Hyppää pääsisältöön

FinnEM2024-Konferenssi: Uhkatilanteet ja Työt

Ouluhallintie 20
90130
Oulu

Joskus töissä voi tulla eteen uhkatilanteita, joihin täytyy mukautua nopeasti ja käynnistää oikea toimintamalli, oli kyseessä sitten potilaan asunto, yleinen paikka tai päivystystilat.

Uhkatilanteet ja työturvallisuus -workshopissa käydään läpi ensi- ja akuuttihoidossa esiintyviä tilanteita, joihin liittyy fyysisen väkivallan uhka.

Punainen lankamme koulutuksessa on varmistaa se, ettei auttajasta tulisi autettavaa ja että uhkatilanteet pystytään hoitamaan ammattimaisesti ja turvallisesti. Workshopissa opitaan ennaltaehkäisyä, turvallisia rutiineja ja oikeiden askelmerkkien ja toimintamallien noudattamista äärimmäisen vaikean tilanteen keskellä.

Omien stressireaktioiden tunnistaminen ja niiden hallinta on hyvin keskeinen teema koulutuksessa.

Opetus toteutetaan simulaatioharjoituksilla ja käytännön kädentaidon opeilla. Opetus tulee olemaan selkeää, toimivaa ja osallistavaa, ja oppimme ovat heti käyttöön otettavissa – jo heti seuraavassa työvuorossa.

Workshopin ensimmäinen päivä on suunniteltu ensihoitajille/kentällä työskenteleville ja toinen päivä päivystystyöntekijöille.

Kouluttajina toimivat AXE Security Finlandin kokeneet kouluttajat.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden ohjelma

13.00-14.30 TURVALLISUUSLUENTO
- Rikoslain ymmärtäminen selkeillä esimerkeillä. (hätävarjelu ja laiton uhkaus)
- Rajoittamisedellytykset hätävarjelu/uhkatilanteissa.
- Turvalliset rutiinit mentäessä vieraaseen asuntoon.
- Uhkatilanteiden huomioiminen omalla työpisteellä.
- AXE Sec Fin- 4 kohdan työturvallisuusohje. (sairauslomat uhkatilanteissa minimiin tällä ohjeella)
- Aggressiivisen/impulsiivisen ihmisen kohtaaminen turvallisesti.
- Eleettömän varautumisen taito.
- Omien stressireaktioiden ymmärtäminen, sekä niiden hallinta.
- Rauhoittavan kehonkielen dynamiikka.
- Tiimityöskentelyn hyödyntäminen uhkatilanteissa.

14.30-17.00 SIMULAATIO RASTIKOULUTUS
Harjoitukset toteutetaan maalimiestoimintaa hyödyntäen rastikoulutuksina, sekä kouluttajien järjestämää rekvisiittaa hyödyntäen. Suoritus tapahtuu yksilö, - tai parityöskentelynä. Harjoitteet suoritetaan ns. pimeinä harjoitteina, joissa rastien tapahtumia ei kerrota etukäteen. Rastien jälkeen osallistujille annetaan henkilökohtainen palaute.
Harjoitteissa ei tule fyysisesti suurta kontaktia, vaan pääpaino on reaktioiden ja stressireaktioiden havainnollistamisessa, sekä oikeiden toimintamallien opettamisessa.
Koulutuksen tavoitteena on havainnollistaa työntekijälle tehokkaat toimintatavat erilaisiin uhkatilanteisiin, jotka soveltuvat ensihoidon ja päivystystyötä tekeville henkilöille.

FYYSISET HARJOITTEET:
Harjoituksissa on huomioitu ensihoidon ja päivystystyötä tekevien henkilöiden työnkuva. Kaikki fyysinen harjoittelu ja hätävarjeluharjoitteet lähtevät aina ihmisen kohtaamisesta.
Lisäksi harjoittelemme eleetöntä varautumista ja oman toimintakyvyn rakentamista, säilyttämistä, sekä itse toimintaa niin, että koko paketti pysyy kasassa ja kestää stressiä.
Harjoitteet:
- Nopea reagointi äkkinäisissä tilanteissa.
- Irtaantumisharjoitteet vaatteista, käsistä kaulasta ja raajoista.
- Havainto, reagointi- toimiminen- harjoitus. (Aikaikkunan havainnollistaminen yllättävissä tilanteissa)
- Rauhoittavan kehonkielen omaksuminen- harjoitus ja testaus.
- Aggressiivisen ihmisen rauhoittaminen uhkatilanteissa.
- Itseään vahingoittavan ihmisen kontrolloiminen ja turvallinen hallinta.
- Parityöskentelyharjoitus.

Tieto kouluttajista löytyy tilaisuuden linkistä.

Järjestäjä
FinnEM Ry
Yhteyshenkilön nimi
Eeva Tuunainen
Yhteyshenkilön sähköposti
Eeva.tuunainen@finnem.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358407182911