Hyppää pääsisältöön

Valtakunnalliset ympäristöterveyspäivät

Livestream-etäyhteys ja Solo Sokos Hotel Torni
33100
Tampere

Valtakunnalliset Ympäristöterveyspäivät on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa kohtaavat suomalainen huippututkimus, alan johtavat asiantuntijat sekä ympäristöterveydenhuollon, terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asiantuntijat. Päivillä käsitellään ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisia kysymyksiä ja uusimpia tutkimustuloksia.

Tilaisuuden ohjelma

Tiistai 27.10.2020

10.00 Avaussanat
Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

10.15 Infoa käytännön asioista

Uskomukset haastavat tiedettä
Puheenjohtaja: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

10.30 Kokemus- ja uskomushoidot – Kenen tulisi puuttua? Vai tulisiko kenenkään?
Professori Juhani Knuuti, Turun yliopisto

11.00 Sisäilma ja sairastumisen riski – Faktaa ja fiktioita
Professori Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.30 Desinfiointiaineet ja otsonointi epäpuhtauksien poistamisessa – Mitä olisi hyvä tietää?
Tutkija Hanna Leppänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

12.00 Lounastauko

Terveet tilat 2028 - toimintamalli ja käyttö
Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.00 Terveet tilat -toimintamallin esittely
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö

13.30 Terveet tilat -toimintamallin hyvät käytännöt
Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro, Jyväskylän kaupunki

14.00 Tauko

Ympäristömelu ja terveys
Puheenjohtaja: Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM

14.30 Melun huomioiminen kaavoituksessa ja melualueelle rakentaminen terveys- ja
viihtyisyysnäkökulmasta
Ylitarkastaja Larri Liikonen, Uudenmaan ELY -keskus

15.00 Hiljaisten alueiden merkitys ja saavutettavuus - Suomalainen hiljaisuus –tutkimus
Dosentti Outi Ampuja, Helsingin yliopisto

15.30 Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys – VN TEAS –hanke
Hankkeen vastuullinen johtaja, TkT Panu Maijala, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

16.00 Ensimmäisen päivän päätössanat

Keskiviikko 28.10.2020

9.45 Infoa käytännön asioista

Virukset ympärillämme
Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.00 Epidemian hoito THL:n viranomaistoiminnassa – case korona
Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.30 Koronaviruksen jätevesiseuranta osana COVID-19-epidemian tilannekuvaa
Erikoistutkija Tarja Pitkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.00 Ilmanvaihdon merkitys virusten leviämisessä
Professori Risto Kosonen, Aalto-yliopisto

11.30 Patogeenien leviäminen ja kriittiset kohdat liikenteen solmukohdissa
Tutkimusjohtaja Pertti Pasanen, Itä-Suomen yliopisto

12.00 Lounastauko

Kemikaaleista ja niiden sääntelystä
Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.00 Kemikaalituotteet: lainsäädäntö ja valvonta Suomessa
Ylitarkastaja Sari Tuhkunen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

13.30 Kemikaalien testaus, riskinarviointi ja tiedonlähteet
Ryhmäpäällikkö Paula Haapasola, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

14.00 Tauko

Uusi juomavesidirektiivi ja turvallinen talousvesi
Puheenjohtaja: Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.30 Juomavesidirektiivin esittely
Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö

15.00 Kemikaaleille altistuminen talousvedestä: esimerkkinä perfluoratut yhdisteet ja halogenoidut
etikkahapot
Erikoistutkija Panu Rantakokko ja Tutkija Jani Koponen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

15.30 Mitä tiedetään talousveden laatua uhkaavista häiriötilanteista?
Ylitarkastaja Jaana Kilponen, Valvira

16.00 Loppusanat

Järjestäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristö ja terveys -lehti
Yhteyshenkilön nimi
Timo Lanki
Yhteyshenkilön sähköposti
timo.lanki@thl.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 29 524 6326