Hyppää pääsisältöön

ADCS-ADL ja CERAD - kognitiivisen tehtäväsarj

Puijonlaaksontie 2, Kuopio
70029
Kuopio

PSSHP:n järjestämä alueellinen koulutus

Tilaisuuden ohjelma

Alueellinen koulutus
ADCS-ADL ja CERAD – kognitiivisen tehtäväsarjan teoria ja harjoittelu sekä tulkinta

Aika torstai 17.12.2020 klo 9.15–16.00

Paikka auditorio, KYS Pääsairaala, rak M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio TAI etäyhteydellä Teamsin kautta

Kohderyhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö, joka tekee työssään ko. tes-tauksia tai tarvitsee muistisairauksien seulonnassa CERADia (tulkintaosuus)

Tavoite Osallistujat oppivat tekemään ADCS-ADL-haastattelun sekä käyttämään CERAD-tehtäväsarjaa sekä tulkitsemaan niiden tuloksia.

Järjestäjät KYS, Koulutuspalvelut sekä Neurokeskus

Ohjelma

09.15–11.30 ADCS-ADL: teoria, harjoittelu ja arviointi
- neurologian erikoislääkäri Minna Rusanen, KYS ja UEF
- muistihoitaja Johanna Salpakari, KYS

11.30–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15–13.45 CERAD-tehtäväsarja: teoria ja harjoittelu
- neuropsykologi, dosentti Tuomo Hänninen, KYS

13.45–14.15 Iltapäiväkahvi (auditoriossa osallistuville, sis. kahvi ja pieni makea)

14.15–16.00 CERAD-tehtäväsarjan tulkinta
- Anne Koivisto
- Tuomo Hänninen

ADCS-ADL ADCS-ADL-haastattelua käytetään perusterveydenhuollossa sekä erikois-sairaanhoidossa tutkittavien päivittäisen toimintakyvyn arviointiin haastatte-lemalla henkilöä, joka tuntee tutkittavan hyvin. ADCS-ADL-haastattelu aut-taa arvioimaan seulontavaiheessa muistiongelmista tai muista kognitiivisten toimintojen häiriöistä kärsivillä jatkotutkimusten tarvetta, seurannassa muis-tisairauden lääkehoidon vastetta, sairauden vaikeusastetta sekä avun ja palvelutarvetta.

ADCS-ADL-haastatteluun liittyvä haastattelulomake löytyy osoitteesta www.sumut.fi Testit – Toimintakyvyn ja tilan vaikeusasteen arviointi – ADCS-ADL-mittari
CERAD CERAD-tehtäväsarjaa suositellaan käytettäväksi perusterveydenhuollossa muistivaikeuksista tai muista kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden jat-kotutkimusten tarpeen arviointiin.

Tehtäväsarja auttaa arvioimaan yli 55-vuotiaista etenevien muistihäiriöiden takia tutkimuksiin hakeutuneista henkilöistä
- kenelle tarkemmat lisätutkimukset ovat aiheelliset
- kenelle on tarpeen järjestää seurantatutkimus myöhemmin
- kenellä ei todennäköisesti ole muistihäiriötä aiheuttavaa sairautta.

Erityisesti Alzheimerin tautiin tyypillisesti liittyvä muistihäiriö voidaan havaita CERAD-tehtäväsarjan avulla jo varhaisessa vaiheessa ja tehtäväsarja ottaa huomioon myös ne kognition osa-alueet, jotka heikentyvät muiden dementi-aa aiheuttavien sairauksien alkuvaiheessa. CERAD-tehtäväsarjan voi tilata osoitteessa: http://www.cerad.fi  Tilaukset. CERAD-tehtäväsarjan materi-aalit on suositeltavaa ottaa mukaan koulutukseen.

Kustannukset Tilaisuus on KYSin, Kysterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkun-tien julkisten organisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle lounasta lukuun ottamatta maksuton. Muille paikan päällä osallistuville 85 €/hlö (sis. ohjelmassa mainitun kahvitarjoilun, ei lounasta) ja etäyhteydellä osallistuville 75 €/hlö, laskutetaan jälkikäteen. Tervetuloa!

Erikoislääkärikoulutus Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntalta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssi-muotoiseksi koulutukseksi seuraavasti, 6 tuntia: geriatria, neurologia, psyki-atria, työterveyshuolto, yleislääketiede.

Etäyhteys Etäyhteys toteutetaan Teamsin kautta. Osallistumiseen tarvittava etäyhteys-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautujan sähköpostiin ilmoittautumisajan pää-tyttyä.

Pysäköinti Pysäköintitalossa (maksullinen) on paikkoja rajoitetusti. Pyydämme käyttä-mään julkisia kulkuneuvoja.

Sitova ilmoittautuminen paikan päälle viimeistään 10.12.2020 (max 50 osallistujaa)

kysiläiset/kysteriläiset: HR-työpöytä – Koulutus ja osaaminen – Koulutus-kalenteri

muut: https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgra…

Etäyhteyteen viimeistään 10.12.2020:
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-etayhteyteen-ADCS-ADL-ja-CERAD…

Jos yllä olevat linkit eivät aukea, kopioi linkki ja avaa internet-selaimessa.

Lisätietoja Sisältö: muistihoitaja Johanna Salpakari puh. 044 717 4422
Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Eeva-Maria Ruuskanen puh. 044 717 2106 ja koulutusasiantuntija Sanna Turunen puh. 044 717 4939

Järjestäjä
KYS Koulutuspalvelut
Yhteyshenkilön nimi
Eeva-Maria Ruuskanen
Yhteyshenkilön sähköposti
eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358 44 717 2106