Hyppää pääsisältöön

Kliinisen tutkimuksen perusteet

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku CRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma järjestävät yhteistyössä koulutustilaisuuksien sarjan: Kliinisen tutkimuksen perusteet.

Tilaisuuden ohjelma

Kliinisen tutkimuksen perusteet

Tutkimusetiikka, lainsäädäntö, luvat ja lausunnot
Tiistaina 7.3.2023
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
15.15–16.00 Terveystieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita, prof. Veikko Launis, TY
16.00–16.15 Tauko
16.15–16.45 Helsingin julistus, ylil., dos., Eettisen toimikunnan pj. Sirkku Jyrkkiö, Varha
Hyvä kliininen tutkimustapa, asiantuntijalääkäri, Tiina Varis, Varha
16.45–17.30 Terveystieteellisen tutkimuksen lainsäädäntö, tutkimuslakimies Tom Edelman, Varha

Tutkimussuunnitelma ja tutkimustyyppejä
Tiistaina 14.3.2023
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
15.15–16.00 Tutkimussuunnitelman sisältövaatimukset, ylil., apulaisprof. Aleksi Tornio, Varha, TY
16.00–16.30 Kliiniset lääketutkimukset, tutkimuspäällikkö Susanna Laurén, Varha
16.30–16.45 Tauko
16.45–17.15 Sähköinen potilaskertomus – miten tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa? tietopalvelujohtaja, dos. Arho Virkki, Varha, TY
17.15–17.45 Biopankkitutkimukset, projektipäällikkö Merja Perälä, Auria biopankki
17.45–18.15 Kysely- ja haastattelutiedot kliinisissä tutkimuksissa, dos. Sakari Suominen, TY

Tutkimusasetelma, tiedonhallinta, tilastollinen analyysi ja otoskoko
Tiistaina 21.3.2023
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
Biostatistikot Eliisa Löyttyniemi ja Tero Vahlberg, TY
15.15–15.45 Otoskoko
15.45–16.15 Datan keruun suunnittelu ja toteutus. Tutkimusdatan keruu sähköisesti REDCap- järjestelmällä
16.15–16.30 Tauko
16.30–17.00 Tutkimusasetelmien valinta ja satunnaistaminen
17.00–17.30 Tutkimuksen tavoitteiden yhteys statistisiin hypoteeseihin; statistiikan suunnittelu tutkimussuunnitelmassa

Tutkijan vastuut, tutkimusrahoitus ja julkaiseminen
Tiistaina 28.3.2023
Alhopuro-Sali/Etäseuranta Zoom
15.15–15.45 Julkaisun laatiminen ylil., apulaisprof., Peter Boström, Varha, TY
15.45-16.30 Tutkimusrahoitus, PET-keskuksen johtaja prof. Juhani Knuuti, Varha,
Rahoituksen eri muodot; Miten rahoittajat tekevät päätökset; Miten teen hyvän apurahahakemuksen
16.30-16.45 Tauko
16.45-17.15 Tutkijan vastuut tutkijalähtöisessä tutkimuksessa, ylil., apulaisprof. Aleksi Tornio Varha, TY
17.15-17.30 Rahoittajan vaatimukset hakuihin liittyen, hankekoordinaattori Niina Hedborg, Varha
17.30-17.45 Tutkimusprojektien hyvä taloudenpito, taloussuunnittelija Heidi Hilke-Hemminki, Varha

Järjestäjä
Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku CRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma
Yhteyshenkilön nimi
TurkuCRC
Yhteyshenkilön sähköposti
turkucrc@tyks.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 2 313 0000