Hyppää pääsisältöön

Tampereen lääkäripäivät Päätä särkee ja toimi

Tampere-talo
33100
Tampere

Osa Tampereen lääkäripäivien ohjelmakokonaisuutta

Tilaisuuden ohjelma

Torstai 23.3.2023

PÄÄTÄ SÄRKEE JA TOIMINTAKYKY TAKKUAA

Migreeni ja jännityspäänsärky ovat yleisiä työikäisen toimintakykyä heikentäviä vaivoja.
Migreenikohtausten kulkuun vaikuttavia tekijöitä on tunnistettu lisääntyvästi, onko vaivaan jo olemassa hyvin siedettyjä ja vaikuttavia hoitomuotoja? Asiantuntijat valaisevat primaarien päänsärkyjen diagnostiikkaa ja hoitoa tapausesimerkkien avulla. Työterveyslääkäri käy läpi työssäkäyvän migreenipotilaan hoidon ongelmakohtia ja kokonaisvaltaista hoitoa. Luennolla kuullaan neurologien kokemuksista KELA-korvauksen piiriin tulleista uusista estohoidoista.

Erikoistumiskoulutuksena 2 tuntia: akuuttilääketiede, neurologia, työterveyshuolto, yleislääketiede
  
Puheenjohtaja dosentti MARJA-LIISA SUMELAHTI (Migreeni Käypä Hoito työryhmän puheenjohtaja)
  
9.00 Erikoislääkäri MARITA SUOJANEN, Kanta-Hämeen keskussairaala
Migreeni vai muu päänsärky
  
9.25 Dosentti VILLE ARTTO, HUS
Onnistunut kohtaushoito  

9.45 TAUKO

10.15 Erikoislääkäri MINNA TOOM, Pirte
Työkykyä heikentävä päänsärky, interaktiivinen potilastapaus

10.35 Dosentti MARJA-LIISA SUMELAHTI, Terveystalo ja Tampereen yliopisto
Vaikeahoitoisen migreenin estohoidot

10.55 15 min LOPPUKESKUSTELU
• luennoitsijan keskeinen viesti lyhyesti
• yleisökysymykset   

11.10 Ohjelma päättyy

Järjestäjä
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim r.y.
Yhteyshenkilön nimi
Kirsi Valli
Yhteyshenkilön sähköposti
kirsi.valli@duodecim.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358961885452