Hyppää pääsisältöön

Angio-PCI peruskurssi 2020

Tyks, T-sairaala, Sydäntoimenpideosasto, Hämeentie 11
20520
Turku

Kyseessä on hands-on kurssi, jolle otetaan maksimissaan 20 osallistujaa. Kurssin käytyään osallistujat ymmärtävät sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja PCI:n käytännön suorittamisen perusteet ja turvalliset tekniikat.

Tilaisuuden ohjelma

Torstai 3.12.2020

Sessio I: osa I
Puheenjohtaja ja moderoija Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
Asiantuntijat Samuli Jaakkola, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus ja Heidi Lehtola, kardiologian el, OYS

09.30-10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
10.00-10.15 Alkusanat ja kurssin ohjelma sekä tavoitteet
10.15-11.00 Angiografiaan ja PCI:hin valmistautuminen
Käydään läpi, mitä tulee tietää ennen toimenpidesaliin astumista
11.00-12.00 Angiografia käytännössä I
Käydään systemaattisesti läpi angiografian käytännön suoritus puudutuksesta salista poistumiseen. Apuna käytetään potilastapauksia ja live-in-a-box tapauksia
12.00-12.45 Lounas

Sessio I, osa II
Puheenjohtaja ja moderoija Samuli Jaakkola, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
Asiantuntijat Antti Ylitalo, sisätautien ja kardiologian el, TYKS Sydänkeskus ja
Essi Ryödi, sisätautien ja kardiologian el, TAYS Sydänsairaala

12.45-13.30 Angiografia käytännössä II
13.30-14.30 Live case I, elektiivinen angio, painevaijeri ja mahdollinen PCI
14.30-15.00 Kahvi

Sessio I, osa III
Puheenjohtaja Essi Ryödi, sisätautien ja kardiologian el, TAYS Sydänsairaala
Asiantuntijat kaikki luennoitsijat

15.00-15.30 PCI välineet. Antti Ylitalo, sisätautien ja kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
15.30-17.30 Hands-on harjoittelu ja angiolaboratorioon tutustuminen (3 pienryhmää)
PCI välineiden käsittely 40min x3
Samuli Jaakkola, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
UÄ-punktio 40min x3
Heidi Lehtola, kardiologian el, OYS
Angiolaite ja sädeturvallisuus 40min x3
Essi Ryödi, sisätautien ja kardiologian el, TAYS Sydänsairaala

Perjantai 4.12.2020

Sessio II: osa I
Puheenjohtaja ja moderoija Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS
Asiantuntijat Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus,
Heidi Lehtola, kardiologian el, OYS ja Samuli Jaakkola, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus

08.00-08.30 Kahvi
08.30-09.00 PCI käytännössä
Käydään päivän aikana systemaattisesti läpi järjestyksessä PCI:n suorittaminen välineiden
valinnasta lääkityksen suunnitteluun ja jatkohoito-ohjeisiin. Apuna potilastapaukset, live caset ja
live-in-a box tapaukset
Ensimmäisessä sessiossa käydään läpi PCI:n riskit.
09.00-10.45 Live case II, elektiivinen PCI, nivusreitti
10.45-11.30 Lounas
11.30-13.00 Live case III, akuuttipotilas (todennäköinen ad hoc PCI)
13.00-13.30 Kahvi

Sessio II, osa II
Puheenjohtaja Antti Ylitalo, sisätautien ja kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
Asiantuntijat Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS, Samuli Jaakkola, kardiologian el, TYKS
Sydänkeskus ja Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus

13.00-14.00 Kuvantaminen: Milloin OCT tai IVUS ja miksi?
Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
14.00-14.30 Erikoistekniikat PCI:ssä (rotablaatio, litotripsy, CTO PCI).
Samuli Jaakkola, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
14.30-15.15 Komplikaatiot sepelvaltimotoimenpiteissä.
Matti Niemelä, sisätautien ja kardiologian el, OYS
15.15-15.30 Keskustelua ja loppusanat

Järjestäjä
Suomen Kardiologinen Seura, invasiivisen kardiologian jaos
Yhteyshenkilön nimi
Koulutuskoordinaattori Jaana Kemppainen
Yhteyshenkilön sähköposti
jaana.kemppainen@fincardio.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358505921847