Hyppää pääsisältöön

NuoriLääkäriPäivät 2023 Etäosallistuminen

Messukeskus Siipi, Helsinki, Rautatieläisenkatu 3
00520
Helsinki

NLP23 järjestetään hybriditapahtumana 6.–7.10.2023 Helsingin Messukeskus Siivessä. Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai etänä, miten parhaiten omaan tilanteeseen sopii. Luentotallenteet ovat katsottavissa kaikille osallistujille marraskuun loppuun saakka. Luvassa on monipuolinen kattaus luentoja ja paneelikeskustelu. Pienryhmäkoulutukset eivät ole saatavilla etäosallistujille.

Tilaisuuden ohjelma

Ohjelma aikatauluineen nähtävissä helpompilukuisena versiona (ilman oppimistavoitteita) verkossa: https://nuorilaakaripaivat.fi/ohjelma/.
Pienryhmäkoulutukset toistuvat useamman kerran päivässä koulutustilaisuuden aikana.

OHJELMA

LUENNOT PERJANTAI 6.10.2023

Otsikko: Onnistuminen lääkärijohtajana
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Sari Huikko-Tarvainen, Erikoislääkäri, KTT, eMBA, Lääkäripiste
Esittely: Johtamistyön arvostus on kasvanut lääkäreiden keskuudessa. Helpommaksi se ei kuitenkaan ole muuttunut. Lääketieteellisen asiantuntemuksen, kollegiaalisuuden, autonomisen työotteen ja työolojen yhteensovittaminen vaatii useita johtamisrooleja. Sari Huikko-Tarvainen valottaa lääkärijohtamisen (epä)onnistumisia tuoreen väitöskirjansa kautta.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää, mistä peruselementeistä hyvä lääkärijohtajuus kostuu ja mitkä johtamisen mallit puolestaan ovat lääkäreiden joukossa huonoiksi koettuja.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Otsikko: Kognitiivinen ergonomia
Kesto: 30 min
Kouluttaja: Sari Käpykangas, Sosiaalipsykologi, YTM, Työterveyslaitos
Esittely: Uuvuttaako aivotyö? Luennolta saat konkreettisia vinkkejä työn kognitiivisen ergonomian parantamiseksi, tarpeettoman aivokuorman vähentämiseksi ja työn sujuvoittamiseksi.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää mitä on kognitiivinen ergonomia, ja kuinka sitä voisi lääkärin työssä ja työyhteisöissä kehittää.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Otsikko: Kognitiivinen empatia
Kesto: 30 min
Kouluttaja: Sampsa Suomi, Työnohjaaja ja prosessikonsultti, kriisityön asiantuntija, ensihoidon kenttäjohtaja, Pellervo Consulting, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Esittely: Miten kohdata potilas empaattisesti, mutta samalla säilyttää riittävä ammatillinen etäisyys? Mitkä asiat johtavat kyynistymiseen ja miten sitä voi ehkäistä? Luennolla opit, mitä kognitiivinen empatia tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää lääkärintyössä. Opit myös, mikä merkitys työnohjauksella on työssäjaksamisen kannalta.
Tavoite: Oppia hyödyntämään kognitiivista empatiaa käytännön työssä ja ehkäistä uupumusta sekä kyynistymistä työelämässä
Kohderyhmä: Kaikki kliinistä työtä tekevät lääkärit

