Hyppää pääsisältöön

Työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien tu

Salmisaarenranta 11
00098
Helsinki

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhtenä tavoitteena on, että erikoistuva hallitsee keskeiset työkyvyn arvioinnin ja tukemisen menetelmät ja näihin liittyvät lait ja säädökset ja moniammatillisen toimin-nan. Hän tuntee ja ymmärtää ammatillisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettista tietopoh-jaa, hallitsee niiden palveluprosessit ja moniammatillisen toiminnan. Hän osaa tukea työ- ja työllistymisky-kyä kuntoutuksen keinoin oikea-aikaisesti. Hän osaa laatia työ- ja toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät vaativat lausunnot.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma haluaa tukea näitä tavoitteita ja työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille mahdollisuuden tutustua eläkeyhtiön toimintaan päivän tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnin ohjelmaan kuuluu asiantuntija-alustuksia eläkeyhtiön toiminnasta, palveluista ja roolista. Sen lisäksi päivässä tutustu-taan eläke- ja kuntoutusratkaisujen arviointiin käytännönläheisten tapausten kautta.

Ensimmäinen tutustumispäivä järjestettiin syksyllä 2023 ja siitä saatiin erinomainen palaute, jonka perus-teella koulutusta on kehitetty edelleen. Päivän yksi anti on mahdollisuus kysyä ja keskustella ja sen vuoksi osallistujia voi tulla korkeintaan 10 henkilöä. Erikoistuvilla toivotaan olevan työterveyshuoltojakso loppu-suoralla, jotta perustiedot ovat hallinnassa. Etusijalla ovat työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksoa sekä Työ-terveyslaitosjaksoa suorittavat erikoistuvat.

Varma tarjoaa lounaan ja kahvit, mutta matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. Koulutukselle on haettu erikoistumispisteitä erikoisalalle työterveyshuolto (6h). Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa. Koulutus järjestetään Varman pääkonttorilla Helsingissä, mutta toi-vomme osallistujia myös maakunnista.

Tilaisuuden ohjelma

Ajankohta 4.4.2024 klo 9.30 - 15.00.

Päivän ohjelma
9.30 – 9.45 Aamukahvi sekä tervetulosanat ja esittäytymiset
9.45 – 10.15 Miten työeläkevakuutusyhtiö tukee organisaatioita työkyvyttömyysriskien hallinnassa (kehityspäällikkö Anne Koutu)
10.15 – 10.45 Ammatillinen kuntoutus käytännössä (kuntoutusasiantuntija Satu Honkanen)
10.45 – 11.45 Jako ryhmiin ja käytännön harjoittelu alkaa
11.45 – 12.30 Lounas
12.30 – 13.15 Työkyvyttömyyden ja sen uhkan arviointi eläkevakuutusyhtiössä (johtava asiantunti-jalääkäri Kirsi Karvala)
13.15 – 13.45 Millainen on hyvä B-lausunto eläke-etuuksia varten ja miksi se on tärkeää? (ylilääkäri Jan Schugk)
13.45 – 15.00 Käytännön harjoituksia (asiantuntijalääkäri Tiia Reho)
13.45 – 14.00 Kahvi työskentelyn lomassa

Järjestäjä
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys
Yhteyshenkilön nimi
Tiia Reho
Yhteyshenkilön sähköposti
tiia.reho@varma.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358102446660