Hyppää pääsisältöön

Ammattina ihminen 1: Inhimillisyys, epävarmuu

Skooppi 2, Medisiina D, Kiinanmyllynkatu 10
20520
Turku

Kurssilla perehdytään ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutustyön tekemiseen, hoidon jatkuvuuden merkitykseen lääkärin jaksamisen kannalta, epävarmuuden sietoon, työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Aiheita käsitellään seminaareissa ennakkomateriaalien pohjalta.
Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää inhimillisyyden ja potilaan kohtaamisen merkityksen lääkärin työssä.
- tuntee keinoja lääkärin työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseksi
- on saanut valmiuksia sietää epävarmuutta lääkärin työssä.
Opintojakso kuuluu yleislääketieteen valinnaisopintoihin (perustutkinto-opiskelijat). Opintojakso tarjotaan myös YEK-vaiheen lääkäreille ja yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille.

Järjestäjä
Yleislääketiede, Turun yliopisto
Yhteyshenkilön nimi
Ansa Rantanen
Yhteyshenkilön sähköposti
atsipp@utu.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 50 514 3723