Hyppää pääsisältöön

Itä-Suomen palliatiivisen hoidon foorumi

Puijonlaaksontie 2, Kuopio
PL 100, 70029 KYS
Kuopio

Alueellinen koulutus KYSin erityisvastuualueen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parissa työskenteleville tai aiheesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille.

Tilaisuuden ohjelma

Alueellinen koulutus
ITÄ-SUOMEN PALLIATIIVISEN HOIDON FOORUMI

Aika torstai 29.10.2020 klo 9.00–16.00

Paikka auditorio 1, KYS Pääsairaala, rak. M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio,
maksimiosallistujamäärä auditoriossa 50 henkilöä

Huom.! Suosittelemme osallistumaan koulutukseen ensisijaisesti etäyhteyden kautta. Myös etäyhteyteen ilmoittaudutaan Koulutuskalenterin kautta, katso tarkemmat tiedot Ilmoittautuminen -kohdasta.

Kohderyhmä kaikki KYSin erityisvastuualueen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon paris-sa työskentelevät tai aiheesta kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat

Tavoite Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa osallistujien tietotaitoa potilaan hyvästä palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta.

Järjestäjä KYS, Syöpäkeskus / Palliatiivisen hoidon poliklinikka

Puheenjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen, osaamiskeskusjohtaja, syöpätautien ja säde-hoidon erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, KYS Syöpä-keskus

Ohjelma

09.00−09.10 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus
- puheenjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen

09.10−10.00 Palliatiivisen potilaan fysioterapia
- fysioterapeutti Katja Ristimäki, HUS / Syöpätautien klinikka

10.00−10.30 Aamupäiväkahvi ja näyttelyihin tutustuminen

10.30–11.00 Ravitsemus osana palliatiivista hoitoa
- ravitsemusterapeutti Reetta Mustonen, KYS / Kliinisen ravitsemuksen yk-sikkö

11.00−11.30 Sosiaalinen tuki ja ohjaus osana elämän loppuvaiheen hoitoa
- sosiaalityöntekijät Susanna Huupponen ja Paula Luukkonen, Kuopion kau-punki / Vanhusten palveluohjaus (Harjulan sairaala, Lehtola koti)
11.30–12.30 Kotisairaala palliatiivisen hoitoketjun keskiössä
- sairaanhoitaja Mervi Vartiainen, Siunsote / Palliatiivinen keskus

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen) ja näyttelyihin tutustuminen

13.30−14.30 Ennakoiva hoitosuunnitelma - palliatiivisen potilaan toiveen mukaisen ja parhaan hoidon turvaaminen
- yleislääketieteen erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Leena Surakka, Siunsote / Palliatiivinen keskus

14.30−15.30 Palliatiivinen kivunhoito ja haastavat kivunhoitotilanteet
- anestesiologi, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Marion Wüstefeld, KYS / Anestesia- ja leikkaustoiminta

15.30−16.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
- Kristiina Tyynelä-Korhonen

Kustannukset Koulutus on lounasta lukuun ottamatta maksuton KYSin erityisvastuualueel-la työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskeli-joille. Myös etäyhteys on maksuton. Tervetuloa!

Etäyhteys Koulutus on seurattavissa yksisuuntaisella etäyhteydellä. Valitse ilmoittau-tumisen yhteydessä osallistutko koulutukseen etäyhteyden kautta.

Osallistumiseen tarvittava etäyhteyslinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautujan sähköpostiin noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Erikoislääkärikoulutus Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuo-toiseksi koulutukseksi seuraavasti:
6 tuntia: sisätaudit, syöpätaudit, kliininen hematologia, yleislääketiede, ge-riatria ja keuhkosairaudet
4 tuntia: kirurgia/runkokoulutus ja kardiologia

Ilmoittautuminen viimeistään 21.10.2020

kysiläiset ja kysteriläiset: HR-työpöytä – Koulutus ja osaaminen – Koulutus-kalenteri

muut KYSin alueellisen koulutuskalenterin kautta osoitteessa:
https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgra…

Huom.! Jos yllä oleva linkki ei avaudu, kopioi se ja avaa internet-
selaimessa.

Lisätietoja Sisältö: hankekoordinaattori Outi Nikunen puh. 044 717 6679,
outi.nikunen@kuh.fi
Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Eeva-Maria Ruuskanen puh. 044 717 2106, eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi

Järjestäjä
KYS, Koulutuspalvelut
Yhteyshenkilön nimi
Eeva-Maria Ruuskanen
Yhteyshenkilön sähköposti
eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 44 717 2106