Hyppää pääsisältöön

Työpaikkaselvityksen perusteet- itseopiskeluk

Verkkokurssi
Verkkokurssi
Tampere

Työpaikkaselvitys (TPS) on yksi työterveyshuollon ydintoiminnoista. Siinä tunnistetaan työn terveellisyyden ja turvallisuuden vaara- ja riskitekijät, kuormitustekijät, samoin kuin työn voimavaratekijät sekä mahdollisuudet työkyvyn tukemiseen. Työterveysyhteistyön sisältö suunnitellaan TPS:n keinoin havaittujen tarpeiden perusteella.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää erikoistuva suunnittelemaan ja toteuttamaan perustyöpaikkaselvitys moniammatillisesti. Kurssilla opitaan tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan altisteet, kuormitus- ja vaaratekijät sekä voimavarat. Kurssin tavoitteena on myös oppia ottamaan kantaa altisteiden ja muiden vaara- ja kuormitustekijöiden merkitykseen työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja työkyvylle. Tavoitteena on myös oppia hyödyntämään saatua tietoa mm. terveystarkastusten ja yrityksen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa sekä työkyvyn tuessa.

Kurssi koostuu 11 osiosta. Kurssin viimeisessä osiossa on oppimisen tueksi tehty tentti.

Tilaisuuden ohjelma

Osio 1. Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta
Osio2 . Työpaikkaselvityksen valmistelu
Osio 3. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat tekijät
Osio 4. Lisääntymisterveys
Osio 5. Fyysiset kuormitustekijät
Osio 6. Psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät
Osio 7. Tapaturman vaara ja ensiapuvalmius
Osio 8. Terveydellisen merkityksen ja työkykyvaikutusten arviointi
Osio 9. Toimenpide-ehdotukset ja palautetilaisuus
Osio 10. Tehtävä: Työpaikkakäynti
Osio 11. Tentti

Järjestäjä
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto
Yhteyshenkilön nimi
Virpi Liukkonen
Yhteyshenkilön sähköposti
virpi.liukkonen@tuni.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 50 421 1072