Hyppää pääsisältöön

Työterveyshuollon lakipakki 2 -ohjattu verkko

Verkkokurssi
Verkkokurssi
Tampere

Ohjattu verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkon välityksellä kliinisen opettajan ohjaamana. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin, lisäksi kurssilla käydään perusasiat lakinäkökulmasta läpi liittyen työsopimuksiin ja sairauslomiin, työsuojelun valvontaan ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan, syrjintään ja häirintään, sekä sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kurssi koostuu kahdeksasta osiosta teorioineen ja tehtävineen sekä lopputentistä.

Tilaisuuden ohjelma

Työterveyshuollon lakipakki 2
1. Työturvallisuuslaki, osa 1: Lain tarkoitus, työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet ja yhteistoiminta
2. Työturvallisuuslaki, osa 2: Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset, rangaistukset ja valvonta
3. Työn vaarojen arviointi (työturvallisuuslaki 10§)
4. Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminta
5. Työsyrjintä ja -häirintä
6. Sairasloman palkanmaksuvelvoite
7. Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen
8. Työtapaturma- ja ammattitautilaki
9. Tentti
10. Palaute

Järjestäjä
Tampereen yliopisto, MET
Yhteyshenkilön nimi
Virpi Liukkonen
Yhteyshenkilön sähköposti
virpi.liukkonen@tuni.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358504211072