Otsikko: Tunnetaidot - Miten lääkäri selviää taitavasti vaikeiden tunteidensa kanssa?
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Miikka Häkkinen, Psykiatrian el, psykoterapeutti, toimintaterapeutti, HUS
Esittely: Koetko työpäivän aikana ärtymystä, toivottomuutta tai jopa kelpaamattomuutta? Tekeekö mieli kiukutella systeemille tai potilaalle? Haluaisitko vetäytyä tai lyödä hanskat tiskiin? Oletko tunteiden vietävissä? Luennolla opit tunnistamaan primaaritunteen reaktioiden taustalta, ja työkaluja tunnesäätelyyn työssä ja vapaa-ajalla.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin tunteitaan ja niiden kanssa toimimista työssä jaksamisen turvaamiseksi.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Otsikko: Vaihdevuosien hormonihoidon käytännöt
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Eeva Pohjonen, Naistentautien ja synnytysten el, kliininen opettaja, Tays, Tampereen yliopisto
Esittely: Syklinen vai jatkuva, riittääkö pelkkä estrogeeni? Luennolla opit milloin vaihdevuosien hormonihoito on syytä aloittaa, ja milloin ei. Luennolla opit myös miten hoito ja seuranta käytännössä toteutetaan. Luennolla käydään läpi myös vaihdevuosien hormonihoidon mahdollisia ongelmatilanteita ja konsultoinnin aiheet.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää vaihdevuosien hormonihoidon toteuttamisen perusperiaatteet.
Kohderyhmä: Menopaussin ohittaneita työssään hoitavat lääkärit

Otsikko: Vulvallisten vaivoja
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Riikka Vuorinen, Naistentautien ja synnytysten el, kliininen opettaja, Tays, Tampereen yliopisto
Esittely: Luennolla käydään läpi yleisimpiä terveyskeskuksen gynekologisia vaivoja. Luennolla opit miten fertiili-ikäisen vuotohäiriöissä toimitaan ja kuinka vuotoja siirretään. Lisäksi paneudutaan mm. pitkittyneeseen kutinakierteeseen.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja tunnistaa vulvallisten vaivoja ja osaa aloittaa niiden hoidon.
Kohderyhmä: Vulvallisten vaivoja työssään hoitavat lääkärit

Otsikko: Migreenin hoidon uudet tuulet
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Marja-Liisa Sumelahti, LT, dosentti, neurologian el, Tampereen yliopisto, Duodecim
Esittely: Luennolla paneudutaan vastikään päivitettyyn migreenin Käypä hoito -suositukseen. Luennolla käydään läpi migreenin hoitovaihtoehdot aikuis- ja lapsipotilailla perusterveydenhuollossa, ja erikoissairaanhoitoon lähettämisen indikaatiot.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja taitaa migreenin hoidon uusimpien suositusten mukaisesti.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Otsikko: Rinnasta puristaa - sepelvaltimot tukossa?
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Hanna Tormilainen, Kardiologian el, Lapin hyvinvointialue
Esittely: Osaatko tunnista STEMI:n silloinkin, kun st-nousut eivät hyppää silmille? Entä milloin on turvallista kotiuttaa rintakipuinen potilas päivystyksestä pitkävaikutteisen nitraatin kanssa?
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja tuntee akuutin koronaarisyndrooman nykysuositusten mukaisen hoidon ja hän osaa epäillä sepelvaltimotautikohtausta myös silloin, kun EKG-löydökset ovat vähemmän tyypillisiä.
Kohderyhmä: Kaikki päivystyksessä työskentelevät lääkärit

Otsikko: Vanhuksen delirium päivystyksessä
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Tiia Raitmaa, Geriatrian el, akuuttilääketieteen evl, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Esittely: Sekava vanhus päivystyksessä - virtsatieinfektioko taas syynä? Luennolla opit mikä on delirium ja miten deliriumin voi tunnistaa vanhuspotilaalla sekä hoidon periaatteet. Keskitymme luennolla myös deliriumin ehkäisyyn sekä oireiden hoitoon päivystyspoliklinikalla.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa tunnistaa deliriumin ja aloittaa hoidon päivystyksessä
Kohderyhmä: Päivystyksen lääkärit, vuodeosastotyötä tekevät lääkärit, myös avohoidon päivystäjät

