Hyppää pääsisältöön

kirurgisen ja mikrokirurgisen tekniikan kurss

Koe-eläinkeskus, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Yliopistonranta 8, M / 2.krs.
70210
Kuopio

Kirurgisen ja mikrokirurgisen tekniikan kurssi kirurgiaan erikoistuville lääkäreille.
Kurssin tavoitteena on antaa mahdollisuus kirurgiaan erikoistuville harjoitella sekä makro- että mikrokirurgista tekniikkaa koe-eläimillä.
Harjoittelut pyritään tekemään joustaviksi räätälintyönä kutakin opiskelijaa varten ottaen huomioon hänen aikaisemmat kokemuksensa kirurgiassa. Erityisesti pyritään opettamaan sellaista pehmytosakirurgiaan liittyvää tekniikkaa, mitä tulee eteen päivystysleikkauksissa, joihin toimenpiteisiin he eivät yleensä nykyisen
erikoistuvan lääkärin koulutuksen puitteissa saa kokemusta sairaalatyössä. Mikrokirurgiassa harjoitellaan verisuonianastomoosin
ja neurorrafian tekoa. Lisäksi harjoitellaan erilaisia jänneompelutekniikoita.

Tilaisuuden ohjelma

toimitetaan erikseen

Järjestäjä
Itä-Suomen yliopisto, kirurgian oppiaine
Yhteyshenkilön nimi
professori Matti Eskelinen
Yhteyshenkilön sähköposti
matti.eskelinen@uef.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 400 969444