Hyppää pääsisältöön

FinnEM2024-Konferenssin Repositiot&Kipsaus-Wo

Oulunhallintie 20
90130
Oulu

Sopii päivystyksissä ja ensihoidossa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille.

Repositiot & Kipsaus 2024 workshopissa perehdytään ensivaiheen tuentaan eri toimintaympäristöissä, kliinisen arvion perusteella tehtyyn repositioon ja turvalliseen tuentaan jatkohoitoon siirtymisen/kuljetuksen aikana.

Workshopissa työskentely rakentuu WHO:n potilasturvallisuuskoulutussuositukseen.
Keskeisenä teemana on tiimityö eri toimintaympäristöissä, mihin liittyy eri ammattiryhmien osaamisen arvostaminen, sujuva kommunikaatio ja vuorovaikutus sekä hoidon jatkuvuuden varmistaminen.
Repositio ja ensivaiheen tuenta ovat myös potilaslähtöisen ajattelun ja vuorovaikutuksen keskiössä: mikäli potilas ei saa ymmärrettäviä ja selkeitä ohjeita hoidon etenemisestä, repositio toimenpide ja tuenta ovat haasteellisia toteuttaa, mikä vaarantaa potilasturvallisuutta.

Potilasvahingoissa on nähtävissä merkittävä yliedustus vahinkoilmoituksia, joissa ongelmana on ollut vuorovaikutus ja potilaan puutteellinen informoiminen.
Tämä on ydinasia, johon on tärkeä panostaa kipsausworkshopissa.

Tilaisuuden ohjelma

-13-13:15 lyhyt esittely
-13:15-13:45 orientoiva luento
-13:45-16:45 workshopit
-16:45-17 Loppupalaute

Kouluttajat löytyvät tilaisuuden linkistä.

Järjestäjä
FinnEM Ry
Yhteyshenkilön nimi
Eeva Tuunainen
Yhteyshenkilön sähköposti
Eeva.tuunainen@finnem.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358407182911