Hyppää pääsisältöön

ADCS-ADL ja CERAD – kognitiivisen tehtäväsarj

Puijonlaaksontie 2
70029
Kuopio

alueellinen koulutus

Tilaisuuden ohjelma

Alueellinen koulutus
ADCS-ADL ja CERAD – kognitiivisen tehtäväsarjan teoria ja harjoittelu sekä tulkinta

Aika perjantai 10.12.2021 klo 9.15–16.00

Osallistuminen etäyhteydellä Teamsin kautta. Osallistumiseen tarvittava etäyhteyslinkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautujan sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö, joka tekee työssään ko. tes-tauksia tai tarvitsee muistisairauksien seulonnassa CERADia (tulkintaosuus)

Tavoite Osallistujat oppivat tekemään ADCS-ADL-haastattelun sekä käyttämään CERAD-tehtäväsarjaa sekä tulkitsemaan niiden tuloksia.

Järjestäjät KYS, Koulutuspalvelut sekä Neurokeskus

Ohjelma

09.15–11.30 ADCS-ADL: teoria, harjoittelu ja arviointi
- neurologian erikoislääkäri Minna Rusanen, KYS ja UEF
- muistihoitaja Johanna Salpakari, KYS

11.30–12.15 Lounastauko

12.15–13.45 CERAD-tehtäväsarja: teoria ja harjoittelu
- neuropsykologi, dosentti Tuomo Hänninen, KYS

13.45–14.15 Tauko

14.15–16.00 CERAD-tehtäväsarjan tulkinta
- Minna Rusanen
- Tuomo Hänninen

ADCS-ADL ADCS-ADL-haastattelua käytetään perusterveydenhuollossa sekä erikois-sairaanhoidossa tutkittavien päivittäisen toimintakyvyn arviointiin haastatte-lemalla henkilöä, joka tuntee tutkittavan hyvin. ADCS-ADL-haastattelu aut-taa arvioimaan seulontavaiheessa muistiongelmista tai muista kognitiivisten toimintojen häiriöistä kärsivillä jatkotutkimusten tarvetta, seurannassa muis-tisairauden lääkehoidon vastetta, sairauden vaikeusastetta sekä avun ja palvelutarvetta.

ADCS-ADL-haastatteluun liittyvä haastattelulomake löytyy osoitteesta www.sumut.fi Testit – Toimintakyvyn ja tilan vaikeusasteen arviointi – ADCS-ADL-mittari
CERAD CERAD-tehtäväsarjaa suositellaan käytettäväksi perusterveydenhuollossa muistivaikeuksista tai muista kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden jat-kotutkimusten tarpeen arviointiin.

Tehtäväsarja auttaa arvioimaan yli 55-vuotiaista etenevien muistihäiriöiden takia tutkimuksiin hakeutuneista henkilöistä
- kenelle tarkemmat lisätutkimukset ovat aiheelliset
- kenelle on tarpeen järjestää seurantatutkimus myöhemmin
- kenellä ei todennäköisesti ole muistihäiriötä aiheuttavaa sairautta.

Erityisesti Alzheimerin tautiin tyypillisesti liittyvä muistihäiriö voidaan havaita CERAD-tehtäväsarjan avulla jo varhaisessa vaiheessa ja tehtäväsarja ottaa huomioon myös ne kognition osa-alueet, jotka heikentyvät muiden dementi-aa aiheuttavien sairauksien alkuvaiheessa. CERAD-tehtäväsarjan voi tilata osoitteessa: http://www.cerad.fi  Tilaukset. CERAD-tehtäväsarjan materi-aalit on suositeltavaa ottaa mukaan koulutukseen.

Kustannukset Tilaisuus on KYSin, Kysterin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkun-tien julkisten organisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle maksuton. Muille 75 €/hlö, laskutetaan jälkikäteen. Tervetuloa!

Erikoislääkärikoulutus Koulutusta haetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunasta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssi-muotoiseksi koulutukseksi seuraavasti, 6 tuntia: geriatria, neurologia, psyki-atria, työterveyshuolto, yleislääketiede.

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 2.12.2021

kysiläiset/kysteriläiset: HR-työpöytä – Koulutus ja osaaminen – Koulutus-kalenteri

muut: https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgra…

Jotta voit ilmoittautua koulutukseen, Sinun pitää olla rekisteröitynyt KYSin koulutuskalenterin käyttäjäksi. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, niin tee se koulutuskalenterissa kohdasta UUSI KÄYTTÄJÄ.

Jos yllä oleva linkki ei aukea, kopioi linkki ja avaa internet-selaimessa.

Lisätietoja Sisältö: muistihoitaja Johanna Salpakari puh. 044 717 4422
Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Eeva-Maria Ruuskanen puh. 044 717 2106

Järjestäjä
KYS, Neurokeskus
Yhteyshenkilön nimi
Eeva-Maria Ruuskanen
Yhteyshenkilön sähköposti
eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
+358447172106