Otsikko: Näköhäiriöt päivystyksessä
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Anna-Maria Kubin, LT, silmätautien el, kliininen opettaja, OYS, Oulun yliopisto
Esittely: Kun näössä vilkkuu ja sumenee – mitä teen? Näköhäiriöpotilas päivystyksessä. Luennolla käsitellään silmätautisia ja neurologisia näköhäiriöiden aiheuttajia, näiden diagnostiikkaa, erottamista toisistaan ja hoitoon ohjaamista.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa erottaa näköhäiriöiden eri aiheuttajia ja ohjata näiden hoitoa.
Kohderyhmä: Päivystävät lääkärit, yleislääkärit, silmätauteihin erikoistuvat lääkärit

Otsikko: Paljonko laitetaan? - Sairauspoissaolojen arviointi käytännössä
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Kari-Pekka Martimo, LT, Dosentti, työterveyshuollon ja työlääketieteen el, Ilmarinen
Esittely: Paljonko laitetaan? – Sairauspoissaolojen arviointi käytännössä. Luennolla syvennetään osaamista toiminta- ja työkyvyn arvioinnista. Mikä on työterveyshuollon rooli sairauspoissaoloissa?
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa syvemmin arvioida sairauspoissaolon tarvetta ja ymmärtää työterveyshuollon roolin sairauspoissaoloissa.
Kohderyhmä: Kaikki sairauspoissaoloja arvioivat lääkärit.

Otsikko: Sukupuolisensitiivisyys vastaanotolla
Kesto: 30 min
Kouluttaja: Anna Keski-Rahkonen, LT, professori, psykiatrian el, työterveyshuollon el, FM, seksuaaliterapeutti, Helsingin yliopisto
Esittely: Luennolla pääset kuulemaan ja pohtimaan, miten sukupuolen, seksuaalisuuksien ja suhteiden moninaisuus huomioidaan vastaanotolla ja terveydenhuollon kirjauksissa. Luennolla saat myös päivityksen moninaisuuden yleisyydestä ja sen ajankohtaisesta käsitteistöstä.
Tavoite: Ymmärrät essentialistisen ja konstruktivistisen sukupuolikäsityksen eron ja saat uusia käsitteitä ja uutta ymmärrystä sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen ja kirjaamiseen erilaisissa terveydenhuollon kohtaamisissa.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Otsikko: Rakenteellinen rasismi lääketieteessä
Kesto: 30 min
Kouluttaja: Somelääkärit (@laakarit.hibo.ibrahim) Hibo Abdulkarim, LL ja Ibrahim Ahmed, LL, BSBC, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Esittely: Luennolla käydään läpi antirasismin perusteet. Luennolla opit mitä rakenteellinen rasismi lääketieteessä on, ja kuinka se vaikuttaa lääkärin työhön sekä potilasturvallisuuteen.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää antirasismin perusteet, osaa toimia potilastyössä niiden mukaisesti ja tunnistaa rakenteet, jotka voivat asettaa potilaan epäedulliseen asemaan.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit

Otsikko: Päivystyksen kummat pulmat
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Jussi Sarin, Yleislääketieteen el, akuuttilääketieteen evl, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Esittely: Päivystykseen saapuu potilaita milloin minkäkinlaisten ongelmien suhteen - sähköiskut, paleltumat, hellehalvaus, allerginen reaktio, puuduttelu/pistely ja näitähän riittää! Luennolla opit potilasesimerkkien avulla miten näissä harvoin vastaan tulevissa ongelmissa pitäisi toimia.
Tavoite: Luennolta saat avaimia oudoimpienkin tilanteiden kohtaamiseen ja ratkaisemiseen.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit, jotka toimivat päivystävässä yksikössä tai hoitavat akuutteja ongelmia.

