Hyppää pääsisältöön

Tampereen lääkäripäivät Verenpaine heittää -s

Tampere-talo
33100
Tampere

Osa Tampereen lääkäripäivien ohjelmakokonaisuutta

Tilaisuuden ohjelma

Keskiviikko 22.3.2023

VERENPAINE HEITTÄÄ

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoitteena on vähentää kuolleisuutta ja kohde-elinvaurioita, mutta usein verenpaine ei ole tavoitteessa tai sen liiallinen vaihtelu aiheuttaa hoidollisia ongelmia. Tässä sessiossa ratkotaan verenpaineen hoitoon ja diagnostiikkaan liittyviä ongelmia ja avataan ratkaisuja vaikeahoitoisen ja heittelehtivän verenpaineen hoitoon, lääkehoitoon sitouttamiseen sekä tutustutaan digitalisaation mahdollisuuksiin verenpainepotilaan seurannassa.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, geriatria, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, kliininen kemia, kliininen neurofysiologia, liikuntalääketiede, nefrologia, neurologia, reumatologia, sisätaudit, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede

Puheenjohtaja JENNI KOSKELA, Tays

13.55 DosenttI KAJ METSÄRINNE, TYKS
Vaikeahoitoinen verenpainetauti

14.25 Professori ILKKA PÖRSTI, Tampereen yliopisto
Liian vaihteleva verenpaine

14.50 TAUKO

15.20 Professori PÄIVI KORHONEN, Turun yliopisto
Miten sitouttaa potilas lääkehoitoon

15.45 Dosentti PASI NEVALAINEN, Tays
Primaari aldosteronismi

16.10 LL TUOMAS LUMIKARI, Helsingin yliopisto
Digitalisaation mahdollisuudet verenpainetaudin seurannassa

16.40 Ohjelma päättyy

Järjestäjä
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim r.y.
Yhteyshenkilön nimi
Kirsi Valli
Yhteyshenkilön sähköposti
kirsi.valli@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358961885452