ConvaTec

14.00–14.30 Kahvitauko (maksuton)

14.30–15.10 Palliatiivisen potilaan perustason kivunhoito
- Reino Pöyhiä, palliatiivisen lääketieteen professori, Itä-Suomen yliopisto ylilääkäri, palliatiivinen keskus, Essote

15.10–15.50 Palliatiivisen potilaan erityistason kivunhoito
- Marion Wüstefeld, anestesialääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispäte-vyys, KYS, anestesia- ja leikkaustoiminta/palliatiivinen poliklinikka

15.50–16.00 Tilaisuuden yhteenveto ja keskustelu
- Kristiina Tyynelä-Korhonen

Kustannukset Koulutus on kaikille maksuton. Tervetuloa!

Erikoislääkärikoulutus Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssi-muotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Kirurgia/runkokoulutus, akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, gast-roenterologia, geriatria, infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja al-lergologia, kliininen hematologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, sisätau-dit/runkokoulutus, sisätaudit, syöpätaudit, urologia, verisuonikirurgia, yleiski-rurgia ja yleislääketiede, 3 tuntia.

Etäyhteys Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, osallistutko etäyhteyden kautta. Etäyhteydellä osallistumiseen tarvittava liittymislinkki lähetetään sähköpos-titse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2022

kysiläiset ja kysteriläiset: HR-työpöytä – Koulutus ja osaaminen – Koulutus-kalenteri

muut: KYSin alueellisen koulutuskalenterin kautta osoitteessa:
https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgra…
Huomioithan, että ennen kuin voit ilmoittautua koulutukseen, Sinun täytyy olla rekisteröitynyt alueellisen koulutuskalenterin käyttäjäksi. Jos et ole vielä rekis-teröitynyt, tee se koulutuskalenterissa kohdasta: UUSI KÄYTTÄJÄ.

Jos yllä olevat linkit eivät avaudu, kopioi linkki ja avaa internet-selaimessa.

Lisätietoja Sisältö: hankekoordinaattori Riikka Nuutinen puh. 044 7174549
riikka.nuutinen@kuh.fi
Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Eeva-Maria Ruuskanen puh. 044 717 2106, eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi

Järjestäjä
KYS Syöpäkeskus / Palliatiivisen hoidon poliklinikka
Yhteyshenkilön nimi
Eeva-Maria Ruuskanen
Yhteyshenkilön sähköposti
eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358447172106