LUENNOT LAUANTAI 7.10.2023

Otsikko: Lihavuus up to date
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Kirsi Pietiläinen, Professori, sisätautien el, HUS, Helsingin yliopisto
Esittely: Tietämyksemme lihavuuden syistä ja hoidosta on tarkentunut viimeisten vuosien aikana. Luennolla saat tuoreimman tiedon lihavuuden taustatekijöistä ja lääkehoidosta. Opit myös hoidon porrastuksesta ESH:n ja PTH:n välillä sekä mahdollisista tulevaisuuden hoitokeinoista.
Tavoite: Päivittää tietoa lihavuuden syistä ja lääkkeiden roolista lihavuuden hoidossa
Kohderyhmä: Kaikki lihavuutta kohtaavat ja hoitavat lääkärit

Otsikko: Lihavuuden puheeksiotto ja lääkkeettömät hoitokeinot – Aikuiset
Kesto: 30min
Kouluttaja: Anette Palssa, Laillistettu ravitsemusterapeutti, TTM, yrittäjä
Esittely: Painosta puhuminen ei ole aina helppoa, jos potilas ei itse tuo asiaa esille. Kuinka lähestyä lihavuutta, kun se on tarpeen muun hoidon tukemiseksi? Saako laihduttamisesta puhua? Eroaako puhuminen 20-vuotiaalle ja 20 vuotta laihduttaneelle? Luennolla opit konkreettisia vinkkejä painosta puhumiseen vastaanotolla. Lisäksi opit, mikä lääkkeettömien hoitokeinojen merkitys on osana onnistunutta elintapamuutosta.
Tavoite: Ymmärtää ja oppia vuorovaikutukselliset keinot lihavuudesta puhuttaessa sekä elintapojen merkitys osana lihavuuden hoitoa
Kohderyhmä: Kaikki aikuispotilaita tapaavat lääkärit

Otsikko: Lihavuuden puheeksiotto ja hoitokeinot – Lapset ja nuoret
Kesto: 30 min
Kouluttaja: Paula Häkkänen, LT, nuorisolääkäri, HUS
Esittely: Lapsen lihavuuden taustalla vaikuttavat kasvuympäristön haasteet vaativat lihavuuden hoidolta laaja-alaisuutta. Miten lapsen lihavuutta tulisi lähestyä? Lähestynkö vanhempaa, lasta vai koko perhettä? Luennolla opit, mikä on neuvolan ja koulu-/opiskelijaterveydenhuollon rooli lihavuuden hoidossa, ja mikä siellä toimivan lääkärin rooli hoitoketjussa on. Lisäksi saat vinkkejä, kuinka painosta puhutaan ikätaso ja perhe huomioiden.
Tavoite: Ymmärtää ylipainon ja lihavuuden puheeksioton ja hoidon erityispiirteet alaikäisiä potilaita hoidettaessä
Kohderyhmä: Lapsia ja nuoria kohtaavat lääkärit, neuvolalääkärit

Otsikko: Syömishäiriö lihavuuden taustalla - tunnistaminen, puheeksiotto ja hoito
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Milla Linna, Psykiatrian el, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Esittely: Merkittävällä osalla lihavuutta on aiheuttamassa tai ylläpitämässä ahmintahäiriö (BED). Aihe voi olla arka ja vaikea tunnistaa. Luennolla opit tunnistamaan ahmintahäiriön, hoitojärjestyksen syömishäiriötä ja lihavuutta hoidettaessa sekä hoitokeinoja ahmintahäiriön hoitoon.
Tavoite: Tunnistaa ahmintahäiriö lihavuuden taustalla ja oppia sen hoitokeinot
Kohderyhmä: PTH, TTH, sisätaudit ja muut lihavuutta hoitavat alat

