Hyppää pääsisältöön

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat

Tältä sivulta löytyvät hyväksytyt erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustapahtumat.
Voit hakea koulutuksia erikoisalan, paikkakunnan tai ajankohdan perusteella, tai selata pelkkiä verkkokursseja.

Työpaikan sisäilmaosaajaksi -verkkovalmennus antaa lääkärille keinoja toimia työterveyshuollossa työpaikkojen tukena erilaisten sisäilmatilanteiden ratkaisussa. Koulutuksessa perehdytään sisäilmasto-ongelmien ratkaisumalliin, sisäilmaryhmän toimintaan, rakennusta koskeviin sisäilmaselvityksiin, sisäilmaan liitettyyn oireiluun ja terveydellisen merkityksen arviointiin sekä viestintään. Valmennuksen sisältö pohjautuu Työterveyslaitoksen sisäilma-aihepiirin ohjeisiin ja oppaisiin. Niiden keskeiset näkökulmat on koottu helposti omaksuttavaan muotoon. Kurssi sopii työpaikkojen sisäilma-asioiden kanssa tekemisissä oleville toimijoille, työterveyshuollolle ja muille sisäilmaryhmien jäsenille. Kurssille voi ilmoittautua milloin vain ja verkkovalmennus on osallistujalle avoinna kahden kuukauden ajan. Valmennuksen on laatinut moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu rakennusterveysasiantuntijoita, lääkäreitä ja työyhteisöasiantuntijoita.

Työterveyshuolto
Helsinki
0.00€

Tutkimuksen ABC on Helsingin yliopiston geriatrian, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen oppialojen yhdessä toteuttama koulutuskokonaisuus, jonka avulla haluamme herättää kiinnostusta ja madaltaa kynnystä tutkimuksen tekemiseen. Jokainen moduuli on kolmen oppitunnin pituinen ja järjestetään kerran vuodessa.

Geriatria
Terveydenhuolto (EL)
Työterveyshuolto
Yleislääketiede
Helsinki

Kurssilla opetetaan ja harjoitellaan yläraajojen luunmurtumien röntgenkuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn avulla. Kurssilla annetaan myös vinkkejä poikkeamien tunnistamiseen, lisätietoa tyypillisistä murtumista, vammamekanismeista ja murtumaluokituksista sekä murtuman tunnistamista hankaloittavista seikoista.

Kurssilla keskitytään radiologiseen diagnostiikkaan ja kuvien tulkintaan. Harjoittelu useiden kuvien ja potilastapausten avulla kehittää kykyä tunnistaa erilaiset yleiset ja harvinaisemmat poikkeamat luiden rakenteessa. Kuvien systemaattisen tulkinnan toistuva harjoittelu tuo tulkintaan varmuutta.

Kurssin lopussa on tentti, jonka avulla osaamista voidaan arvioida.

Akuuttilääketiede
Käsikirurgia
Lastenkirurgia
Lastentaudit
Ortopedia ja traumatologia
Radiologia
Työterveyshuolto
Yleiskirurgia
Helsinki

Verkkokurssilla käsitellään diagnostisia tutkimuksia syöpää epäiltäessä. Kurssi koostuu tallenteista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

Ihotaudit ja allergologia
Kirurgia / runkokoulutus
Naistentaudit ja synnytykset
Syöpätaudit
Yleiskirurgia
Helsinki

Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käytyään osallistuja tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita sekä tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Lisäksi perehdytään maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteisiin ja opitaan ohjaamaan ohjata yrittäjiä heille sopivaan kuntoutukseen.

Työterveyshuolto
Kuopio

Työterveyslääkärin resurssit ja osaaminen eivät yksinään riitä yksilö- eikä työterveysyhteistyössä. Tarvitaan monialaista ja monitieteistä osaamista. Moniammatillinen toiminta vahvistaa hyvää tulosta, ja se luo uutta ymmärrystä ja osaamista osallisille

Työterveyshuolto
Kuopio
0.00€

Työelämätuntemus on yksi viime vuosien voimasanoista - lisääntyvää tietoa ja ymmärrystä kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Samoin työn merkitys, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja terveysvaikutukset muuttuvat… vai muuttuvatko? Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Työterveyshuolto
Kuopio

Vaikutamme aina, kun olemme yhteydessä toisiin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vaikuttamista toisiin yhteisten asioiden hoitamiseksi. Niin kansalaisen kuin ammattilaisenkin vaikuttaminen voi olla esimerkiksi suoraa ja usein nopeaakin vaikuttamista toiseen henkilöön tai yhteisöön, tai se voi perustua tätä hitaampaan joukkovoimaan: liikkeen, organisaation, yhdistyksen osana/nimissä tapahtuvaa vaikuttamista kannanottojen, lausuntojen ja edustuksellisen toimielintyöskentelemisen muodossa. Lisäksi vaikutamme yhteiskuntaan hoitamalla hyvin perustyömme: tekemättömän työn kustannukset ja indikaattorit pienenevät, työelämä paranee... - tämä vaikutuskanava on usein vähän näkymätön ja hidas, mutta sitäkin on hyvä ja syytä arvostaa. Jokainen voi joka tapauksessa löytää itselleen parhaiten sopivan kanavan ja tavan vaikuttaa!

Työterveyshuolto
Kuopio

Ammatillinen identiteetti voidaan määritellä ihmisen käsitykseksi itsestä ammatillisena toimijana. Se kuvaa ihmisen suhdetta työhön ja ammatillisuuteen: mihin kuulun ja samaistun työssäni, mitä pidän tärkeänä, mihin sitoudun ja millainen ammattilainen olen. Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat työtä koskevat arvot ja eettisyys, tavoitteet ja käsitys siitä, millaiseksi haluaa ammatissaan ja työssään tulla.

Työterveyshuolto
Kuopio

Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mitä eroa on työturvallisuudella, työsuojelulla ja työhyvinvoinnilla? Kumpi on kattotermi: työturvallisuus vai työterveys? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mistä koostuu lääkärin oma työturvallisuus, mitä oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? Mihin työturvallisuuspuutteet pahimmillaan voivat johtaa? - Näitä teemoja käsitellään tällä kurssilla.

Työterveyshuolto
Kuopio