Hyppää pääsisältöön

Käytännön työkaluja kohtaamisiin lääkärin arj

Kalevankatu 11
00100
Helsinki

Vahvista vuorovaikutustaitojasi lääkäriarjessa – opi kuuntelemaan taitavasti, vakuuttamaan uskottavasti ja hallitsemaan ristiriitoja rakentavasti.
Vuorovaikutus on hyvin arkinen osa lääkärin työtä, mutta siinä onnistuminen on yksi tärkeimpiä taitoja kovan ydinosaamisen rinnalla. Olipa kyse potilaan kohtaamisesta, esimiehenä olemisesta, yhteistyöstä, asiakaspalaverista tai tutkimusrahoituksen hakemisesta, vuorovaikutus on olennaisessa roolissa.

Vaikuttamisen taidoilla saa varmemmin ja uskottavammin sanomansa perille sekä saavuttaa asettamansa tavoitteet. Onnistunut kommunikointi on kykyä ja malttia kuunnella sekä taitoa ilmaista asiansa ja ajatuksensa vakuuttavasti. Kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta on keskeinen taito työelämässä.

Lääkäriarjessa ei voi välttyä ristiriidoilta, joita syntyy erilaisten näkökulmien törmätessä, henkilöiden välisten jännitteiden kärjistyessä tai kun valtaa käytetään väärin. Taito käsitellä ristiriitoja auttaa suoriutumaan omasta työstä ja kehittää koko työyhteisön ilmapiiriä.

Tilaisuuden ohjelma

Koulutuksen ohjelma klo 9-17

Ristiriitojen hallinta osana lääkärin kommunikointitaitoa
- Ristiriitoja ei voi välttää, mutta niitä voi hallita
- Synnyttääkö oma kommunikointitapani ristiriitoja vai – ratkaiseeko se niitä?
- Vaikeiden ja hankalien asioiden käsittely
- Kielteinen palaute; anto ja vastaanotto Myönteinen palaute; anto ja vastaanotto

Konfliktin tunnistaminen ja työkalut
- Konfliktin eteneminen lainalaisuudet
- Diagnosointi
- Ratkaisu

Työskentelyssä hyödynnetään osallistujien omia tapauksia.

Järjestäjä
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Yhteyshenkilön nimi
Marco Sabell
Yhteyshenkilön sähköposti
marco.sabell@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358961885303