Otsikko: Paneeli: Lihavuus yhteiskunnassa ja vastaanotolla
Kesto: 90 min
Panelistit: Pertti Mustajoki, LT, Endokrinologian el, Kirsi Pietiläinen, Professori, sisätautien el, HUS, Helsingin yliopisto, Paula Häkkänen, LT, nuorisolääkäri, HUS, Tanja Kauppinen, potilasasiantuntija, Diabetesliitto
Puheenjohtajat: Anni Saukkola, Psykiatrian evl, Keski-Suomen hyvinvointialue Hyvaks, Lari Saloranta, Yleislääketieteen evl, Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha
Esittely: Ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet jatkuvasti Suomessa viime vuosikymmeninä. Joka kolmas lapsi ja kaksi kolmesta aikuisesta on vähintään ylipainoinen. Mikä avuksi? Lääkkeet vai terveysvero? Paneeli etsii ratkaisuja ylipainon ja lihavuuden hoitamiseksi niin kansalliselta tasolta kuin vastaanottohuoneen sisältä. Päivän aikana käsitellyt teemat syventyvät paneelikeskustelun ja yleisön kysymysten myötä. Panelisteina toimii päivän aikana esiintyneitä asiantuntijoita sekä suomalaisen lihavuusepidemian asiantuntija Pertti Mustajoki ja Diabetesliiton potilasasiantuntija Tanja Kauppinen.
Kohderyhmä: Kaikki lihavuutta kohtaavat ja hoitavat lääkärit

Otsikko: Keuhkoembolian diagnostiikka ja hoito
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Markus Sane, Kardiologian el, HUS
Esittely: Keuhkoembolian ilmaantuvuus on viime vuosina lisääntynyt parantuneen diagnostiikan ja lisääntyneiden riskitekijöiden myötä, samalla myös tarpeettomien kuvantamistutkimusten määrä on lisääntynyt. Luennolla opit arvioimaan keuhkoembolian ennakkotodennäköisyyttä, kohdistamaan kuvantamistutkimukset oikein sekä arvioimaan myös potilaan ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Luennolla opit myös, ketkä hyötyvät keuhkoembolian toimenpidehoidosta.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää keuhkoembolian diagnosoinnin periaatteet sekä hoidon perusteet
Kohderyhmä: kaikki avohoidon ja sairaalan konservatiivisen linjan päivystäjät lääkärit

Otsikko: Polvivamman diagnostiikka ja hoito
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Raine Sihvonen, LT, ortopedian ja traumatologian el, Pihlajalinna ja Erkki Nilkku, Fysioterapeutti, Pihlajalinna
Esittely: Polvensa vääntänyt potilas vastaanotolla - miten tutkin? Milloin potilas on syytä lähettää kirurgille? Jos epäilen kierukkavammaa, miten potilasta kuuluisi nykytiedon valossa hoitaa? Olisiko oikea osoite fysioterapeutti ja kuntoutus? Luennolla on tarkoitus oppia mitä polvivamman diagnostiikassa on syytä selvittää ja milloin potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoidon puolelle sekä miten fysioterapeutti lähtee polvea kuntouttamaan.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja osaa tutkia polvivammapotilaan ja ohjata potilaan oikealle taholle.
Kohderyhmä: Avohoidon päivystystä tekevät yleislääkärit tai sairaalan traumapotilaita hoitavat lääkärit

Otsikko: PKV-lääkkeiden väärinkäyttö ja vastaanottotilanne väärinkäyttäjän kanssa
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Somelääkäri (@laakari.atte) Atte Virolainen, LL, A-klinikkasäätiö
Esittely: Luennolla opitaan mitä PKV-lääkkeitä väärinkäytetään ja miten haastavan potilaan kanssa kannattaa toimia vastaanottotilanteessa. Saat kokeneelta vankilalääkäriltä vinkkejä potilaskohtaamisiin.
Tavoite: Laajentaa osaamista PKV-lääkkeiden väärinkäytöstä ja saada vinkkejä päihdepotilaan kohtaamiseen.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit, jotka kohtaavat PKV-lääkkeiden käyttäjiä

