Hyppää pääsisältöön

Kansainväliset Oranssit Päivät lähisuhdeväkiv

TYKS, T-sairaala, Johan Hartman -sali
20520
Turku

EHYEKSI-hankkeen puolesta ystävällisesti tiedoksenne hankkeen järjestämä maksuton koulutuspäivä:
Kansainväliset Oranssit Päivät lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi

Tilaisuuden ohjelma

Kansainväliset Oranssit Päivät lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi, EHYEKSi -hanke

Aika 25.11.2022, klo 9.00 - 16.00
Paikka TYKS, T-sairaala, Johan Hartman -sali
Järjestäjä EHYEKSI - hanke (Sosiaalityön oppiaine TY, Lääketieteellisen tdk:n
Naistentautien ja synnytysten oppiaine TY, TYKS Naistenklinikka)
yhdessä VSSHP:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen
toimikunnan kanssa
Rahoittaja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö (2022 - 2023), koulutus on osallistujille ilmainen

9.00–9.10 Päivän avaus
Katja Kero LT ja Anne Puuronen Dos.

9.10–9.45 Ehyeksi hanke - seulontatyön edistäminen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi sekä lähisuhdeväkivallasta kärsineiden potilaiden tunnistamiseksi ja hoitoon ohjaamiseksi
Katja Kero LT Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, TYKS Seri-tukikeskus, EHYEKSI-hanke

9.45 - 10.15 Lähisuhdeväkivallan seulonta terveydenhuollossa – ammattihenkilökunnan asenteet liittyneenä seulontaan
Johanna Vieno LL, EHYEKSI-hanke

10.15 - 10.45 Turun alueen hoitoketju ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö Turussa, Marak-toimintamallin esittely
Marjukka Takala asiantuntija/seksuaaliterveys, seksuaaliterapeutti, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

10.45 - 11.15 TYKS Seri-tukikeskuksen toimintamallin esittely,
Jenni Rautio kätilö, seksuaalineuvoja, TYKS Seri-tukikeskus

11.15–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15–13.00 Kokijan ääni – EHYEKSI-hankkeen laadullisen tutkimusosan tuloksia ja katsaus lähisuhdeväkivaltatyön palveluiden
aukkokohtiin ja kehittämistarpeisiin
Anne Puuronen Dos., yliopisto-opettaja sosiaalityö, Turun yliopisto, EHYEKSI-hanke

13.00–13.45 Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa, VISH- ja EPRAS-hankkeiden tutkimustuloksia
Marianne Notko, YTT, Dosentti

13.45–14.00 Kahvi ja hedelmätarjoilu (tutustumista ständeihin) ks. alla

14.00–14.45 Lähisuhdeväkivalta – uusimman tutkimuksen aihealueet ja nykytila Suomessa
Marita Husso apulaisprofessori sosiaalipolitiikka, Tampereen korkeakouluyhteisö

14.45-15.30 Istanbulin sopimuksen toimeenpano Suomessa – tämänhetkinen tilanne kansallisista toimista naisiin
kohdistuvaan väkivaltaan puuttumisessa
Kevät Nousiainen, OTT, oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen professori (emerita)

15.30–15.45 Päivän lopetus
LT Katja Kero ja Dos. Anne Puuronen

Kolmas sektori ständeillä, kutsuttuna mm.
Koskityö
Maria Akatemia
Pilari
Rikosuhripäivystys

Ilmoittaudu linkissä.
https://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/taydennyskoulutus/_layouts/15/l…

Järjestäjä
EHYEKSI - hanke (Sosiaalityön oppiaine TY, Lääketieteellisen tdk:n Naistentautien ja synnytysten oppiaine TY, TYKS Naistenklinikka) yhdessä VSSHP:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimikunnan kanssa Rahoittaja Päivikki ja Sakari
Yhteyshenkilön nimi
Katja Kero
Yhteyshenkilön sähköposti
katja.kero@utu.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358503465542