Hyppää pääsisältöön

Vauvojen ja pienten muksujen syömispulmat - y

Puijonlaaksontie 2
70210
Kuopio

Koulutuksessa esitellään rakennetut hoitopolut ja annetaan valmiuksia niiden käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella, jotta syömispulmaiset lapset perheineen saisivat ohjausta mahdollisimman varhain.

Tilaisuuden ohjelma

VAUVOJEN JA PIENTEN MUKSUJEN SYÖMISPULMAT – YHDESSÄ ALUEELLISIA
HOITOKÄYTÄNTÖJÄ KOHTI

Aika torstai 22.4.2021 klo 9.00–16.00

Paikka Koulutus järjestetään Teams-etäyhteyden kautta

Kohderyhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja sen erityisvastuualueen neuvoloiden terveydenhoitajat ja lääkärit, KYSin lasten ja nuorten osaamiskeskuksen se-kä foniatrisen yksikön lääkärit ja hoitajat, alueen puhe-, fysio- ja toimintaterapeutit, psykologit ja ravitsemusterapeutit sekä varhaiskasva-tuksen henkilökunta

Tavoite Koulutuksen tavoitteena on esitellä rakennetut hoitopolut ja antaa valmiuksia niiden käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella, jotta syömispul-maiset lapset perheineen saisivat ohjausta mahdollisimman varhain.

Järjestäjä Lasten ja nuorten klinikka, KYS

Puheenjohtaja erikoislääkäri Saara Leskinen, KYS

Ohjelma

09.00–09.45 KYSin hoitopolkumalli
- erikoislääkäri Saara Leskinen, KYS
Kuopion perusterveydenhuollon hoitopolkumalli – alkuvaiheen kokemukset
- esittäjä avoin

09.45–10.30 Suun sensomotoriikasta ja siedättämisestä, solmukohtia
- puheterapeutti Leena Raveikko, KYS

10.30–10.45 Jaloittelutauko

10.45–11.30 Aistisäätelystä
- toimintaterapeutti Tarja Rissanen, KYS

11.30–12.30 Lounastauko

12.30–13.15 Lapsen refluksi, ummetus ja huonosyömäisyys
- erikoislääkäri Pekka Arikoski, KYS

13.15–14.30 Syömispulmaisen lapsen hoito ravitsemusterapeutin vastaanotolla
- ravitsemusterapeutti Maarit Korhonen, KYS

14.30–15.00 Jaloittelutauko

15.00–15.45 Varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä syömispulmissa ja niiden hoita-misessa
- lastenpsykiatri Päivi Ronkainen, KYS

15.45–16.00 Loppukeskustelu

Erikoistumiskoulutus Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnalta erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: lastentaudit, lastenneurologia, lastenpsykiatria, yleislääketiede, foniatria, 5 tuntia.

Kustannukset Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2020:

kysiläiset ja kysteriläiset: HR-työpöytä - Koulutus ja osaaminen - Koulutus-kalenteri

muut KYSin alueellisen koulutuskalenterin kautta osoitteessa:
https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgra…

Ensimmäisellä kerralla sinun tulee rekisteröityä koulutuskalenterin
käyttäjäksi, jonka jälkeen voit käyttää kalenteria luomillasi tunnuksilla.

Osallistumiseen tarvittava etäyhteyslinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautujan sähköpostiin noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Lisätietoja Sisältö: erikoislääkäri Saara Leskinen, puh. 044 717 5987,
saara.leskinen@kuh.fi ja puheterapeutti Leena Raveikko,
puh. 044 717 2416, leena.raveikko@kuh.fi

Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Kati Haaraoja,
puh. 044 717 6058, kati.haaraoja@kuh.fi ja koulutusasiantuntija Sanna
Turunen, puh. 044 717 4939, sanna.turunen@kuh.fi

Järjestäjä
Lasten ja nuorten klinikka, KYS
Yhteyshenkilön nimi
Kati Haaraoja
Yhteyshenkilön sähköposti
kati.haaraoja@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358447176058