Otsikko: Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja farmakogenetiikka – keinot vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Aleksi Tornio, apulaisprofessori ja ylilääkäri, kliininen farmakologia ja lääkehoito, Turun yliopisto ja TYKS
Esittely: Antikoaguloidulle potilaalle ei tulehduskipulääkettä, mutta entäs SSRI-lääkkeet vuotoriskin lisääjinä? Luennolla palataan käytännön kautta farmakologian pariin ja käydään läpi haitallisia tai jopa vaarallisia lääkeyhdistelmiä, joita kuitenkin yllättävän usein päätyy potilaiden lääkelistalle. Lisäksi saamme katsauksen siitä, miten tulevaisuudessa geenitestit liittyvät yhä enemmän myös potilaille määrättäviin lääkkeisiin.
Tavoite: Haitallisten lääkeyhdistelmien tunnistaminen erityisesti riskipotilailla
Kohderyhmä: Kaikki potilaita kohtaavat lääkärit

Otsikko: Antibioottihoitojen uudet tuulet
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Annika Luukkainen, LT, infektiosairauksien el, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Esittely: ​​Yhä useammassa infektiossa lyhyemmät antibioottikuurit ovat yhtä tehokkaita kuin pidemmät ja niihin liittyy olennaisesti vähemmän haittavaikutuksia kuin pidemmissä kuureissa. Luennolla pureudutaankin tuoreimpaan tietoon antibioottikuurien pituuksiin liittyen sivuten myös lisääntyvää mikrobilääkeresistenssiä, ja mitä nuoren lääkärin täytyisi muistaa huomioida.
Tavoite: Päivittää tietämystä antibioottikuurien pituuksista
Kohderyhmä: Avohoidon lääkärit, esh:ssa erityisesti konservatiivinen linja, mutta myös operatiiviset alat

Otsikko: Antibioottiallergiat
Kesto: 45 min
Kouluttaja: Simo Sirkeoja, Sisätautien ja infektiosairauksien el, Tays
Esittely: Infektiota pukkaa päälle, mutta potilaalla mainittuna riskitiedoissa reaktio kefaleksiinille. Miten tähän tulisi suhtautua - välittömästi toissijainen antibioottikuuri infektioon käyttöön vai täytyisikö joitain asioita vielä ensin tarkistaa?
Tavoite: Osata suhtautua kriittisesti riskitietojen antibioottiallergiamerkintöihin ja tarvittaessa päivittää nämä paikkaansa pitävämmiksi
Kohderyhmä: Käytännössä kaikki antibioottikuureja määräävät lääkärit

Otsikko: Valtimotaudin harvinaisemmat ilmentymät
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Ellinoora Aro, LT, Verisuonikirurgian el, HUS
Esittely: Sepelvaltimotauti ja ASO-tauti ovat tuttuja diagnooseja potilaita hoitaessa. Valtimotauti pesiytyy kuitenkin myös muualle suonistoon, kuin sydämeen ja alaraajoihin. Koska tulisi epäillä, ja miten hoitaa mesenteriaalisuonten-, kaula- ja munuaisvaltimoiden tautia tai milloin tulisi epäillä ateroskleroosia erektiohäiriön syynä?
Tavoite: Osata epäillä ja hoitaa valtimotautia kokonaisuutena - ei pelkästään yhden elimen vaivana
Kohderyhmä: Kaikki potilaita hoitavat lääkärit

Otsikko: Paise
Kesto: 60 min
Kouluttaja: Minna Halinen, Yleislääketieteen el, HUS
Esittely: Avata vai ei, piikillä vai puukolla? Luennolla opit miten paise tunnistetaan, ja kuinka paiseen hoito ja jälkihoito käytännössä toteutetaan. Luennolla opit myös mitä paiseita ei tule avata, ja milloin olisi syytä konsultoida.
Tavoite: Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää paiseen hoidon perusperiaatteet.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit, erityisesti päivystyksissä työskentelevät

Järjestäjä
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry
Yhteyshenkilön nimi
Karita Mäkipaja
Yhteyshenkilön sähköposti
nuorilaakaripaivat@nly.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 40 595 8808